Perşembe, Haziran 20, 2024
   
Yazı
Hata
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 172

UFKA YOLCULUK 6 ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI 1. KISIM

UFKA YOLCULUK 6

SÜNNET OLMADAN ÜMMET OLMAZ

(HADİSLERLE KUR'AN VE SÜNNET)

   YARIŞMA KİTABINDAN HAZIRLANAN SORULAR ve CEVAPLARI

      Bu alanda yarışmada sorumlu tutulan C-D-E-F kategorilerine ait yarışma kitabından çıkarılan yarışmaya hazırlık sorularını ve cevaplarını her hafta paylaşmaya çalıştık. Sorularımız ve cevaplarımız bitmiştir. İyi çalışmalar dileriz.

       Not: Sunuş ve Giriş Bölümlerine ait (1-27. sayfalar) 9. Hafta soru ve cevaplarını ana sayfada bu bölümün altında bulabilirsiniz.

    8. Hafta (330-435. Sayfalar) 

       Soruları ve Cevapları

   A) Peygamber Efendimiz'in Vasıf ve Meziyetleri

1)   Peygamber Efendimiz’in dedesinin ve dedesinin babasının isimleri nedir?

a)           Abdulmuttalib – Haşim

b)           Abdulmuttalib – Malik

c)           Haşim –  Ka’b

d)           Kinane – Nizar

2-  Peygamber Efendimiz’in Kureyş kabilesi içinde grubuna ne denmektedir?

a)            Beni Kinane “Kinaneoğulları”

b)            Beni Nizar “Nizaroğulları”

c)            Beni Abdulmuttalib “Abdulmuttaliboğulları”

d)            Beni Haşim “Haşimoğulları”

3-  Soy bilme ilmine verilen ad nedir?

a)           İlm-i ensab

b)           İlm-i ledün

c)           İlm-i kulub

d)           İlm-i dünya

4-  Ensab’ın kelime manası nedir?

a)           Hesaplar

b)           Nesebler

c)           Sabiler

d)           Abidler

5- Nesebler ne demektir?

a)           Toplumdaki ahlak ilkelerine verilen addır

b)           Kimin kimin çocuğu olduğunu, kimin kiminle akraba olduğunu bildiren bilgiler topluluğu

c)           Yıldızlar topluluğu manasınadır

d)           Yakın akrabalara verilen addır

6- Ensab ilminde çok bilgili olan sahabe hangisidir?

a)           Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh

b)           Hz. Osman radıyallahu anh

c)           Hz. Ömer radıyallahu anh

d)           Hz. Ali radıyallahu anh

7- Peygamber Efendimiz ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

a)           Peygamber Efendimiz aba, ecdat, baba olarak insanların en hayırlısıdır ve en soylu aileden gelmektedir

b)           Evlilik sonucu nikahlanmış iki eş arasından onların meşru evladı olarak doğmuştur

c)           Cahiliye zamanının kötülüklerinden hiçbir şey kendisine isabet etmemiştir

d)           Adem aleyhisselam’dan Peygamber Efendimiz’in ebeveynine kadar, kendisinden geriye doğru dedelerinin içinde zinadan gelmiş hiçbir kimse yoktur

e)           Peygamber Efendimiz’in mübarek valideyni, anne babası aynı soydan gelmişlerdir

f)            Hepsi

8- Peygamber Efendimiz’in kendisine emniyet edilebilen, güvenilen insan olma yönü onun hangi sıfatıdır?

a)           Emin (Muhammed el-Emin)

b)           Mübeşşir

c)           Hakem

d)           Adil

9- Peygamber Efendimiz’in künyesi nedir?

a)           Ebe’l Kasım

b)           Ebe’l Muhammed

c)           Ebe’l Haşim

d)           Ebe’l Abdulmuttalib

10- Peygamber Efendimiz ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)           Peygamber Efendimiz’e Ebe’l Kasım denmesi, Arapların asaletli kimselere bir evladının ismiyle isimlendirip söylemesinden dolayıdır

b)           Peygamber Efendimiz İbrahim aleyhisselam’ın soyundan gelmektedir

c)           Peygamber Efendimiz İshak aleyhisselam’ın neslinden gelmektedir

d)           Peygamber Efendimiz İsmail aleyhisselam’ın neslinden gelmektedir

11- Haşim kelime manası olarak ne demektir?

a)           Ekmeği parçalayıp parçalayıp kabın içine koyup et suyuyla ikram eden kişi

b)           Haşmetli

c)           Güvenilir

d)           Fakir babası

12- “ Nikah” ve “Sifah” ne manalara gelmektedir?

a)           Evlenmek – Cinsi münasebet

b)           Nişanlanmak – Sevgi

c)           Sözlenmek - Kına

d)           Evlenmek – Zina

13- Peygamber Efendimiz’in anne ve babasının ismi nadir?

a)           Abdullah – Amine

b)           Abdulmuttalib – Zeynep

c)           Haşim – Fatma

d)           Kasım – Hatice

14- Peygamberlerden hangisi “Halilullah” adı ile anılır?

a)           İsa aleyhisselam

b)           İbrahim aleyhisselam

c)           Musa aleyhisselam

d)           Yakup aleyhisselam

15- “Halilullah” kelime manası olarak ne anlama gelmektedir?

a)           Allah’ın arkadaşı, samimi, sırdaş dostu

b)           Allah’ın hayrı

c)           Allah’ın lütfu

d)           Allah’ın nuru

16- “Habibullah” adı ile anılan peygamber hangisidir?

a)           Muhammed aleyhisselam

b)           İbrahim aleyhisselam

c)           Yusuf aleyhisselam

d)           Eyyüp aleyhisselam

17- “Habibullah” kelime manası olarak ne anlama gelmektedir?

a)           Allah’ın sevgili kulu

b)           Allah’ın nuru

c)           Allah’ın övdüğü kul

d)           Allah’ın bildirdiği kul

18- Peygamber Efendimiz nerede doğmuş, nerede vefat etmiştir?

a)           Mekke – Mekke

b)           Medine – Medine

c)           Mekke – Medine

d)           Medine – Mekke

19- Peygamber Efendimiz’in kabri nerede bulunmaktadır?

a)           Mekke

b)           Medine

c)           Taif

d)           Müzdelife

20- Peygamber Efendimiz’in beni Haşim Yurdu denilen evinin bulunduğu yerde şimdi ne mevcuttur?

a)           Kütüphane

b)           Otel

c)           Park

d)           Doğduğu ev

21- Peygamber Efendimiz’in kabri şimdi nerededir?

a)           Mescid-i Nebevi’sinin içinde sol tarafta

b)           Mescid-i Haram’ın içinde sağ tarafta

c)           Mina tepesinde

d)          Arafat dağında

22- El-Kubbetü’l-hadra (Yeşil renkli türbenin, kubbenin) gösterdiği mekanın altında kimin kabri vardır?

a)           Hz. Hatice’nin kabri

b)           Hz. Ebubekir’in kabri

c)           Peygamber Efendimiz’in kabri saadetleri

d)           Hz. Ayşe’nin kabri

23- Peygamber Efendimiz’in kabrini ziyaret etmek ne gibidir?

a)            Hayatında kendisini ziyaret etmek gibi sevaplıdır

b)            Annesinin babasının kabrini ziyaret etmek gibidir

c)            On senelik nafile ibadet sevabı verilir

d)            Unutulmuş bir sünnetini hayata geçirmek gibidir

24- Peygamber Efendimiz nerede vefat etmiştir, nereye defnedilmiştir?

a)           Hz. Aişe validemizin odasında - Hz. Aişe validemizin odasına

b)           Mescid-i Nebevide - Mescid-i Nebeviye

c)           Hz. Ebubekir’in evinde - Hz. Aişe validemizin odasına

d)           Savaş meydanında – Kuba mescidine

25- “Şehadet ederim, şahit olurum, şüphesiz bilirim bildiririm ki Allah’tan başka tanrı yoktur, tek tanrıdır Allah; O’nun şeriki ve benzeri yoktur.”

