Cumartesi, Ocak 20, 2018
   
Yazı

UFKA YOLCULUK 6, SÜNNET OLMADAN ÜMMET OLMAZ YARIŞMA (27-75. SAYFALAR) GENİŞLETİLMİŞ TEST SORULARI VE CEVAPLARI 1-2

UFKA YOLCULUK 6

SÜNNET OLMADAN ÜMMET OLMAZ

(HADİSLERLE KUR'AN VE SÜNNET)

   YARIŞMA KİTABINDAN HAZIRLANAN SORULARI BİRLİKTE ÇÖZELİM

 

 Bu alanda yarışmada sorumlu tutulan   C-D-E-F kategorilerine ait   yarışma kitabından çıkarılan yarışmaya  hazırlık sorularını ve cevaplarını her hafta paylaşmaya çalışacaz. 

 

                                                                                      2. Hafta (45-75. Sayfalar) 

                                                                                  Genişletilmiş Soruları ve Cevapları                                                            

         A) Kur’an-ı Kerim’i Öğreniniz ve Okuyunuz

1-     Hadisde; "Kim ur’an-ı Kerim'i okudu ve onu hıfz etti, ezberlediyse veyahut ahkamını belledi ve onu ortaya koyduysa; Kur'an'ın içinde 'helal' denilen şeyleri helal, 'haram' dediği şeyleri haram bellediyse Allah onu cennete koyar. Ailesi efradından  ...... kişi hakkında ona şefaat selahiyeti, hakkı verir. hepsi cehennemi hak etmiş olan ev ahalisinden ...... tane kişiyi cehenneme düşmekten kurtarır." buyrulmaktadır.

       Hadisde boş bırakılan alanlarda hangi sayı olmalıdır?

 a)   beş         b) elli            c) otuz            d) on

 

2-    Peygamber efendimiz hadisinde "ben onun cennete sevk edicisi ve deliliyim" ifadesini kullanmaktadır. Bunun için o kişinin hangi şartı yerine getirmesi gerekmektedir?

a)    Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve öğretmek

b)    Kur'an-ı Kerim'i okumak

c)    Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek

d)    Hadisleri ezberlemek

d)    Hepsi

 

3-    İlmin en başta geleni, ilmin kaynağı, dinimizin kaynağı, her şeyimizin aslı, esasının ne olduğu söylenmektedir?

a)      Güzel ahlak

b)      Hadis

c)      Tıp

d)      Kur’an-ı Kerim

 

4-      Yaşlılığında Kur’an-ı Kerim’i öğrenen kişinin durumu hadisde nasıl belirtilmiştir?

a)      Gençliğinde öğrenenlere göre mükafatı iki kat olur

b)      Sevabını Allah bilir

c)      Geciktirdiği için günah yazılır

d)      Kendisine faydası olmaz

 

5-      Çocukken Kur’an-ı ezberleyen kişinin durumu yazar tarafından neye benzetilmektedir?

a)      Şerbeti tam içine kadar almış, tatsız kalmamış çok güzel bir tatlıya

b)      Yaşlığını muhafaza eden ağaca

c)       Sağlıklı bir ömüre

d)      Güzel alışkanlıkları olan bireye

 

6-      “Hiç şüphe yok ki ben Azimüşşan, Kur’an-ı Kerim’i indirdim ve ben koruyacağım.” Ayeti hangi surede geçmektedir?

a)     Fatiha 

b)    Yasin   

c)    Hicr      

d)    Cuma

 

7-     Peygamber Efendimiz zamanında Kur’an-ı Kerim hafızlarına ne ad veriliyordu?

a)     şüheda    

b)    kurra   

c)    alim   

d)    hafız

 

8-      Peygamber Efendimiz’e vahiy gelince, vahiy katipleri  onu Efendimiz’in emri üzere yazıya geçirmişler ve hemen ezberlemişlerdir. Aşağıdaki sahabelerden hangisi Peygamberimizin vahiy katipleri arasındadır?

a)     Hz. Ali      

b)    Hz. Halid b. Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari 

c)    a ve b şıkkı

 

9-     Kur’an-ı Kerim’in ilmi bir heyet tarafından bir cilt, bir Mushaf haline getirilmesi kimin zamanında olmuştur?

