Pazar, Mayıs 19, 2024
   
Yazı

Kur'an'ın Anlamıyla Buluşmak (KAB) Nedir?

 

 

KUR'AN'IN ANLAMIYLA BULUŞMAK

 

€œ Ey İnsanlar! Rabbinizden size bir öğŸüt, gönüllerde olan (kötü duygulara, batıl inançlara, dert ve sıkıntı)lara bir şŸifa, inananlara bir yol gösterici ve bir rahmet (olan Kur’n) gelmişŸtir.€

(Yunus Suresi/57. Ayet)

Üzerinde iyiden iyiye düşŸünmek, okumak, anlamaya çalışŸmak ve anladıklarımızla, öğŸrendiklerimizle amel etmek üzere indirilmişŸ olan Kur’n-ı Kerim€™i acaba ne kadar okuyoruz? Okuduklarımızı ne kadar anlamaya çalışŸıyoruz? Ve okuyup, anladıklarımızı ne kadar hayatımızda tatbik edebiliyoruz?

Acaba Kur’n-ı Kerim€™i okumak demek, sadece Arapça mübarek kelimelerini tekrar etmek mi demektir? Rabbimiz€™in İKRA emrinden kasdettiğŸi murad bu mudur?

Acaba Allah Teala Hazretleri Kur’n-ı Kerim€™i bize hatimler indirelim, sevap kazanalım diye mi indirmişŸtir?

Acaba Kur’n-ı Kerim, sadece mübarek gecelerde Cuma gecesinde, Berat kandilinde, Ramazan ayında okuyalım diye mi indirilmişŸtir?

Acaba Kur’n-ı Kerim€™e saygı göstermek demek, onu belimizden yukarıda tutmak, onu duvarda işŸlemeli örtüler içinde muhafaza etmekle mi hasıl olur?

Yoksa Rabbimiz bu kitabı ölülerimizin ardından okuyalım diye mi indirmişŸtir?

Yoksa Kur’n€™a dokunursak çarpılır mıyız?

Kur’n-ı Kerim€™e abdestsiz dokunabilir miyiz?

Acaba Kur’n-ı Kerim bizim kutsal kitabımız olmasının öncesinde kılavuz kitabımız değŸil mi?

Kur’n-ı Kerim sadece hocalar mı anlayabilir? Biz anlayamaz mıyız? O zaman neden,

€œAndolsun ki, biz, Kur’n€™ı düşŸünüp öğŸüt almak için kolaylaşŸtırdık. Hani düşŸünüp öğŸüt alan (yok mu?)€ (Kamer Suresi/17.Ayet) buyuruluyor?

Türk halkının % 94€™'ünün evinde Kurân-ı Kerim varken, % 78'€™inin evinde meal ya da tefsir varken, 1/3'€™i Arapça orijinalinden okuyabiliyorken, acaba neden sadece ve sadece % 5'€™i Kur’n€™ı anlamanın gayreti içerisinde kaynaklara başŸvuruyor? Oku emriyle başŸlayan kitap acaba neden okunmuyor?

Hayat kılavuzumuz kitabımızı gereğŸi gibi okumanın, okuduklarımızı anlamanın, anladıklarımızı ihlasla uygulamanın, uyguladığŸımız güzellikleri de tüm insanlara ulaşŸtırmanın idealiyle yola çıkan platformumuz bütün bunları yaparken olmazsa olmaz şŸartın bu dinin önderi Hz. Muhammed Mustafa€™ya (sav) tabi olmaktan geçtiğŸi bilinciyle hareket etmektedir. Çünkü Kur’n-ı Kerim€™i en iyi anlayan odur. Çünkü Kur’n-ı Kerim ona indirilmişŸtir. LJünkü o€™nun ahlakı Kur’n€™dı.

KAB Platformu tarafından, Kur'’n'€™ın indirilişŸ sebebinin ve Allah€™ın bizden muradının daha iyi anlaşŸılması için sade ve anlaşŸılır bir Türkçe ile yazılan ve uzun yılların emeğŸi ve birikimiyle Hasan Tahsin Feyizli tarafından hazırlanan Feyzü€™l Furkan Kur’n-ı Kerim Meali tavsiye edilmektedir.

€œ(Kurân) mübarek bir kitaptır ki, onu sana ayetlerini iyiden iyiye düşŸünsünler ve aklı olanlar öğŸüt (ve ibret) alsınlar diye indirdik. €œ ( Sad Suresi/29. Ayet)