Türkçe meali yukarıdaki gibi olan ifadenin Arapça karşılığı nedir?

a)      “Eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resulühu”

b)      “La ilahe illallah Muhammeden resulullah”

c)       “Eşhedü en la ilahe illallah”

d)      “Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber”

26 - “Yine şehadet ederim ki Muhammed de O’nun bize gönderdiği mübarek Resulü’dür, elçisidir, ama kuludur.”

Türkçe meali yukarıdaki gibi olan ifadenin Arapça karşılığı nedir?

a)       “Yerhamükü Allah”

b)       “Ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resulühu”

c)       “La ilahe illallah”        

d)       “La ilahe illallahu vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim”

27- “Peygamber Efendimiz Allah’ın kulu ama müstesna, en sevgili kuludur.” Arap şairlerinden birisi Peygamber Efendimiz’in diğer insanlar yanındaki bu durumunu hangi benzetme ile ifade etmektedir?

a)      Yakut’un diğer taşlara olan üstünlüğü

b)      Arafat dağının diğer dağlar arasındaki efdaliyeti

c)      Mescid-i Haram’ın diğer mescitlere olan üstünlüğü

d)      Zemzem’in diğer sular yanındaki durumu

28- Peygamber Efendimiz hakkında yazılan Kaside-i Bür’e’yi kim yazmıştır?

a)      İmam Gazali

b)      Baki

c)      Süleyman Çelebi

d)     İmam Busiri

29- Şu Hıristiyanlar gör ki n’eyledi,

      Tevhide aykırı sözler söyledi:

      “İsa ilah” deyip bühtan eyledi.

      Ayrı tut ilahtan aciz beşeri,

      Övebildiğince öv peygamberi…

     Cümleleri nerede geçmektedir?

a)   Kaside-i Bürde

b)   Mesnevi

c)   Mevlid

d)   İhya

30-  “Ya Rabbi! Ben seni layıkıyla medhedemem, ……………”

Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)    ben bundan acizim

b)    dağlar, taşlar, tüm canlılar medheylese yine de hakkını veremezler

c)    sen kendini nasıl tavsif etmişsen öylesin!

d)   Denizler mürekkep olsa dağlar kalem yazmakla bitiremezler

31-  Peygamber Efendimiz, hadis-i şerifinde, “Benden önceki peygamberlerin hiçbirisine verilmemiş olan bazı şeyler Allah tarafından bana verildi.” buyurmakta, hadis-i şerifin devamında da bu şeylerin neler olduğunu belirtmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi hadis-i şerifte ifade edilmemiştir?

a)  Heybet ve korku ile yardım olundum

b)  Gökyüzünün ve yerin anahtarları bana verildi

c)  Ve bir vasfım da ben ‘Ahmed’ diye isimlendirildim

d)  Yeryüzü, toprak bana temizleme malzemesi olarak kılındı.

e)  Ve benim ümmetim, ümmetlerin en hayırlısı kılındı

32- Peygamber Efendimiz, “…….. mesafeden - başka bir rivayette ……… mesafeden düşmanıma benim heybetim yapışır, onu tir tir titretir, benden ödü patlar.” buyurmaktadır. Hadis-i şerifte belirtilen mesafe nekadarlık mesafedir?

a)   bir aylık - iki aylık

b)   bir günlük – üç günlük

c)   bir haftalık – üç haftalık

d)   üç günlük – yedi günlük

33- Takva’yı öğreten ilim nedir?

a)  Tasavvuf

b)  İmam Hatip kitapları

c)  Üniversite kitapları

d)  Spor hocalarının telkinleri

34-  Yazar, takva’nın, marifetullah’ın öğretildiği gerçek tasavvuf ile sahtesinin ayrılması gerektiğinden bahsederken hangi benzetmeyi/benzetmeleri yapmaktadır?

a)   Elmas yüzük ve elmasa benzeyen camdan yüzükler

b)   Altın ve altın suyuna batırılmış sahte hulliyat, çocuklara üç beş liraya alınan sahte bilezikler

c)   Betonarme binalar ve kerpiçten yapılan evler

d)  Kaynak suyu ve katkı maddeli sıvılar

35-   774 yılında Müslüman olduktan sonra üzerinde la ilahe illallah Muhammedün Resululllah yazan para basan İngiliz kralı kimdir?

a)      II. Wilyım

b)      Offa Rex

c)      Prens Charles

d)      Sir Arthur

36-   Aşağıdaki bölgelerden hangisinde/hangilerinde Müslümanlık diğer ülkelere göre daha zayıftır?

a)      İspanya

b)      Fransa

c)      İngiltere

d)      Güney Amerika

e)      Avustralya

37-   Peygamber Efendimiz’in duasında boş bırakılan alanda hangi sahabenin ismi olmalıdır?

“Ya Rabbi, iki …………. biriyle şu dini kuvvetlendir.”

a)      Hz. Ömer

b)      Hz. Hamza

c)      Hz. Ali

d)      Hz. Osman

38-   Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde kendisinin “Ahmed” diye isimlendirildiğini söylemektedir. “Ahmed” isminin kelime manası nedir?

a)      En çok medhedilen, övülen, en yüksek şahsiyet

b)      Soyu Hz. Adem’e uzanan

c)      Şerefli, yüksek mevkide olan

d)      Kendisinden önce hiç kimseye gök kapıları açılmamış olan

39-   Tevrat ve İncilde Peygamber Efendimiz zuhura gelmeden önce “Bir ahir zaman peygamberi gelecek.” diye bilgileri vardı.  Onun isminin Ahmed olacağı kendi kitaplarının asıllarında yazılıydı. Tercümelerinde Ahmed manasına yakın kelimeler var.

Bugünkü İncil’de bile olan, en son, o bozuk tercümelerde; “hakikat ruhu” diye tercüme edilen kelime hangisidir?

a)      Paraklitus

b)      Heraklius

c)      Hira

d)      Asteroid

40-   “Paraklitus” ne manaya gelmektedir?

a)      Çok bilinen

b)      Çok okunan

c)      Çok anlatılan

d)      Çok övülen

41-   İncilde geçen “Hakikat ruhu” kimdir?

a)      Hz. Muhammed-i Mustafa aleyhisselam

b)      Hz. İsa

c)      Cebrail

d)      Hz. Meryem

42-    Kur’an’da da geçen, kişinin cünüp olduğu veya abdestinin bozulduğu zaman su bulamadığında aldığı abdest’in adı nedir?

a)      Gusül

b)      Teyemmüm

c)      Boy abdesti

d)      Namaz abdesti

43-   Toprağa elini vurmak ve yüzünü sıvazlamak, toprağa elini vurmak ve kollarını sıvazlamak şeklinde alınan abdestin adı nedir?

a)      Teyemmüm

b)      Boy abdesti

c)      Namaz abdesti

d)      Gusül

44-    “Artık namazı bitirdiğiniz zaman ……………….. Allah’ı zikredin, ……………………”

Ayet-i kerimede ilk boş bırakılan alanda Allah’ı hangi durumlarda zikredebileceğimiz söylenmektedir?

a)     ayakta iken

b)    otururken

c)    yanlarımız üzerinde (uzanmış) iken

d)    hepsi

45-   “Artık namazı bitirdiğiniz zaman ayakta iken, otururken ve yanlarınız üzerinde (uzanmış) iken Allah’ı zikredin, emniyete kavuştuğunuz zaman da namazı dosdoğru (tam) kılın. Çünkü…………, mü’minlere vakitleri belli bir farzdır.”

Ayet-i kerimede boş bırakılan alanda “mü’minlere vakitleri belli bir farz” olarak belirtilen ibadet hangisidir?

a)      Oruç

b)      Zekat

c)      Hac

d)      Namaz

46-   “Artık namazı bitirdiğiniz zaman ayakta iken, otururken ve yanlarınız üzerinde (uzanmış) iken Allah’ı zikredin, emniyete kavuştuğunuz zaman da namazı dosdoğru (tam) kılın. Çünkü namaz, mü’minlere vakitleri belli bir farzdır.”

Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)      Nisa

b)      Maide

c)      Saff

d)      Yasin

47-   Ümmetin olduğumuz devlet yeter.

       Hizmetin kıldığımız izzet yeter.

Yukarıdaki satırlar nerde geçmektedir, kim söylemiştir?

a)      Mesnevi Hz. Mevlana

b)      İhya – İmam Gazali

c)      Mevlid –Süleyman Çelebi

d)      Seyahatname – Evliya Çelebi

48-   “İnkılaplar sonradan anlayışsız, bilgisiz, kültürsüz lise öğretmenlerinin eline kaldı, kalın kafalı insanların eline kaldı da böyle oldu.” diyen Amerika’da ve Boğaziçi Üniversitesinde profesörlük yapan kişi kimdir?

a)      Şerif Mardin

b)      Dr. Mehmet Öz

c)      Nureddin Topçu

d)      Halide Edip Adıvar

49-   Beş tane devletin, Amerike, İngiltere, Fransa, Rusya’nın istilasına uğrayıp belini doğrultarak büyük devlet olan ülke hangisidir?

a)      Japonya

b)      Almanya 

c)      Avusturya

d)      Kore

50-   Peygamber Efendimiz’e Muhammed ismini kim vermiştir?

a)      Babası Abdullah

b)      Sütannesi Halime

c)      Annesi Amine

d)      Dedesi Abdülmuttalib

51-   “Muhammed” kelime manası olarak hangi anlama gelmektedir?

a)      Çok medhedilmiş, çok övülmüş kişi

b)      Soyu Hz. Adem’e uzanan

c)      Şerefli, yüksek mevkide olan

d)      Kendisinden önce hiç kimseye gök kapıları açılmamış olan

52-   Dedesi Abdülmuttalib’e torununa “Muhammed” ismini neden verdiği sorulunca ne cevap vermiştir?

a)       “Yerde de gökte de övülen bir insan olsun, diye düşündüm.”

b)       “Rüyamda gördüm.”

c)       “Allah’ın sevgili kulu olsun istedim.”

d)      “Halkı arasında adının hep hatırlanmasını istedim.”

53-   “Ben benden sonra gelecek, ismi ………… olacak olan bir peygamberi müjdeleyiciyim. Musa aleyhisselam’dan, peygamberlerden gelen eski ahkam-ı ilahiyyeyi de tasdik ediciyim. Onların arasındayım. Eskiyi tasdik edici ve gelecek olan bir peygamberi, ahir zaman peygamberi, …………. isimli peygamberi müjdeleyiciyim.”

Ayet-i kerime’de boş bırakılan alanlarda hangi isim olmalıdır?

a)      Ahmed

b)      Muhammed

c)      İsa

d)      Musa

54-   “Ben benden sonra gelecek, ismi Ahmed olacak olan bir peygamberi müjdeleyiciyim. Musa aleyhisselam’dan, peygamberlerden gelen eski ahkam-ı ilahiyyeyi de tasdik ediciyim. Onların arasındayım. Eskiyi tasdik edici ve gelecek olan bir peygamberi, ahir zaman peygamberi, Ahmed isimli peygamberi müjdeleyiciyim.”

Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)      Saff

b)      Cuma

c)      Maide

d)      Mülk

55-   İncil’in kelime manası nedir?

a)      Müjde

b)      İncir

c)      Cennet

d)      Kutsal kitap

56-   İncil neden müjde manasına gelmektedir?

a)      İsa aleyhisselam’ın son peygamber olduğunu bildirdiği için

b)      İsa aleyhisselam kendisinden sonra gelecek olan peygambere tabi olmaları için müjdeliyordu

c)      Hıristiyanlara Hz. İsa’nın göğe yükseltileceğini bildirdiği için

d)      İsa aleyhisselam’a kendisine inanacak olan Havariler’in olacağını bildiriyordu

57-   Kur’an-ı Kerimde Peygamber Efendimiz’in hangi isim/isimleri geçmektedir?

a)      Ahmed

b)      Muhammed

c)      a ve b şıkkı doğrudur

d)      Sadece a şıkkı doğrudur

58-   “Muhammed Allah’ın Resulü’dür.”

Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)      Şuara

b)      Yasin

c)      Enbiya

d)      Fetih

59-   “Muhammed ancak bir peygamberdir.”

Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)      Nisa

b)      Muhammed

c)      Al-i İmran

d)      Cuma

60-   Rahmet peygamberi olan Peygamber Efendimiz’in alemlere rahmet olarak gönderildiğini belirten ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)      Enbiya

b)      Fussilet

c)      İsra

d)      Al-i İmran

61-   Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde kendisinin ne peygamberi olduğunu söylemektedir?

a)      Rahmet peygamberi

b)      Savaş peygamberi

c)      Kendisinden sonra peygamber olmayacak olan, ahir zaman peygamberi

d)      Kıyamette insanları toplayıcı

e)      Hepsi

62-   Peygamber efendimiz hadis-i şerifinde hangi görevle gönderildiğini, ne yapmak için gönderilmediğini belirtmektedir?

a)      Peygamberlik göreviyle gönderildiğini – ticaret yapmak için gönderilmediğini

b)      Cihad göreviyle gönderildiğini – çiftçilik yapmak için gönderilmediğini

c)      Adalet göreviyle gönderildiğini – konuşmak için gönderilmediğini

d)      İslam’ı yaymak için gönderildiğini – çobanlık için gönderilmediğini

63-   Melhame hangi kelimenin arapça karşılığıdır?

a)      Barış

b)      Merhamet

c)      Savaş

d)      İyilik

64-   Mukaffi hangi kelimenin arapça karşılığıdır?

a)      Artçı, en sonuncu, en sonda gelen

b)      En üstün olan

c)      Sık olarak tekrar eden

d)      İkramı çok olan

65-   “………………… Övünmek yok!................... Övünmek yok! …………… Ama övünmek yok!

Peygamber Efendimiz’in hadis-i şerifinde boş bırakılan alanlarda aşağıdaki ifadelerden hangisi bulunmaz?

a)      Ben peygamberlerin önderiyim, en önde gidenleriyim

b)      Ben peygamberlerin sonuncusuyum

c)      Ahirette ilk defa kendisine  -Allah tarafından- şefaat hakkı bahşedilecek benim

d)      Ben peygamberlerin ilkiyim

66-   Peygamber Efendimiz şafi ve müşeffain’dir.

Şafi ve müşeffain ne manaya gelmektedir?

a)      Şefaat edici, ricacı – şefaati makbul olan, kabul edilecek olan, reddedilmeyek olan

b)      Hastalıkları tedavi edici – kendisine tabi olanları hidayet’e erdiren

c)      Şefaat eden – Allah’ın en sevgili kulu

d)      Çok merhametli – Güzel ahlak sahibi

67-   “Ümmetin bozulduğu zamanda, fesada uğradığı zamanda, benim sünnetime ittiba eyleyip onu ihya edenlere şehid sevapları var.”