a)     Hz. Osman 

b)    Hz. Süleyman     

c)    Hz. Ali   

d)    Hz. Ebu Bekir

 

10- Hz.Ebubekir zamanında Kur’an-ı Kerim'in bir cilt, bir Mushaf haline getirilmesinin sebebi neydi?

a)     Savaşlarda "kurra" denilen hafızların şehit olması

b)     Halka daha rahat okumak

c)     Yeni nüshaların yazılarak, genişleyen İslam diyarlarına gönderilmek istenmesi

d)     Kur’an-ı Kerim'in daha kolaylıkla okunması

 

11-      Kur’an-ı Kerim’ ana nüshasından yeni nüshaların yazılarak, genişleyen İslam diyarlarına, çeşitli vilayet merkezlerine gönderilmesi kimin zamanında olmuştur?

a)    Hz. Osman

b)    Hz. Ömer     

c)    Hz. Ali   

d)    Hz. Ebu Bekir

 

12- Kur’an- Kerim’in eski nüshalarında olmayan veya değişik olanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)      Kufi dediğimiz köşeli yazı ile yazılmıştır. Metinlerinde harf noktaları ve harekeler bulunmamaktadır.

b)      Sayfa büyüklükleri değişebilmektedir.

c)      Bir sayfada bulunan satır sayısı değişiklik gösterebilmektedir.

d)      Hepsi

                                                                                    B) Kur’an-ı Kerim Nasıl Okunmalıdır?

1-      Hadisde manasını fethedebilmemiz için Kur’an-ı  en hızlı kaç günden daha az okumamamız gerektiği bildirilmektedir?

a)      25 gün                   

b)    15 gün                 

c)    7 gün                

d)    3 gün

 

2-      Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı okurken hadislerde belirtilen şeyler arasında değildir?

a)      Kur’an-ı Kerim’i hüzün ile okumak

b)      Kur’an-ı Kerim’i okurken kıraati sesimizle süslemek

c)       Kur’an-ı Kerim’i okurken “Euzü besmele” çekmemiz, Allah’a şeytandan sığınmamız

d)      Kur’an-ı Kerim’i duygulanmadan okumak

 

3-      Hadisde Peygamberimiz tarafından Kur’an okumak hususunda insanların en güzeli nasıl ifade edilmiştir?

a)      Sesi güzel olan kimse

b)      Namaz kılan kimse

c)      Dinlediğin zaman haşyetullaha sahip olarak gördüğün kimse

d)      Kıraati güzel olan kimse

 

4-    Sa' di, Gülistan kitabında Farsça, "Güzel yüzün süsleyiciye ihtiyacı yoktur" sözü nasıl izah edilmiştir?

a)    Kur'an-ı Kerim'in süslenmeye ne ihtiyacı var?

b)    Güzel yüz kendisi konuşur, söze ihtiyaç yoktur.

c)    Yüz'ün süse ihtiyacı olmasa da başka yerler süslenebilir.

d)    Süsleme sanatı için güzel süsleyiciye ihtiyaç vardır.

 

5-    "Allahu Teala hazretlerinin yarattığı şu ...................... olsa yaza yaza içindeki manaları, inceliklerini, güzelliklerini ifade etmeye gücümüz yetmez." sözünde boş bırakılan landa hangi ifade olmalıdır?

a)     gökler ve dağlar şahit olsa 

b)     denizler mürekkep, ağaçlar kalem

c)     insanlar ve cinler şahit olsun ki

d)     tabiat yok olsa da

 

6-      “Allahu Teala hazretlerinin kitabının karşısında ben nasıl ayak uzatır da yatarım.” Diyen kişi kimdir?

a)      Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman-ı Gazi

b)      Şeyh Edebali

c)       Ertuğrul Gazi

d)      Yıldırım Beyazıt

 

7-    Osman Gazi kimin kızı ile evlenmiştir?

a)     Şeyh Edebali

b)       Ertuğrul Gazi

c)        Yıldırım Beyazıt

d)     Orhan Gazi

 

8-    "Sakın haram yeme, Etrafında toplanan insanlara zulmetme, Mallarını yağmalama, onların kafasını kesip de mallarına el koyma. Ulemaya hürmet et. Allah’tan korkmayanı istihdam etme, hizmetinde Allahtan korkmayan insanı tutma. Çünkü o adamın vefası olsaydı, kendisini yaratan Allah'a vefa gösterirdi. ..................."

