Çarşamba, Ocak 26, 2022
   
Yazı

ALLAH KULLARINA KARŞI ÇOK ޞEFKATLİDİR

 

 

 

 

23 şžEVVAL 1434


 


alt

 

RABBİN KİMDİR?

 

 

 

Allah kullarına karşı çok şefkatlidir.

 

 

O gün (kıyamet)te herkes, (dünyada) yaptığŸı her hayrı hazır bulacak, işŸlediğŸi her türlü kötülüğŸü de… (Ama insan) işŸlediğŸi (kötülük)

ile kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını (onu görmemeyi) arzu edecek. Allah, sizi (azabını hak etmeyesiniz diye) kendisine

(karşŸı gelmekten) sakındırıyor; Allah kullarına karşŸı çok şŸefkatlidir. (Al-i İmran/30)

 

 

 

 

KUR'AN'IN ANLAMIYLA

 

 

BULUşžUYORUZ

 

 

alt

 

 

 

 

 

GIYBET, ÖLMÃŞž KARDEޞİNİN ETİNİ YEMEK GİBİDİR

 

 

 

Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla

 

 

 

 

  • Allah, (insanı incitecek) kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Ancak zulmedilenler hariç. Allah her şŸeyi işŸiten ve bilendir. Nisa/148
  • Ey iman edenler! Zandan çok sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli kusurunu (casus gibi) araşŸtırmayın ve biriniz, diğŸerini çekişŸtirmesin. Herhangi biriniz (normal insan olarak) ölmüşŸ kardeşŸinin etini yemeyi sever mi? İşŸte bundan iğŸrendiniz (değŸil mi?) O halde ‘Allah’a saygı duyup emrine uygun yaşŸayın’ aykırı davranmaktan sakının. şžüphesiz Allah tevbeleri kabul edendir, çok merhametlidir. Hucurat/12

 

  • (İnsanları) arkadan çekişŸtir(ip küçük düşŸür)en, (el, kaşŸ ve göz işŸaretleriyle) alaycı davranışŸta bulunan her kişŸinin vay haline! O ki malı toplayıp durmadan sayar. Hümeze/1

 

 

FARKINDA MIYIZ

 

 

 

 

 

 

Onlar Kur’an(’ın söyledikleri) üzerinde düşünmezler mi? Yoksa kalpler(inin) üzerinde kilitler mi var? (Muhammed/24)

 

 

 

 

 

Hz. Ömer ordu kumandanlarına “Kur’an okuyucularının isimlerini bana yazın ki, ben onları şŸeref ve maaşŸ hususunda yükselteyim. Onları etrafa göndereyim ki halka Kur’an öğŸretsinler” diye mektup yazdı.

 

Ebu Musa el-EşŸâ€™arî, Hz. Ömer'€™e:

 

€œBenim yanımda Kur’an okuyucularının sayısı 300 kişŸidir” diye yazdı. Bunun üzerine Hz. Ömer onlara şŸu mektubu yazdı:

 

€œRahman ve rahim olan Allah’ın adıyla! Allah’ın kulu Ömer’den, Allah’ın kulu Abdullah b. Kays’a ve beraberinde bulunan Kur’an hafızlarına!

 

Selam sizin üzerinize olsun.

 

Kesinlikle bu Kur’an sizin için bir ecirdir, şŸereftir, azıktır.

 

Ona tâbi olunuz. Sakın o sizi kovalamasın. Çünkü Kur’an kimi kovalarsa, onu yüz üstü cehenneme atar.

 

Kim Kur’an’a tabi olursa, Kur’an onu Firdevs cennetlerine götürür. Yapabilirseniz sizin için Kur’an şŸefaatçi olacaktır.

 

Sakın Kur’an sizin hasmınız olmasın. Kur’an kime şŸefaat ederse, o cennete girer, kime hasım olursa, o da cehenneme girer.

 

Biliniz ki bu Kur’an hidayetin kaynaklarıdır, ilmin çiçeğŸidir ve Allah katından en son gelen ilahi kitaptır.

 

Allah, onunla kör gözleri, sağŸır kulakları, kapalı kalpleri açtı.