Peygamber Efendimiz’in sünnetini ihya edenlere kaç sehid sevabı verilecektir?

a)      Beş yüz

b)      Yüz

c)      Bin

d)      On

68-   Peygamber mescidlerinin en sonuncusu ve ziyaret edilmeye en layık olan mescid hangi peygamberin mescididir?

a)      Peygamber Efendimiz’in

b)      Hz. Yakup’un

c)      Hz. Musa’nın

d)      Hz. İbrahim’in

69-   Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde kendisine seyahat yapılması sevap olan, dini bir görev olan mescidler’in hangileri olduğunu söylemekte olup aşağıdakilerden hangisi buna dahil değildir?

a)      Mescid-i Haram

b)      Mescid-i Nebevi

c)       Mescid-i Kuba

d)      Mescid-i Aksa

70-   Peygamber Efendimiz’in mescidinde (Mescid-i Nebevi) kılınan bir namaz, Mescid-i Haram müstesna onun dışındaki başka mescidlerde kılınan bir namazdan kaç kat daha üstündür, daha faziletlidir?

a)      Bin kat

b)      Yüz bin kat

c)      Yüz kat

d)      On kat

71-   Peygamber Efendimiz “Ben peygamberlerin hatemiyim, sonuncusuyum.” demektedir. “Hatem” kelimesinin manası nedir?

a)      Sohbet meclisi

b)      Mühür

c)      Meyve

d)      Kalem

72-   Mescid-i Haram neresidir?

a)      Kabe’nin etrafındaki namaz kılınan mıntıka, bina

b)      Kudüs’de Peygamber Efendimiz’in miraca yükseldiği alan

c)      Medine’de Peygamber Efendimiz’in mescidine verilen addır

d)      Kuba mescidinin diğer adıdır

73-   Yeryüzünde ilk bina edilen mescid hangisidir?

a)      Mescid-i Haram

b)      Kuba mescidi

c)      Mescid-i Nebevi

d)      Mescid-i Aksa

74-   Yeryüzünde ilk bina edilen mescid’in Mescid-i Haram olduğunu bildiren ayet hangi surede geçmektedir?

a)      Hicr

b)      Bakara

c)      Zümer

d)      Al-i İmran

75-   Mescid-i Haram’da kılınan bir namaz diğer mescidlerde kılınan bir namazdan kaç kat daha üstündür?

a)      Yüz bin misli

b)      Yüz misli

c)      Bin misli

d)      On misli

76-   Mescid-i Haram’da kılınan bir namaz Peygamber Efendimiz’in mescidinde (Mescid-i Nebevi) kılınan bir namazdan kaç kat daha üstündür?

a)      On kat

b)      Yüz kat

c)      Bin kat

d)      Elli kat

77-   Peygamber Efendimiz diğer peygamberlere kaç bakımdan üstün kılınmıştır?

a)      Altı

b)      Beş

c)      Dört

d)      Üç

78-   Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz’in diğer peygamberlere üstün özellikleri arasında değildir?

a)      Ona cevamiü’l-kelim verilmiştir

b)      Korku ile takviye olunmuş, nusret olunmuştur

c)      Ganimetler ona helal kılınmıştır

d)      Mucize göstermektedir

79-   Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz’in diğer peygamberlere üstün özellikleri arasındadır?

a)      Yeryüzü ona temiz ve mescid kılındı

b)      Bütün mahlukata peygamber olarak gönderildi

c)      Peygamberlerin sonuncusu kılınmıştır

d)      Hepsi

80-   Peygamber Efendimiz; “Bana cevamiu’l-kelim verildi.” demektedir. Cevamiu’l-kelim ne manaya gelmektedir?

a)      Az söz ile çok manalı, çok derin, çok latif bir şekilde sözü söyleme kabiliyeti

b)      Yeryüzü ona temiz ve mescid kılındı

c)      Bütün mahlukata peygamber olarak gönderildi

d)      Peygamberlerin sonuncusu kılınmıştır

81-   Yazar; “Peygamber Efendimiz’in hadis-i şeriflerinin her birisi bir………., bir……...., bir…………..” demektedir.”

Boş bırakılan alanlarda aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a)      incidir

b)      mercandır

c)      elmastır

d)      yakuttur

82-   “Allahu Teala hazretleri cennet mukabilinde Müslümanlardan …………. satın aldı.”

Ayet-i kerimede boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)      canlarını ve mallarını

b)      nefsilerini

c)      ruhlarını

d)      canlarını

83-   “Allahu Teala hazretleri cennet mukabilinde Müslümanlardan canlarını ve mallarını satın aldı.”

Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)      Yunus

b)      Yusuf

c)      Hicr

d)      Tevbe

84-   “Allah yolunda canlarıyla mallarıyla çarpışan Müslümanlar ile oturan Müslümanlar bir olmaz.”

Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)      Nisa

b)      Yunus

c)      Yusuf

d)      Al-i İmran

85-   İnsanların cennete ilk gireni kim olacaktır?

a)      Peygamber Efendimiz

b)      Hz. İsa

c)      Şehidler

d)      Alimler

86-   Cennet’in kapısında Peygamber Efendimiz’e hitaben “Buyur ya Resulullah, Senden başkasına bu kapıyı açmamak bana emrolundu. Onunla emrolundum da ondan soruyorum.” diyecek olan cennetin bekçisinin adı nedir?

a)      Malik

b)      Münker

c)      Nekir

d)      Rıdvan

87-   “Rabbimiz lütfuyla keremiyle, ……………. bizi o Efendimiz’in yanında ilk girenlerle cennetine dahil olanlardan eylesin.”

Yazar’ın yaptığı dua da boş bırakılan alanda hangi ifade bulunmalıdır?

a)      rahmetiyle

b)      yüzümüzün karasına, amelimizin azlığına bakmadan

c)      ihsanı ve ikramıyla

d)      yolunda güzel işler yaparak

88-   Efendimiz’e sohbet şerefiyle şerefyab olan, Efendimiz’in alinden,  ehl-i beytinden sayılan hangi kişi İranlılar içerisinde cennete ilk girecek olandır?

a)      Selman el Farisi radıyallahu anh

b)      Numan b. Sabit radıyallahu anh

c)      Amr b. As radıyallahu anh

d)      Veysel Karani radıyallahu anh

89-   Rum ırkından olmadığı halde oralara giden ve köle olarak tekrar yurduna dönen, Peygamber Efendimizden sonra hicret eden Peygamber Efendimiz’in gözde sahabisinden birisi olan ve ilk olarak cennete girdikten sonra peşinden Anadolu ahalisi, Romalılar, Bizanslılar’dan Müslüman olanların kendisini takip edeceği kişi kimdir?

a)      Selman el Farisi radıyallahu anh

b)      Amr b. As radıyallahu anh

c)      Veysel Karani radıyallahu anh

d)      Süheyb radıyallahu anh

90-   Kitapta Süheyb radıyallahu anh’in hangi alanda maharetli olduğu söylenmektedir?

a)      Ok atıcılığı

b)      Ticaret

c)       Kelam ilminde

d)      Güreş

91-   Müşrikler parasını verip Medine’ye hicret ettikten sonra bu durum dolayısıyla Peygamber Efendimiz’in “……..kazandı, ……..kazandı, ……..kazandı ” şeklinde adını üç kez tekrar ettiği sahabi kimdir?

a)      Bilal-i Habeşi radıyallahu anh

b)      Selman el Farisi radıyallahu anh

c)      Süheyb radıyallahu anh

d)      Cafer-i Tayyar radıyallahu anh

92-   Yazar, bu devirde yapılan hicret’le ilgili hangi ifadeyi kullanmaktadır?

a)      Hicret etmek yasaklanmıştır

b)      Peygamber Efendimiz’in unutulmuş bir sünnetini ihya etmek gibi sevaplıdır

c)      Allah’ın haramlarından helallerine hicrettir

d)      Dünyalığı terk ederek mescidleri doldurmak, ihya etmektir

93-   Habeşiler’in cennete ilk girecek olanı kimdir?

a)      Bilal-i Habeşi radıyallahu anh

b)      Cafer-i Tayyar radıyallahu anh

c)      Selman el Farisi radıyallahu anh

d)      Amr b. As radıyallahu anh

94-   “hayya ale’s salah” yerine doğru telaffuz edemeyip “heyya ale’s salah” dediğinden dolayı bu durumu Peygamber Efendimiz’e söyleyenlere, Peygamber Efendimiz’in “onun heyya demesi daha iyidir.” dediği sahabe kimdir?

a)      Ömer İbnü’l-Hattab radıyallahu anh

b)      Selman el Farisi radıyallahu anh

c)       Halid b. Velid radıyallahu anh

d)      Bilal-i Habeşi radıyallahu anh

95-   “Peygamber Efendimiz, Bilal-i Habeşi’yi sözü ile inciten, onu ayıplayan bir kişiye; “Sende cahiliyet adeti kalmış. Sen öyle bir kişisin ki içinde cahiliyetten bir adet kalmış.” demektedir. Bu kişinin Bilal-i Habeşi’ye söylediği söz nedir?

a)      “Seni kara kadının oğlu seni!”

b)      “Sen köle olarak geldin ve öyle yaşayacaksın.”

c)      “Senin soyun kesik.”

d)      “Ezanı senin yerine aramızdan hür birisi okumalı”

96-   Peygamber Efendimiz, Bilal-i Habeşi’yi “Seni kara kadının oğlu seni!” sözü ile inciten, onu ayıplayan bir kişiye ne demiştir?

a)      “Allah seni affetsin.”

b)      “Senin söylediğin sözden cihan titredi.”

c)      “Kendin için söylenmesini istemediğin bir sözü başkasına söyleme.”

d)      “Sende cahiliyet adeti kalmış. Sen öyle bir kişisin ki içinde cahiliyetten bir adet kalmış.”