 Yukarıdaki nasihatları kim kime yapmıştır?

a)    Peygamber Efendimiz kızı Hz. Fatımaya

b)    Lokman aleyhisselam oğluna

c)    Şeyh Edebali Osman Gaziye

d)    Osman Gazi oğlu Orhan Gaziye

 

9-    Yazar'a küçükken kendisine "Kıyamet gününde  Kur'an-ı Kerim'in ayetleri cildinin kapakları arasından kıyamet alameti olarak ...................... gibi uçup gidecek." denildiğini belirtmektedir. Boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)    arının vızıldayıp gittiği 

b)    rüzgarın estiği gibi

c)    kuşlar

d)    yıldız kayması 

 

10-   "Kur’anı tertiliyle okuyun" ayeti hangi surede bulunmaktadır?

a)    Yasin 

b)    Furkan

c)    Müzzemmil

d)    Beyyine

 

11-  "Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman Allah'a istiaze et. racim olan şeytanın şerrinden Allah'a sığın!" ayeti hangi surededir?

a) Bakara       b) Nahl      c) Yasin      d) Kasas

 

12-  Bakara suresinin ilk ayeti "Elif Lam Mim" i okuyan Müslüman'a kaç sevap verilir?

a) 10            b) 20          c) 30         d) 70

 

                                                                                     C) Kur’an Hatmi Sonunda Yapılan Dua Makbuldür

1-      Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)      Kur’an-ı Kerim’in her harfi için on sevap vardır.

b)      Hatim indirildiği zaman yapılan dualar makbul olur.

c)       Kur’an-ı Kerim yedi harf (eda, usül, vecih, tür) üzere inmiştir.

d)      Kur’an-ı Kerim üzerinde münakaşa küfürdür. İnsanı küfre götürür.

e)      Hepsi doğru 

 

 2-    Kur’an-ı Kerim'i yedi günde okuyabilen bir kimsenin bir günde okuduğu miktara ne denir?

 a) sahife          b) cüz        c) menzil          d) alem 

     

3-    Yazar tarafından hangi ülkelerin mushaf baskılarında yedi günlük yerlerin işaretlendiği söylenmektedir?

a) Hindistan ve Pakistan        b) Türkiye       c) Endonezya       d) Mısır

 

4-    Her günde bir hatim yapıp otuz yıl yaya hacceden kişi kimdir?

 a) Yunus Emre    b) Şeyh Sadi    c) Bayezid-i Bistami   d) Şeyh Ömer Ziyaeddin Gümüşhanevi

 

 5)     Yazar, Gümüşhanevi tekkesinden Şeyh Ömer Ziyaeddin hazretlerinin  Kur’an’ı Kerim'i ne kadar zamanda hatmettiğini rivayet etmektedir?

 a) üç saatte          b) iki günde        c) altı saatte          d) beş günde

 

 6)   Yazar, Kur’anı Kerim'in günde en azından kaç sayfasını okumamızı, okurken de manasını, mealini tefsir kitaplarından takip etmemizi önermektedir? 

a) bir sayfa           b) iki sayfa        c) üç sayfa      d) dört sayfa

 

                                                                                                  D) Sakın Kur'an-ı Kerim Üzerinde Münakaşaya Kalkışmayın

1-  Kur’an-ı Kerim kaç harf (vecih) üzere inmiştir?

a) on          b) beş          c) yedi         d) üç

 

2- Hadisde Kur’an-ı Kerim ile ilgili olarak hangi şeyin küfür olduğu belirtilmektedir?

a) Kur’an-ı Kerim üzerinde münakaşa

b) Kur’an-ı Kerim'i ezberledikten sonra unutma

c) Kur’an-ı Kerim'i okumama

d) Kur’an-ı Kerim'i abdestsiz tutma

  

3- İslamı yeni öğrenen kişiye öncelikli olarak ne yapması tavsiye edilmemektedir?

