Perşembe, Haziran 20, 2024
   
Yazı
M. Es'ad Coşan (Rh.a) - Prof Dr Mahmud Esad CoşŸan
azim - Elhamdülillah müslümanız; 
gayemizin kaynağı imanımızdır. 
Biliyoruz ki dünya bizim asıl yurdumuz değil,
 muvakkat bir imtihan yeri.
 Ömrümüzün rüzgar gibi süratle geçip gittiğini gördükçe, 
ahiretimiz için halisane ve yoğun salih ameller 
işlemek gerektiğini daha kuvvetle hissediyoruz. 
Fırsat kaçmadan insanlık için faydalı işler yapmalı; 
dinimize ve din kardeşlerimize 
bütün imkanlarımızı kullanarak hizmet etmeliyiz. 
Başmakaleler 1 kitabı - İslam Dergisi Başmakaleleri - M. ESAD COŞAN 
 
Image Detail Image Download Comment Image
akıl - Tasavvuf, ahlak ilmidir; nefsi terbiye ilmidir. 
Allahu Teala\'yı dosdoğru bilip (ki buna marifetullah denir),
 O\'na rızasına uygun, halisane kulluk etme ilmidir. 
Binaenaleyh ilimlerin en şereflisi ve İslam\'ın özü hakikatidir. 
Zaten de bu sebepten sevilmiş, saygı görmüş, yayılmış ve 
günümüze kadar dipdiri gelmiştir.
Başmakaleler 1 kitabı - İslam Dergisi Başmakaleleri - M. ESAD COŞAN
 
Image Detail Image Download Comment Image
adil - Büyük gayeleri, ana hedefleri, temel kaideleri esas edininiz; 
teferruatta boğulmayınız; detaylar ve farklılıklar değil,
 olumlu müşterek ve birleştirici noktalar üzerinde durunuz, 
“götürü pazar ediniz.”
Başmakaleler 1 kitabı - İslam Dergisi Başmakaleleri - M. ESAD COŞAN
 
Image Detail Image Download Comment Image
adem -  Bütün hüsnüniyetinize rağmen, 
anlayışsızlığa ve töhmete uğrarsanız, 
şahsınız için intikama kalkışmayınız, 
yapılan haksızlıkları Allah’a havale ediniz; 
bağışlayıcı, affedici olunuz; 
yaratılanı Yaradan’dan ötürü hoş görünüz.
Başmakaleler 1 kitabı , İslam Dergisi Başmakaleleri - M. ESAD COŞAN 
 
Image Detail Image Download Comment Image
kabul - Bazı müslümanların iyi anlayamadığı mühim incelik burada. 
Sistemin sadece bazı parçasını alarak veya kısa bir zaman 
çalışarak sonuca varmaya, maksuda ermeye çalışıyorlar. 
Sıkıntıların ve başarısızlıkların kaynağı budur. Kendileri, 
İslâm reçetesini devamlı ve doğru tatbik etmiyor, 
tavsiyelerin birçoğunu ihmal ediyor, ondan sonra da 
Allah’tan şifa bekliyor,
 çalışkan ve kâmil müslümanlara vaat edilen 
semere ve mükâfatları umuyorlar. Halbuki;
Kem âlât ile kemâlât olmaz ki!
Başmakaleler 1 kitabı, İslam Dergisi Başmakaleleri - M. ESAD COŞAN
 
Image Detail Image Download Comment Image
rıza - Evlatlarınızı, cihanın hayran kaldığı dinimize bağlı yetiştiriniz;
 o kadar ki yabancı okullarda okusalar, gayrimüslim ülkelere 
gitseler, gayr-i müsait yerler ve durumlarda bulunsalar dahi 
inançlarından kopmasınlar, ibadetlerden kesilmesinler,
 kamil, alim, arif, edib, zarif müslümanlar olarak yaşasınlar; 
yabancılara karşı İslâm’ı en mükemmel tarzda temsil edip 
saygı ve sempati toplasınlar göğsümüzü kabartsınlar.
Başmakaleler 2 kitabı, Kadın ve Aile Dergisi Başmakaleleri - M. ESAD COŞAN 
 
Image Detail Image Download Comment Image
hadim - Hasımlarımızı dikkatle izlemeli, her yenilik ve gelişmeye karşı,
 bir başka üstünlükle mukabele etmeliyiz. Gaye onlara yetişmek 
değildir. Onları geçmek, hatta onları başarı ve hazırlığımızla 
ürkütmek, bize Kitabımız’ın buyruğudur. Yani çağın dışında 
veya gerisinde olmamıza, her şeyden önce onurumuz ve asil 
imanımız mânidir.
Bu hedefin yolu ilimden geçiyor. Onun için ilahî bir vecd ve 
tükenmez bir şevkle ilme sarılacağız; –inşaallah– her şeyin en 
güzelini, en üstününü yapmaya çalışacağız, var gücümüzü bu 
yola sarf edeceğiz. En hayırlı ve en verimli yatırımın, “ilme sarf 
edilen” olduğunu biliyoruz.
Başmakaleler 3 Kitabı, İlim ve Sanat - Panzehir Dergileri Başmakaleleri, M. ESAD COŞAN
 
Image Detail Image Download Comment Image
 
Göster 
 
 Comments
 
 
Powered by Phoca Gallery