97-   “Allah indinde sizin en makbulünüz,…………….”

Ayet-i kerimede boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)      takvası en çok olandır

b)      parası en çok olandır

c)      mevkii en yüksek olandır

d)      yoksul kimsedir

98-   “Allah indinde sizin en makbulünüz, takvası en çok olandır.”

Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)      Hac

b)      Beyyine

c)      Şuara

d)      Hucurat

99-   İstanbul’da medfun bulunan sahabi sayısı kaçtır?

a)      Yirmi yedi, otuz kadar

b)      Yedi

c)      Üç

d)      On yedi

100-   Ahlat’ta medfun bulunan sahabi’nin ismi nedir?

a)      Eyyüb el Ensari

b)      Bilal-i Habeşi

c)      Abdurrahman-ı Gazi

d)      Halid b. Velid

101-   Anibal kimdir?

a)      Persler’in meşhur kahramanı

b)      Hititler’in en son kralı

c)      Vikingler’in zalim hükümdarı

d)      Romalılar’ın, Kartacalılar’ın komutanı

102-  İnsanlar içerisinde en hayırlı olma durumu hangi sırayla gitmektedir?

a)      Peygamber Efendimiz – Peygamber Efendimiz’in ashabı – tabiin – Allah’ın sevgili kulları

b)      Peygamber Efendimiz – tabiin – Allah’ın sevgili kulları

c)      Peygamber Efendimiz - Peygamber Efendimiz’in ashabı

d)      Peygamber Efendimiz – Allah’ın sevgili kulları

103-    Hadis-i şerifte; “Mekke-i Mükerreme’nin fethedilmesinden sonra hicret yoktur. ……………………” denmekte olup boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)      Çalışmak ve üretmek vardır

b)      Kardeşlik ve adalet vardır

c)      Af ve sevgi vardır

d)      Cihad ve niyet  vardır

104-    Hadis-i şerifte; “Mekke-i Mükerreme’nin fethedilmesinden sonra hicret yoktur. Cihad ve niyet  vardır” denmektedir.

Yazar, hicret’in olmamasını nasıl açıklamaktadır?

a)      Hicret var ama “hicrete Mekke’nin fethinden evvel verilen sevap yok” demek

b)      Hicret tamamen yasaklanmıştır

c)      Hicret yasaktır. Bu devirdeki hicret Allah’ın haramlarından kaçmak şeklindedir

d)      Bu devirde yapılan hicret daha sevaplıdır

105-   Müslüman aşağıdakilerden hangisiyle cihad etmelidir?

a)      Düşmanla

b)      Nefsiyle

c)      Şeytanla

d)      Hepsi

106-    “Bu dinin hörgücünün tepesi, zirve noktası …………..”

Yazar’ın cümlesinde boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)      cihaddır

b)      namazdır

c)      muhabbettir

d)      fedakârlıktır

107-   İngilizler Hindistan’da batıl tarikat, mezhep çıkararak cami, namaz, oruç, teşbih, zekat’a izin verdikleri halde neyin yapılmasını yasaklamışlar, müsaade etmemişlerdir?

a)      Uçak

b)      Cihad

c)      Fabrika

d)      Kütüphane

108-    “Allah’ın kitabının bazı ayetlerine inanıyorsunuz da bazılarına inanmıyor, kafir mi oluyorsunuz?”

Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)      Tarık

b)      Hicr

c)      Bakara

d)      Maide

109-  “Ben miraca çıkarıldım, yükseltildim ve öyle bir noktaya geldim ki orada …………………….. duymaya başladım.”

Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)      mukadderat kalemlerinin yazı yazarken çıkardığı cızırtıları

b)      cehennemin fokurtusunu

c)      meleklerin zikirlerini

d)      zalimlerin iniltilerini

110-  Miraçta Peygamber Efendimiz’in geçtiği fakat kendisinin geçemediği, bu sebepten dolayı da Peygamber Efendimiz’e; “Bir adım daha yaklaşsam muhakkak yanardım.” diyen kimdir?

a)      Mikail aleyhisselam

b)      Cebrail aleyhisselam

c)      Azrail aleyhisselam

d)      Cennetin bekçisi Rıdvan

111-  “Aşikare gördü Rabbü’l-izzeti” sözünden sonra gelen ifade hangisidir?

a)      Ahirette öyle görür ümmeti

b)      Ahirette çok olur izzeti

c)      Ahirette görür cenneti

d)     Ahirette sevinir ümmeti

112-   Aşikare gördü Rabbü’l-izzeti.

         Ahirette öyle görür ümmeti.

Peygamber Efendimiz’in miraç esnasında Allahu Teala hazretlerini aşikare görüp, Cemal-i ba-kemali ile müşerref olduğunu belirten yukarıdaki satırlar nerede geçmektedir?

a)      Mevlid

b)      Mesnevi

c)      Yunus Emre Divanı

d)      Somuncu Baba Divanı

113-  Peygamber Efendimiz miraçta nerelere gitmiş, neleri görmüştür?

a)      Yedi kat semayı geçmiştir

b)      Gelmiş geçmiş peygamberlerin hepsiyle her semada görüşmüştür

c)      Cenneti, cehennemi gördü

d)      Hepsi

114-  Müslüman’ın miracı nedir?

a)      Hac

b)      Namaz

c)      Oruç

d)      Hicret

115-   Sen ki mi’rac eyleyip kıldın niyaz.

        Ümmetin mi’racını kıldım namaz.

Yukarıdaki satırlar kime aittir?

a)      Mevlana

b)      Yunus Emre

c)      Nabi

d)      Süleyman Çelebi

116-   “Miraçta semaya çıkarıldım, göğe yükseltildim. Hangi semadan geçersem orada ……………………. ve ………………….”

Hadis-i şerifte ilk boş bırakılan alanda hangi ifade bulunmaktadır?

a)      Muhammedün Resulullah diye ismimi yazılı görürdüm

b)      La ilahe illallah Muhammedün Resulullah yazısını görürdüm

c)      Melekleri görürdüm

d)      Peygamberleri görürdüm

117- “Miraçta semaya çıkarıldım, göğe yükseltildim. Hangi semadan geçersem orada Muhammedün Resulullah diye ismimi yazılı görürdüm ve ………………….”

Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade bulunmaktadır?

a)      Ebu Bekr-i Sıddık da arkamdaydı

b)      Ömer de beni takip ediyordu

c)      Ümmetim de arkamdaydı

d)      buna şükrederdim

118-Hadis-i şerifteki “Ebu Bekr-i Sıddık da arkamdaydı.” ifadesini; “Ebu Bekr’i Sıddık radıyallahu anh’ın, Peygamber Efendimiz’den sonra onun halifesi olacağına işaret vardır.” şeklinde  dile getiren kişi kimdir?

a)      Seyyid Kutub rahmetullahi aleyh

b)      Gümüşhaneli Ahmed Ziyaüddin rahmetullahi aleyh

c)      Hamidullah bey

d)      Aziz Mahmud Hüdai rahmetullahi aleyh

119-  “O vakit ki Allah indinden onlara yanındakileri tasdik edici bir elçi geldi. Kendilerine evvelce peygamber gönderilip kitap indirilmiş kavimlerin fertlerinin bir kısmı Allah’ın kitabını savurup bir kenara attılar. Sanki bilmiyorlarmış gibi…”

Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)      Bakara

b)      Al-i İmran

c)       Kalem

d)      Casiye

120- “O vakit ki Allah indinden onlara yanındakileri tasdik edici bir elçi geldi. Kendilerine evvelce peygamber gönderilip kitap indirilmiş kavimlerin fertlerinin bir kısmı Allah’ın kitabını savurup bir kenara attılar, sırtlarının arkasına attılar. Sanki bilmiyorlarmış gibi…”

Ayet-i kerimede bildirilen peygamber kimdir, ona verilen kitap nedir?

a)      Hz. İsa –İncil

b)      Hz. Musa – Tevrat

c)      Hz. Muhammed – Kur’an

d)      Hz. Davud – Zebur

121- “Nitekim sizin aranızda yaşayan birisini; sizin üzerinize benim ayetlerimi okuyan, sizi temizleyen, size Kitab’ı, hikmeti ve sizin daha önce bilmemiş olduğunuz şeyleri öğreten bir peygamber olarak göndermiştik.”

Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)      Bakara

b)      Casiye

c)      Yusuf

d)      Yunus

122-“ Nitekim sizin aranızda yaşayan birisini; sizin üzerinize benim ayetlerimi okuyan, sizi temizleyen, size Kitab’ı, hikmeti ve sizin daha önce bilmemiş olduğunuz şeyleri öğreten bir peygamber olarak göndermiştik.”

Ayet-i kerimede bildirilen peygamber kimdir?

a)      Hz. Musa aleyhisselam

b)      Hz. İsa aleyhisselam

c)      Hz. Yunus aleyhisselam

d)      Hz. Muhammed aleyhisselam

123- Bakara suresi 151. ayet-i kerimede Allahu Teala, Peygamber Efendimiz’i neden gönderdiğini söylemektedir?

a)      Allah’ın ayetlerini okuması için

b)      Müşriklik pisliğinden, günahtan temizlemesi, eğitmesi, terbiye etmesi için

c)      Hikmeti öğretmesi için

d)      Hepsi

124-  Hikmet nedir?

a)      Bir insanın söylediği sözle yaptığı işin isabetli olmasına denir

b)      Hüküm bildiren fiillerin genel adıdır

c)      Hukuka uygun manasına gelir

d)      Bir görüşte haklı olmak demektir

125- “Hikmet” hangi manaya gelmektedir?

a)      Dinin inceliklerini bilmek

b)      Sünnet

c)      a ve b şıkkı doğrudur

d)      a şıkkı doğrudur

126-   Hakim ne manaya gelmektedir?

a)     Hikmetle hareket eden kimseye verilen addır

b)     Mahkemelerde zanlıyı ve sanığı savunan kişilere verilen adır

c)     Heybetli

d)     Konu ile bilgisi olmayan kişi

127- “Yarabbi! Şimdi ben buraya zürriyetimi, İsmail oğlumu Hacer hanımımla beraber bu ekin bitmez vadiye yerleştiriyorum. Sen bunları koru ya Rabbi! Bunların içinden, zürriyetinden de ahir zaman peygamberini gönder. Öyle bir peygamber gönder ki onlara ilahi vazifeleri ifa etsin.”

Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)     Bakara

b)     Casiye

c)     Yusuf

d)     Yunus

128- “Yarabbi! Şimdi ben buraya zürriyetimi, İsmail oğlumu Hacer hanımımla beraber bu ekin bitmez vadiye yerleştiriyorum. Sen bunları koru ya Rabbi! Bunların içinden, zürriyetinden de ahir zaman peygamberini gönder. Öyle bir peygamber gönder ki onlara ilahi vazifeleri ifa etsin.”

Ayet-i kerimede geçen duayı yapan hangi peygamberdir?

a)      Hz. Musa

b)      Hz. İbrahim

c)      Hz. Yakup

d)      Hz. Davud

129-“Ya Rabbi! Beni bu İsmail oğlumla beraber sana teslim olan iyi Müslüman eyle. Bizim zürriyetimizden de sana teslim olmuş Müslüman bir millet, ümmet teşkil eyle!”

Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)      Nisa

b)      Duhan

c)      Bakara

d)      Al-i İmran

130-“Bu ahir zaman peygamberi böyle şanlı bir peygamber! …………………..’ın duası,……………’ın müjdesi,……………….’ın da geleceğini bildiği mübarek peygamber. Bize Allah’ın ayetlerini okuyor.”

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan alanlarda sırasıyla hangi peygamberler’in isimleri yer almaktadır?

a)      Adem aleyhisselam - İsa aleyhisselam - İbrahim aleyhisselam

b)      İbrahim aleyhisselam - İsa aleyhisselam - Adem aleyhisselam

c)      Adem aleyhisselam – Muhammed aleyhisselam – Yusuf aleyhisselem

d)      Yunus aleyhisselam – Yusuf aleyhisselam – İbrahim aleyhisselam

B) Peygamber Efendimiz’in Ümmeti Mübarek ve Hayırlı Ümmettir

1-   ………………………… yemekteki tuza benzer. Yemek tuzsuz olunca tadı olmaz. Tadı ancak tuz ekince gelir.

Hadis-i şerifte yemekteki tuza benzetilen, boş bırakılan alanda hangi ifade vardır?

a) Evladın ailedeki yeri

b) Ashabımın ve ümmetimin misali

c) Cömertlik

d) Dua

2-   İstanbul’da medfun bulunan sahabi kimdir?

a) Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh

b) Bilal-i Habeşi radıyallahu anh

c) Halid b. Velid radıyallahu anh

d) Ömer b. Hattab radıyallahu anh

3-   Peygamber Efendimiz’in küçük cihaddan büyük cihada geldik dediği şey nedir?

a) Er meydanında düşmanla savaşmak

b) Kişinin annesine ve babasına hürmet göstermesi

c) Kişinin kendi nefsiyle mücadele etmesi

d) Kişinin ibadetlerini yapması

4-   Büyüklerin söylediği, taç, hırka, tesbih, seccade olmayan şey nedir?

a) Tasavvuf, tarikat

b) İnsan gönlü

c) Maneviyat

d) İnsan hayatı

5-   Gördüğü rüya üzerine iki sene önceden Avusturya’ya sefer için hazırlık yapmaya başlayan, Allah’ın bildirmesiyle zafer’in kazanılacağını ön gören zat kimdir?

a) Hacı Bayram Veli hazretleri

b) Merkez Efendi hazretleri

c) Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi hazretleri

d) Şemseddin-i Sivasi hazretleri

6-   Şemseddin-i Sivasi hazretleri padişah’ın hezimete uğrama korkusuyla telaşlanması üzerine ona; “Biraz sonra …………. diye birisi gelecek; ondan sonra durum değişecek, hiç telaşlanma. Metin ol.” diyor.