a) Namaza başlaması

b) Halini güzelleştirmeye çalışması

c) Kur’an-ı Kerim mealini okumaya kalkması

d) Ahlak kurallarını öğrenmeye başlaması

  

4- İslamı yeni öğrenen kişiye öncelikli olarak Kur’an-ı Kerim mealini okumaya kalkması neden tavsiye edilmemektedir?

a) Aklının almayacağı, anlamayacağı, tam kavramayacağı için

b) Daha öncelikli ibadetler olduğu için

c) Okuma yazma bilmediği için

d) Yaşı küçük olduğu için

 

                                                                                      E) Peygamber Efendimiz Mücessem, İnsan Halinde Kur’andı

 

1-      Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)      Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ahlakı, huyu Kur’an idi.

b)      Bir insan kırk hadis bellese Allah onu yarın ruz-ı mahşerde alimlerle beraber haşredecek.

c)       Kıyamet kopup da dünyanın düzeni yıkılıncaya kadar allah’ın dinini tutup destekleyip hakda, hak yolda yürüyen, Allah’ın dinine hizmet edecek bir grup insan daima mevcut olacak. İnsanlar ne kadar bozulsa ne kadar hak yoldan çıksalar bir grup numune insan, hak yolda yürüyen bir taife mevcut olacak.

d)      Hepsi doğru

 

2-     Peygamber Efendimiz sahabesine çok iltifat ederdi ama bazen de iltifatını keserdi, iltifatını kestiklerinin başına dünya dar gelirdi. Bir sahabesi mescide girdiğinde Peygamber Efendimiz onun selamını almamıştır. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a)     Evini bir kat daha yükseltmesi

b)     Ramazanda oruç tutmaması

c)     Namaz kılmaması

d)     Mescidde namaz kılmaması

 

3-   İkinci soruda Peygamber Efendimizin evini bir kat daha yükselten sahabeye selam vermemesinin asıl sebebi nedir?

a)   Peygamber Efendimiz dünyaya meyletmeyi, bina yaptırmakla vakit geçirmeyi sevmiyordu

b)   Binanın mescidin yakınında olması

c)   Akrabalarını gözetmemesi

d)   Parasıyla övünmesi

 

4-     Hurma dallarıyla yapılmoş bahçe duvarının üzerine çamur sıvarken Peygamber Efendimizin  "Ne yapıyorsun, iş bundan daha önemlidir, ömür böyle değersiz şeylere harcamaya değmez." diye nasihat ettiği sahabe kimdir?

a)     Hz. Osman

b)     Hz. Huzeyfe

c)     Hz. Abdullah b. Ömer

d)     Hz. Ali

 

5-      Ne oluyor birtakım insanlara ki benim yaptığım bir şeyi yapmaktan kaçınıyorlar, çekiniyorlar? Allah’a yeminler olsun ki muhakkak ki ben Allah’ı onların en iyi bileniyim ve Allah’tan en çok korkanıyım.                    

Yukarıdaki hadisle bağlantılı olarak Allah’a daha iyi ibadet yapmaya niyetlenen hangi kişilerin ibadet tarzları Peygamber Efendimiz tarafından uygun görülmemiştir?

a)      Allah’a daha iyi ibadet edebilmek için ömrü boyunca evlenmeyeceğini söyleyen,

b)      Nefsinin kabarmasını önlemek için bütün ömründe her gün oruç tutacağını söyleyen,

c)      Geceleri hiç uyumayacağını, hep ibadet edeceğini söyleyen,

d)      Hepsi

 

6- Yazarın her gün yapmamızı istediği üç şey aşağıdakilerden hangisidir?

a)    Güne erken kalkmak, abdest almak, namaz kılmak

b)    Bir ayet, bir hadis, sahabenin hayatından bir menkıbe öğrenmek

c)    Hasta ziyaret etmek, süt içmek, arkadaşına selam vermek

d)    Erken yatmak, erken kalmak, oruç tutmak

 

7-  "Bir insan …………....... bellese Allah onu yarın ruz-ı mahşerde alimlerle beraber haşredecek" 

Hadisde boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a) üç ayet         b) beş harf             c) bir nasihat            d) kırk hadis

 

8-    Yazarın, namazdan da, oruçtan da, sadakadan da, hacdan da, umreden de, Allah yolunda cihaddan da daha üstündür dediği  amel hangisidir?

a)    Ana bayaya iyi davranmak   

b)    Düşünmek   

c)    İlim öğrenmek      

d)    Güzel ahlaklı olmak

 

9-   Allahu Teala hazretleri cennete girmek hakkına sahip olan ........; 

      "Dur!" diyecek.

