Çarşamba, Ocak 26, 2022
   
Yazı

ALLAH HER NE SARFEDERSENİZ BİLENDİR

21 ZİLKADE 1434

alt

RABBİNİ TANI

Allah her ne sarfederseniz bilendir.

SevdiğŸiniz şŸeylerden (Allah yolunda) sadaka vermedikçe asla ‘iyi’ye (hayra, takvâya, Allah’ın rızasına)erişŸemezsiniz. Her ne

sarfederseniz, şŸüphesiz Allah onu hakkıyla bilen (ve onun mükâfatını veren)dir.

(Al-i İmran/92)

OKUNMAMIşž ÜÇ MESAJINIZ VAR

alt

Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla

  • Hac, bilinen aylar(da)dır. Kim o aylarda (niyetle ihrama girip) haccı yerine getirmeye azmederse, (bilin ki) hacda (eşŸiyle) cinsî ilişŸki kurmak, günah sayılan davranışŸlarda bulunmak ve kavga etmek/ağŸız dalaşŸı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız, Allah onu bilir. Bir de (yol için) kendinize azık edinin. (Bilin ki) azığŸın en hayırlısı takvâdır (günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır). Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşŸayıp karşŸı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. (Bakara/ 197)

  • Hac ibadetlerinizi bitirdiğŸinizde, vaktiyle (orada) atalarınızı (sevgi ve övgü ile) andığŸınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şŸekilde Allah’ı anın. İnsanlardan kimi: “Ey Rabbimiz! Bize (vereceğŸini) dünyada ver!” der. Artık (böyle diyen) o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. (Bakara, 200)

  • Kim oraya girerse emniyette olur. Oraya (gitmeye) bir yol (imkan) bulabilen kimseye, Beyt(ullah)’ı haccetmesi, Allah’ın hakkı (olarak o kimseye farz)dır. Kim de (bunu reddeder de) küfre saparsa, (küfrü kendi aleyhinedir ve) şŸüphesiz Allah, bütün alemlerden müstağŸnidir (kimseye ihtiyacı yoktur). (Ali İmran, 97)


DÜşžÃœNMEZ MİYİZ?

Onlar Kur’an(’ın söyledikleri) üzerinde düşŸünmezler mi? Yoksa kalpler(inin) üzerinde kilitler mi var?

(Muhammed/24)

Rasulullah (a.s.):

- Muhakkak ki ileride kapkaranlık geceler gibi fitneler olacak! buyurdu.

"Onlardan kurtuluşŸun yolu nedir, Ey Allah'ın Resulü?" denildi.

Rasulullah (a.s.):

- Allah'ın kitabı ile! Onda sizden öncekilerin olayları, sizden sonrakilerin haberleri ve sizin de hükmünüz vardır.

O, kesin çizgidir; şŸaka değŸildir.Her kim kibirlenerek onu terk ederse Allah onun belini kırar. Her kim ondan

başŸka hidayet (doğŸru yol) ararsa Allah onu saptırır.

O Allah'ın sapasağŸlam ipidir.

O, apaçık bir nurdur.

O hikmetli bir hatırlatmadır.

O dosdoğŸru yoldur. Hevalar onun sayesinde kaymaz. GörüşŸler onun sayesinde dağŸılmaz.

Âlimler ona doymazlar. Onun çokça tekrarı usanç vermez. Hayretengiz yönleri tükenmez.

Her kim onun ilmiyle ilimlenirse ileri gider.

Her kim onunla amel ederse ecirlenir (sevap kazanır). Her kim onunla hükmederse adalet eyler.

Her kim ona tutunursa doğŸru yolu bulur" buyurdu.

(Ahmed b. Hanbel, 1/91 Dârimî, Fezâilü'l-Kur'ân, 1; Tirmizî, Sevâbü'l-Kur'ân 14, 2908)

EFENDİMİZİN (S.A.V) DİLİNDEN DUALAR

"Allahım! İçimi dışŸımdan daha hayırlı kıl ve dışŸımı yararlı kıl. Allahım! Sapmadan ve saptırmadan mal,aile ve çocuk bakımından insanlara verdiklerinin iyisini isterim."

(Tirmizi)


YAşžAYAN KUR’AN: Hz. MUHAMMED(SAV)

O’NDAN (SAV) BİZE

  • Ebû Hüreyre radıyallahu anh şŸöyle dedi: Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'e:

- En üstün amel hangisidir? diye soruldu.

- "Allah ve Resulün’e iman etmektir" buyurdu.

- Sonra hangisidir? denildi.

- "Allah yolunda cihad etmektir" buyurdu.

- Sonra hangisidir? denildi.

- "Makbul olan hacdır" buyurdu.

(Buhârî, Îmân 18, Hac 4, 34, 102, Umre 1, Sayd 26, Cihâd 1, Tevhîd 47; Müslim, İman 135, Hac 204, 437)

Ebû Hüreyre radıyallahu anh dedi ki, ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şŸöyle buyurduğŸunu işŸittim:

"Kötü söz söylemeden ve büyük günah işŸlemeden hacceden kimse, annesinden doğŸduğŸu gündeki gibi

günahsız olarak (evine) döner."

(Buhârî, Hac 4, Muhsar 9, 10; Müslim, Hac 438. )

İbni Ömer raıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğŸine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şŸöyle buyurdu:

"İslâm dini beşŸ esas üzerine kurulmuşŸtur: Allah'tan başŸka ilâh olmadığŸına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğŸuna

şŸehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve ramazan orucunu tutmak."

(Buhârî, Îmân 1, 2; Tefsîru sûre (2), 30; Müslim, Îmân 19-22.)

Bu köşŸenin içeriğŸindeki metinler KUR’AN’IN ANLAMIYLA BULUşžMAK PLATFORMU tarafından hazırlanan Cuma Sayfasından alınmışŸtır. Ayet mealleri Hasan Tahsin Feyizli'nin HazırladığŸı Feyzü'l Furkan Açıklamalı Kur'an-ı Kerim Meali’nden alınmışŸtır. Ayet meallerinin tamamına www.kuranimiz.net, ses dosyalarına www.akradyo.net adreslerinden ulaşŸabilirsiniz.

PaylaşŸ