 

Biliniz ki kul geceleyin kalkar, misvakla abdest alır, sonra tekbir getirir ve Kur’an okursa, Allah’ın meleğŸi ağŸzını o kulun ağŸzı üzerine koyar ve ona “Oku! Oku!”. Temiz ve güzel kokan ağŸzınla oku. Sana müba-rek olsun, der…”

 

 

 

 

 

 

Büyüklerimizin Kur’an’a ve Kur’an

 

okuyanlara verdiği değerin,

 

 

 

 

 

FARKINDA MIYIZ?

 

 

 

(Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, 3/511)

 

 

 

 

 

 

 

 

HADİS-İ şžERİFLERLE HAFTANIN DUASI

 

 

Allahım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşŸimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. Ümit bağŸladığŸım sen, KorktuğŸum yine sensin... Ey kitab'ı indiren ve hesabı süratli olan Allah'ım! Müttefik düşŸmanları dağŸıt. Allahım! Onları hezimete uğŸrat ve onları sars

(Buhari, Tirmizi, Müslim, İbn Mace, Ahmed bin Hanbel)

 

 

 

 


 
 
alt
 
O’NUN (sav)

 
 
 
AHLAKI
 
 
 
 
 
KUR’AN’DI
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİN KARDEŞİNİ HOޞLANMADIОI BİR ŞEYLE ANMAK:

 

 

 

 


GIYBET

 

 

 

 

 

  • Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğŸine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şŸöyle buyurdu:

- "Gıybet nedir, bilir misiniz?"

 

- Allah ve Resûlü daha iyi bilir, dediler. Hz. Peygamber:

 

- "Gıybet, din kardeşŸini hoşŸlanmadığŸı bir şŸey ile anmandır" buyurdu.

 

- Söylenen ayıp eğŸer o kardeşŸimde varsa, ne dersiniz?" diye soruldu.

 

- "EğŸer söylediğŸin şŸey onda varsa gıybet ettin; yoksa, o zaman ona iftira ettin demektir," buyurdu.

(Müslim, Birr 70. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 35; Tirmizî, Birr 23)

 

 

  • ÂişŸe radıyallahu anhâ şŸöyle dedi:

-Ey Allah'ın Resûlü! Safiyye'nin şŸöyle şŸöyle oluşŸu sana yeter, dedim. -Ravilerden biri, bu sözle Hz. ÂişŸe'nin, onun kısa boylu

oluşŸunu kastettiğŸini söylüyor-

Bunun üzerine Hz. Peygamber:

 

- "Ey ÂişŸe! Öyle bir söz söyledin ki, eğŸer o söz denize karışŸsa idi onun suyunu bozardı" buyurdu.

 

 

ÂişŸe dedi ki, ben bir başŸka gün de kendisine bir insanın durumunu takliden hikâye etmişŸtim.

 

Bunun üzerine de Hz. Peygamber:

 

- "Bana dünyanın en kıymetli şŸeylerini verseler, ben yine de bir insanı hoşŸlanmayacağŸı bir şŸekilde taklid edip anmayı

kesinlikle istemem" buyurdu. (Ebu Davud, Edeb 35, Kıyamet 51)

 

 
 
  • Ebu'd-Derda (ra)'dan bildirildiğŸine göre Peygamber(sallallahu aleyhi vesellem) şŸöyle buyuruyor:

"Kim din kardeşŸinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşŸı savunursa Allah da kıyamet günü o kimsenin yüzünü

cehennemden korur." (Tirmizi, Birr, 20)

 

 

 

 

 

 

 

GÜLLERİN EFENDİSİ GÜNLERİN EFENDİSİ HAKKINDA

şžÃ–YLE BUYURDULAR:

 

 

 

"Üzerine güneşŸ doğŸan en hayırlı gün Cuma günüdür. adem o gün yaratıldı. O gün cennete

konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı." (Müslim)

 

 

 

 

 

 

CUMANIZ MÜBAREK OLSUN!

 

 

 

 

 

Bu köşŸenin içeriğŸindeki metinler KUR’AN’IN ANLAMIYLA BULUşžMAK PLATFORMU tarafından hazırlanan Cuma Sayfasından alınmışŸtır. Ayet mealleri Hasan Tahsin Feyizli'nin HazırladığŸı Feyzü'l Furkan Açıklamalı Kur'an-ı Kerim Meali’nden alınmışŸtır. Ayet meallerinin tamamına www.kuranimiz.net, ses dosyalarına www.akradyo.net adreslerinden ulaşŸabilirsiniz.

 

 

PaylaşŸ