      "İçeriye hemen girme, şu şefaate muhtaç insanlardan istediklerine şefaat et, onları da cennete al." diyecek.

      Boşluk olan alanda hangi ifade olmalıdır?

a) kuluna                 b) alime                c) şehide               d) abide

 

10-    Peygamber Efendimizin öğleden önce tavsiye ettiği öğle uykusunun adı nedir?

a) Kaylule               b) Beyhude             c) Nazire               d) Teslime

 

 

11-   Yatsı namazından sonra erken yatıp, gece kılınan nafile namaz hangisidir?

a)    İşrak

b)    Evvabin

c)    Duha

d)    Teheccüd

 

12-     “Uykuyu bir dinlenme yaptı, geceyi bir örtü yaptık; gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık.”

Yukarıdaki ayet hangi surede geçmektedir?

a)      Saf suresi

b)      Yasin suresi

c)       Nebe suresi

d)      İhlas suresi

 

13- “Uykuyu bir dinlenme yaptı, ...... bir örtü yaptık; gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık.”

 Nebe suresinde geçen ayette boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a) geceyi       b) öğleyi     c) sabahı      d) akşamı

 

 

                                                                                                                    1. Hafta (27-45. Sayfalar)

                                                                                Genişletilmiş Soruları ve Cevaplar

                   - Kur’an Ehli Allah Ehlidir -

 

1- "........ ehli Allah ehlidir."

Hadisde boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a) Kur'an       b) Hadis      c) Namaz     d) Sünnet

 

2-      Peygamber Efendimiz hadisinde Peygamber Efendimiz ona uydukları zaman hidayette, terk ettiklerinde ise delalette kalacaklarını belirterek, insanlar ve cinlere kendisinden sonra neyi/kimi bıraktığını söylüyor?                     

a)      Allah’ın kitabı

b)      Evliyalar

c)      Kendisinin sünneti

d)      Ashabı

 

3-     Hadisde Allah’ın ipi olarak nitelenen nedir?              

a)      Güzel ahlak

b)      Kur’an-ı Kerim

c)      Gece ve gündüz

d)      Dağlar

 

4-      Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin itretine dahil değildir?

a)      Ev ahalisi

b)      Sülalesi

c)      Evlatları

d)      Sünneti

e)      Tüm müslümanlar

 

5-      Hadisde peygamber Efendimiz kendisinden sonra hangi iki şeye sımsıkı sarılmamızı söylemektedir?               

a)      Kur’an ve İtreti

b)      Ashabı ve Ev ahalisi

c)      Sünneti ve Ashabı

d)      Mekke ve Medine

 

6- ".................., bana Havz’ın başında kavuşuncaya kadar birbirlerinden ayrılmayacaklar, birbirlerinden farklılaşmayacaklar."  

Hadisde boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)    İlim ve amel

b)    Ümmetim

c)    İman ve ruh

d)    Allah’ın Kitabıyla benim sünnetim

 

7-    Kureyş’den çok zengin, edip ve itibarlı bir kişi olup, Peygamberimizden Kur’an-ı Kerim’in ayetlerini dinlediğinde onlara hayran olan fakat Ebu Cehil’in tahrikiyle düşündükten sonra bu sihirdir, büyüdür, beşer sözü diyerek hakkı tasdik etmeyen kişi kimdir?

a)      Halid b. Velid

b)      Ömer b. Hisam

c)      Velid b. Muğire

d)      Ebu Leheb

 

8-      Cenab-ı Hak inkarlarını ispat etmek için “Haydi bakalım, madem ‘beşer sözü’ diyorsunuz, siz de bir mislini yapın!” diye onları ortaya çıkmaya davet ediyor. Aşağıdakilerden hangi surede Kur’an benzeri bir kitap, vahiy getirmeleri istenerek tahaddi (meydan okuma) yapılmamaktadır?