Boş bırakılan alanda kimin ismi vardır?

a) Hasan paşa

b) Yavuz paşa

c) Behram paşa

d) Cemil paşa

7-   Şemseddin-i Sivasi hazretlerinin fiilen savaştığı harpte kazanılan zafer’in ismi nedir?

a) Eğri zaferi

b) Eğirdir zaferi

c) Viyana zaferi

d) Tuna zaferi

8-   Osmanlı askeri Avusturya seferinde nereye kadar gelmiştir?

a) Viyana’nın Kahlenberg tepesine

b) Viyana kalesine

c) Salzburg tepelerine

d) Tuna nehri kıyısına

9-   II. Viyana kuşatmasının başarısız olmasında aşağıdakilerden hangisi etken olmuştur?

a) Savaş techizat ve cephane olarak yetersiz olunması

b) Anadolu, Rumeli’den giden asker ile Kırım’dan gelen asker arasında ihtilaf çıkıp, Kırım askerinin savaşa katılmaması

c) Komutanların işlerinde ehil olmaması

d) Düşman askerinin çok kalabalık olması

10- II. Viyana muhasarasının kaldırılmasından dolayı Viyana’nın en büyük caddesine konan “Maria Hilfert Strasse” ismi’nin Türkçe karşılığı nedir?

a) Bize yardım eden Meryem Caddesi

b) Kiliseler caddesi

c) Kahramanlar caddesi

d) Kurtuluş caddesi

11- “Benim ümmetim mübarek bir ümmettir. …………. daha hayırlıdır, …………. hayırlıdır, bilinmez.”

Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda sırasıyla hangi ifadeler olmalıdır?

a) Ashab mı – Tabiin mi

b) İlim öğrenmek mi – cihad etmek mi

c) Muhacir mi – Ensar mı

d) Başındakiler mi - sonradan gelenler mi

12- Eski peygamberler hangi nimete sahip olmayı temenni etmişlerdir?

a) Kendilerin tabi olanların çok olmasını

b) Ahir zaman peygamberine ümmet olmayı

c) Peygamber Efendimiz’in arkasından cennete girmeyi

d) Uzun süre yaşayıp, cihad etmeyi

13- Hadis-i şerifte Ümmet-i Muhammed’in kaçıncı ümmet olduğu söylenmektedir?

a) Yetmişinci

b) Doksan dokuzuncu

c) On yedinci

d) Otuz üçüncü

14- “Sizler ……………….    (geçmiş pek çok ümmetin sonuncususunuz.)………….”

Hadis-i şerifte ilk boş bırakılan alanda hangi ifade vardır?

a)      son ümmetsiniz

b)      en hayırlı son ümmetsiniz

c)      yetmişinci ümmetsiniz   

d)      yetmiş ümmeti yetmişe tamamlayan son ümmetsiniz

15- Hadis-i şerif ve ayet-i kerimelere göre ümmetler içerisinde en hayırlı ve Allah yanında en değerli olan ümmet hangisidir?

a) Hz. Musa’nın ümmeti

b) Hz. Nuh’un ümmeti

c) Hz. İbrahim’in ümmeti

d) Ümmet-i Muhammed

16- “Ümmetler içerisinde Ümmet-i Muhammed’in en hayırlı ve Allah yanında en değerli ümmet olduğu hangi surede geçmektedir?

a) Al-i İmran 110. ayet

b) Yasin 75. ayet

c) Bakara 13. ayet

d) Zuhruf 35. Ayet

17- “Ümmetim Allah’ın rahmetine ermiş, rahmetine mazhar olmuş bir ümmettir. Ahirette ………….

 Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a) ümmetime azap yok

b) ümmetim hesapsız cennetime girecek

c) hep beraber olacağız

d) kabir azabı görmeyecekler

18- “Ümmetim Allah’ın rahmetine ermiş, rahmetine mazhar olmuş bir ümmettir. Ahirette ümmetime azap yok. Ümmetimin azabı dünyada karşılaşacağı ……….. şeklinde olacak.”

Hadis-i şerifte ümmetin azabı ile ilgili olarak çeşitli olaylardan bahsedilmekte olup boş bırakılan alanda aşağıdaki ifadelerden hangisi bulunmamaktadır?

a) Fitneler

b) Zelzeleler

c) Öldürülme

d) Çeşitli belalar ve musibetler

e) Haksız kazanç

19- Hadis-i şerifte, Mahkeme-i kübrada kullar hesap görürken, kefeleri semaları yerleri alacak kadar büyük mizan kurulacağı, meleklerin boynunu büküp titreşecekleri bildirilmektedir. Melekler’in bu sırada söylediği söz nedir?

a) “Ya Rabbi! Senin için yaptığımız ibadeti sen daha iyi bilirsin.”

b) “Ya Rabbi! Senin azabından lütfuna sığınırız.”

c) “Ya Rabbi! Sana hakkıyla ibadet edemedik!”

d) “Ya Rabbi! Bizim hesabımızı kolay kıl.”

20- Mahkeme-i kübrada kullar hesap görürken, herkesin şakaklarından terlerin aktığı, sıkıntı içinde olduğu durumda kendileri için hesabın, terazinin olmayacağı, amellerinin tartılmayacağı, hesapsız cennete girecek olan kişiler kimlerdir?

a) Bela ehli olup kendilerine gelen belalara sabredenler

b) Çok ibadet edenler

c) İlim ehli, ilmi çok olanlar

d) Birbirlerine selam verenler

21- Hadis-i şerifte hangi kulun sabrettiği taktirde cennete gireceği söylenmektedir?

a) İki kulağı duymayan, sağır kişi

b) İki gözü görmeyen, kör olan kişi

c) Kolları ve bacakları tutmayan, felçli kişi

d) Karnını doyuramayan, aç kişi

22- “Ey (Allah’ın rızasıyla) huzura eren nefis! (Rabbini) hoşnut etmiş ve (sen de Rabbin tarafından) hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön.”

Ayet-i kerime hangi surededir?

a) Fecr

b) Fussilet

c) Ahzab

d) Meryem

23- Takdire razı olmaya, teslimiyet göstermeye ne denir?

a) Hoşnutluk makamı

b) Marifet makamı

c) Aşk makamı

d) Rıza makamı

24- Sahabe-i kiramdan duası makbul olan kimsenin gözlerine körlük geldiğinde, bu kişiye dua etsen de gözlerin açılsa diyen kişilere bu zatın cevabı ne olmuştur?

a)      “Ben Allah’ın takdirini gözümün nurundan daha çok severim.”

b)      “Başkalarına yapılan dua makbuldür.”

c)      “Kişi kendisi için dua ettiğinde Allah’tan hayırlısını istemelidir.”

d)      “Zaten yaşlıyım. Sabredeyim de sevabım artsın.”

25- Müslüman hangi şekilde dua etmemelidir?

a) Sevabı bol olsun diye Allah’tan kendisine sıkıntı vermesini istemelidir

b) Allah’tan her daim afiyet, iyilik, huzur, saadet istemelidir

c) Allah bir şey takdir ettiği zaman sabretmeli, bağırıp çağırmamalı, isyan etmemelidir

d) Allah’tan hastalık, dert istememeli, aciz ve fakir olduğunu bilip, Allah’tan dünya ve ahiret’in hayırlarını, iyiliğini istemelidir

26- “Ya Rabbi sen Ekremü’l-ekremin’sin dediğimizde ne demiş oluruz?

a) İkram sahibisin

b) İzzet sahibisin

c) Keremlilerin en keremlisisin, cömertlerin en cömerdisin

d) Keremi çok olansın

27- Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz’in ümmetinin kaç bölük olarak cennete gireceği söylenmektedir?

a) Beş

b) Üç

c) Dört

d) Yedi

28- Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz’in ümmetinin ahirette karşılaşacağı hallerden değildir?

a) Bir kısım; kendilerine hesap kitap, sorgu sual olmadan, azap da görmeden doğrudan cennete girecek olanlardır

b) İkinci bir kısım; Hafif bir hesapla hesapları görüldükten sonra cennete girecek olanlardır

c) Üçüncü bir kısım; cehennemde yanacaklar, temizlenecekler, cezalarını çekecekler, ondan sonra azap kendilerinden kaldırılacak ve cennete girecek olanlardır

d) Dördüncü bir kısım; günahları sebebiyle cehennemden hiç çıkmayacak olanlardır

29- Melekler, Peygamber Efendimiz’in ümmetinden üçte biri cehenneme girdiğinde Allahu Teala hazretlerine ne diyeceklerdir?

a) “Onlar, zaten cehennemi hak etmiş kişilerdi.”

b) “Zalimler için yaşasın cehennem.”

c) “Biz onları la ilahe illallahu vahdehu derken bulmuştuk.”

d) “Sen, elbette en iyi bilen, Rahimsin.”

