Çarşamba, Ocak 26, 2022
   
Yazı

Keşşaf Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü web sitesi faaliyete geçti.

alt

alt

Kulüp başŸkanı eğŸitimci Aydın Erdem'in açıklamasını paylaşŸıyoruz.Adana'da faaliyet gösteren KeşŸşŸaf Gençlik Spor ve İzcilik Kulübümüz


http://kessafgenclik.org/

https://www.facebook.com/kessaf.izcilik‎


adreslerinde faaliyetlerine devam etmekte olup


Misyonumuz;
Gençlerimiz ve çocuklarımızın; çağŸdaşŸ anlamda bedensel ve zihinsel spor anlayışŸını ve ahlakını gelişŸtirici çalışŸmalarla, sağŸlıklı, güzel ahlaklı ve yetenekli sporcular yetişŸtirmek; bilgi ve beceri yönünden çağŸımızın gereklerine göre donatılmışŸ, milli, ahlaki ve evrensel değŸerlere bağŸlı, çevreye duyarlı, üstün vasıflı, eğŸitimli, kültürlü ve görgülü bireyler olarak yetişŸmesine katkıda bulunmak. İzcilik ile fikirce uyanık, ahlakça dürüst ve bedence sağŸlam bireyler yetişŸtirmek. İnsanların karşŸılıklı sevgi ve saygı duygularıyla, birlik ve beraberlik içinde yaşŸamasına; mutlu, huzurlu ve güvenli olmalarını sağŸlamaya yönelik her türlü sosyal çalışŸma ile çevre ve kültüre duyarlı, milli kültür ve ahlak sahibi bireylerden meydana gelen bir toplumun oluşŸmasına katkıda bulunmak.


Vizyonumuz;
YetişŸtireceğŸimiz genç ve çocuklarımızın, toplumda söz sahibi, sağŸduyulu bireyler olmasını sağŸlayarak, yaşŸanabilir, barışŸ, sevgi ve kardeşŸlikle dolu bir dünya oluşŸturmak. Bu sayede sağŸduyulu toplumun temellerini atıp yetişŸmesini sağŸlayan dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşŸlarından biri haline gelmektir.

PaylaşŸ