a)      Kasas

b)      İsra

c)      Hud

d)      Yunus

e)      Felak

 

9-   Peygamber Efendimiz devrinde Araplar'ın en büyük hüneri ne idi?

a) Resim        b) Şiir         c) Ticaret       d) Güreş

 

10-   Cahiliye Dönemindeki Arapla'ın bir çoğu hangi konuda samimi değillerdi?

a)    İnkarında, küfründe ve şirkinde 

b)    Sözlerinde  

c)    Sevgilerinde

d)    Davranışlarında

 

11- "Kureyşin çok zenginlerinden, itibarlı bir kişi olup Peygamber Efendimizden Kur’an-ı kerim'in ayetlerini dinleyince çok beğenmiş, fesahatine, belagatine, ibarenin güzelliğine hayran olmuş, fakat Ebu Cehil’in tahrikleri ile hakkı söyleyemeyip, 'Sözde bir sihir var, büyü var, insanı etkiliyor. Bu, beşer sözü...' demiş.

Yukarıda tarif edilen kişi kimdir?

a)   Ebu Talip

b)   Velid b. Muğire

c)   Ebu Leheb

d)   Ebu Süfyan

 

12- "Sözde bir sihir var, büyü var, insanı etkiliyor. Bu, beşer sözü..." ayeti hangi surededir?

a) Bakara        b) Muhammed            c) Müddessir     d) Cuma

 

13- Arapça'da bir kimseyi bir kimseyi münazara, münakaşa ve yarışma için ortaya çağırmaya ne denir?

a) tahaddi         b) teanni      c) cebelleşme      d) zıtlaşma

 

14- Cahiliye döneminde 360 put çeşidi arasında aşağıdakilerden hangisi mevcuttu?

a) Lat       b) Uzza      c) Menat      d) Hepsi

 

15- "Okumak" kelimesi eski Türkçe'de hangi manada kullanılmaktadır?

a) İşitmek                b) Görmek       c) Konuşmak        d) Çağırmak

 

16- "Eğer insanlar ve Cinler Kur’an’ı Kerim'e benzer bir başka karşı kitap veya mukabilini, benzerini getirmeye toplansalar; ona nazire yazmaya, karşısına bir başka eser koymaya kalksalar onun benzeri bir kitap, bir vahiy ortaya koyamazlar, birbirlerine nekadar destekçi olsalar da" ayeti hangi surededir?

a) Müddessir         b) Müzzemmil        c) Şura         d) İsra

 

17- Aşağıdakileren hangileri tahaddi (meydan okuma) ayetidir?

a) Kasas 28              b) İsra 88            c) Hud 13           d) Yunus 37-38          e) Hepsi

 

18- Hud suresinde Allah (c.c), Kur'an'ı Peygamber Efendimiz'in uydurduğunu söyleyenlere karşı Allahtan gayri gücü yeten kimseleri de çağırarak ne ortaya koymalarını istemektedir?

a) on tane sure                b) üç ayet           c) bir cüz         d) iki adet sure

 

19-    Müseylemetü’l Kezzab nasıl bilinmektedir?

a)      Sözleriyle Kur’an’a meydan okumaya kalkan kişi

b)      Kur’an’a ve sünnete bağlı kişi

c)      Çok zengin, itibarlı, dürüst kişi

d)      Sağlığına çok dikkat eden kişi

 

20-   "Eğer Muhammed-i Mustafa sizin öyle iddia ettiğiniz gibi kendi başına ortaya çıkıp da Allah'a iftira ederek böyle şeyler ortya koymuş olsaydı biz onun şah damarını koparırdık! Helak ederdik, mahvederdik" ayeti kerimesi hangi surededir?

a)    Hadid

b)    Hakka

c)    Bakara

d)   Cuma

21-   Şuara suresinde: "........... gelince onlara da sapıklar uyarlar. Onların, yapmadıkları şeyleri söylediklerini, her saçma sapan konuda, her vadide atıp tuttuklarını görmedin mi?" buyruluyor. Ayette boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)    Müşriklere

b)    Münafıklara

c)    Kafirlere

d)    Şairlere

22- ………………, Allah’ın gönderdiği uyarıları anlayıp dinleyenlere dünyada ve ahirette huzur ve saadet var! Mahzun ve mahrum kalmak yok, korkmak yok; üzüntü, hüzün yok!       (Bakara 38. ayet)

Ayette boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)      Allah ve Rasulünü sevenlere

b)      Hidayete tabi olanlara

c)      Yalan söylemeyenlere

d)      Borçluya kolaylık gösterene

 

23-      O Allah’tır ey Resulüm, senin üzerine bu Kur’an-ı Kerim’i indiren. Bu indirilen ayetlerin bir kısmı …………. ayetlerdir. Bir kısmı da insanların anlayamayacağı, esrarlı, rumuzlu ayetlerdir.                     (Al-i İmran 7. Ayet)

Ayette boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)      müteşabih

b)      muhkem

c)      hikmetli

d)      esrarlı

 

24-   Aşağıdakilerden hangisi Al-i İmran suresi 7. Ayette geçen “muhkem” sözünün manası olamaz?  (Al-i İmran 7. ayet)

a)      Tahkim edilmiş

b)      Manası hemen ve aşikar anlaşılabilen

c)       Kendisinden hüküm çıkarılabilen

d)      Rumuzlu uzun cümleler

 

25-   Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in ayetleriyle ilgili olarak doğru şıktır?

a)      Bazen anlamı iyi anlaşılamayan rumuzlu, müteşabih birkaç harf ayet olabilir

b)      Bazen bir tek kelime olabilir

c)      Bazen birçok kelimeden veya cümleden oluşan uzun cümleler topluluğu olabilir

d)      Hepsi

 

26-   Aşağıdakilerden hangisi Huruf-ı Mukatta’a tanımının içerisinde yer almaz?

a)      En küçük rumuzlu harfler

b)      Esrarını, rumuzunu Peygamber efendimizin bildiği ama herkesin bilmediği

c)       Bir cümle, kelime oluştururlar

d)      Tek tek söylenen harflerdir

 

27-   Aşağıdakilerden hangisi Huruf-ı Mukatta’a olan ayete örnek teşkil etmez?

a)      Elif, Lam, Mim

b)      Ha, Mim

c)      Ta, Sin, Mim

d)      Yalan söylemeyin

 

28-   Ayetlerden oluşan daha büyük Kur’an-ı Kerim bölümlerine ne ad verilir?

a)      sure

b)      ayet-i kerime

c)       cüz

d)      paragraf

 

29-   En küçük sure kaç ayetten ibarettir?

a)      Bir ayet

b)      İki ayet

c)      Üç ayet

d)      Dört ayet

 

30-   Kur’an-ı Kerimde en büyük sure hangisidir?

a)      Fatiha

b)      Yusuf

c)      Bakara

d)      Yunus

 

31-   Kevser ve İhlas sureleri sırasıyla kaç ayettirler?

a)      üç – dört

b)      dört – dört

c)       üç – beş

d)      dört – beş

 

32-   Bakara suresi kaç ayettir, hangi ayetle başlar?

a)      286 –  Elif, Lam, Mim

b)      255 –  Ha, Mim

c)      135 –  Ya, Sin

d)      416 –  Ayn, Sin, Kaf

 

33-   “Ayet” kelimesinin manası nedir?

a)      Hakkı batıldan ayıran

b)      Gözle görülen büyük alamet

c)       Sure

d)      Hak söz

 

34-   Kur’an-ı Kerimde kaç sure vardır?

a)      216 sure

b)      56 sure

c)       414 sure

d)      114 sure

 

35- Ayete'l-kürsi kaç ayettir?

a) bir         b) üç       c) 286     d) 116

 

36- Peygamber efendimiz hadisinde, Allahu Teala hazretlerine göklerden ve yerden, göklerdeki ve yerlerdeki bütün varlıklardan, zenginliklerden, nimetlerden, her şeyden daha sevimli ve sevgili olan şeyin ne olduğu söylemiştir?    

a)    Sünneti

b)    Beytül Haram

c)    Halis kulları

d)    Kur'an-ı Kerim

 

 

PaylaşŸ