30- Allahu Teala hazretleri’nin meleklerin; “Biz onları la ilahe illallahu vahdehu derken bulmuştuk.” sözlerine verdiği cevap nedir?

a) “Doğru söylemişler. Benden gayri ilah yok. Madem o sözü söylemişler, benden gayrı ilah olmadığını kabul etmişler; onları cehennemden çıkarın, cennete sokun. Bunların günahlarını, hatalarını götürün Allah’ı inkar edenlerin omuzlarına yükleyin!”

b) “Hayır durum sizin bildiğiniz gibi değil!”

c) “Öyle söylediler ama, amel yapmadılar.”

d) “Affedip etmemek benim bileceğim iş!”

31- “O………, o …………, o …….. kendi günahlarını omuzlarına yüklenecekler. Onların yanında başka bir sürü yükler de yüklenecekler.”

Ayet-i kerime de boş bırakılan alanda hangi ifade bulunmamaktadır?

a) müşrikler

b) inkarcılar

c) kafirler

d) salihler

32- Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde ümmetinden kaç kişinin hesapsız kitapsız, sorgusuz sualsiz hemen cennete gireceğini söylemektedir?

a) Beş yüz bin

b) Yetmiş bin

c) Elli bin

d) Üç yüz bin

33- Peygamber Efendimiz’in “Benim ümmetimden yetmiş bin kişi hesapsız kitapsız, sorgusuz sualsiz hemen cennete girecekler.” demesi üzerine;

“Ya Rasulallah, dua et, ben de onlardan olayım.” diyen, Peygamber Efendimizin de ona hitaben;

“Sen onlardansın ya …….!” dediği sahabi kimdir?

a) Hz. Ebubekir radıyallahu anh

b) Hz. Ömer radıyallahu anh

c) Ukkaşe b. Mihsan es-Sakati radıyallahu anh

d) Hz. Selman radıyallahu anh

34- Peygamber Efendimiz’in Ukkaşe radıyallahu anh’e;

“Sen onlardansın ya Ukkaşe!” hitabından sonra

“Ya Resulallah, dua et ben de onlardan olayım!” diyen kişiye Peygamber Efendimiz;

“Ukkaşe seni geçti.” demiştir.

Bu kişi ile ilgili kitaplarda geçen malumat nedir?

a) Münafıklardan olduğu belirtilmektedir

b) Peygamber Efendimiz’in sahabisi olduğu belirtilmektedir

c) Müşrik olduğu belirtilmektedir

d) Herhangi bir malumat yoktur

35- “Benim ümmetim rahmete mazhar olmuş ümmettir. Ahirette onların üzerine azap gelmeyecek. Kıyamet günü olduğu zaman Allah her Müslümana öteki dinlerden bir adam verecek; …………………..”

Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)      O onun cennette hizmetini görecek

b)      O ona cehennemde feda olacak

c)      O onun yerine sorguya çekilecek

d)      O onun bütün günahlarını üstlenecek

36- Hadis-i şerifte geçen “O ona cehennemde feda olacak.” İfadesi hangi manaya gelmektedir?

a)      Cehennemden kurtulmasına fidye olacak (Onun yerine o cehenneme girecek, Müslüman kurtulacak)

b)      Cehennemde arkadaş olacak

c)      Cehennem odunu olacak

d)      Cehennem kapısında duracak, onun girmesini engelleyecek

37-  “Her insanın ………………………… yeri hazırdır.”

Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)      cennette yeri hazırdır

b)      cehennemde yeri hazırdır

c)      dünyada

d)      hem cennette hem cehennemde

38- “Siz en hayırlı ümmet oldunuz. İnsanlar için ortaya konulmuş bir numune, müstesna ümmet oldunuz …………………………………. Şanınız, sıfatınız bu. Allah’a inanıp mü’mince işler yaparsınız……………….”

Ayet-i kerimede ilk boş bırakılan alanda mü’minlerin hangi özellikleri sayılarak, bu özellikleri sayesinde insanlar için ortaya konulmuş bir numune, müstesna ümmet olma sonucuna varılmaktadır?

a)      Emr-i maruf yaparsınız, nehy-i münker yaparsınız

b)      Hakkı tutarsınız, batılın karşısına çıkarsınız

c)      Cihad edersiniz

d)      Hepsi

39- “Siz en hayırlı ümmet oldunuz. İnsanlar için ortaya konulmuş bir numune, müstesna ümmet oldunuz. Emr-i maruf yaparsınız, nehy-i münker yaparsınız, hakkı tutarsınız, batılın karşısına çıkarsınız, cihad edersiniz. Şanınız, sıfatınız bu. Allah’a inanıp mü’mince işler yaparsınız. Kendilerine daha önce kitap indirilmiş o……………….., keşke İslam’ın hak din olduğunu anlasalar ve ………………iman etseler onlar için hayırlı olurdu.”

Ayet-i kerimede boş bırakılan alanlarda sırasıyla hangi ifadeler olmalıdır?

a)      Yahudiler – Kur’an’a

b)      Yahudiler ve hıristiyanlar - Kur’an’a ve Hz. Muhammed-i Mustafa’ya

c)      Yahudiler ve hıristiyanlar - Kur’an’a

d)      Yahudiler ve hıristiyanlar - Hz. Muhammed-i Mustafa’ya

40- “Siz en hayırlı ümmet oldunuz. İnsanlar için ortaya konulmuş bir numune, müstesna ümmet oldunuz. Emr-i maruf yaparsınız, nehy-i münker yaparsınız, hakkı tutarsınız, batılın karşısına çıkarsınız, cihad edersiniz. Şanınız, sıfatınız bu. Allah’a inanıp mü’mince işler yaparsınız. Kendilerine daha önce kitap indirilmiş o Yahudiler ve hıristiyanlar, keşke İslam’ın hak din olduğunu anlasalar ve Kur’an’a ve Hz. Muhammed-i Mustafa’ya iman etseler onlar için hayırlı olurdu.”

Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)      Al-i İmran

b)      Bakara

c)      Maide

d)      Enbiya

C) Peygamber Efendimiz’in Yoluna Her şeyimiz Feda

1-            Canım elinde olan Allah’a yeminler olsun ki sizden biriniz yanında ben ona babasından da, evladından da, bütün diğer sevgili insanlardan da daha sevgili olmadıkça, ………………

Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)           o hakiki mü’min olmaz

b)           o cennete giremez

c)           ibadetleri kabul olunmaz

d)           Allah’ın rızasını kazanamaz

2-            Sen hak peygambersin şeksiz gümansız.

               Sana inanmayan gider imansız,

               Adı güzel, kendi güzel Muhammed.

               …

              Canım feda olsun senin yoluna,

              Adı güzel, kendi güzel Muhammed.

Yukarıdaki satırlar kime aittir?

a)           Aşık Veysel

b)           Mevlana

c)           Yunus Emre

d)           Baki

3-            Ey Allah’ım beni senden ayırma,

               Beni senin cemalinden ayırma,

               Balığın canı su içre diridir,

               İlahi balığı gölden ayırma.

Yukarıdaki satırlar kime aittir?

a)            Yunus Emre

b)            Mevlana

c)            Eşrefoğlu Rumi Divanı

d)            Nedim

4-            Tezkiretü’l-evliya kitabının yazarı kimdir?

a)            Feridüddin-i Attar

b)            Sülemi

c)            Ebu Nuaym el-Isfahani

d)            Mevlana

5-            Tabakatu’s-sufiye kitabının yazarı kimdir?

a)            Feridüddin-i Attar

b)            Sülemi

c)            Ebu Nuaym el-Isfahani

d)            Mevlana

6-            Mahmud Es’ad Coşan hocaefendi Tasavvuf Sohbetleri’ni hangi kitaptan yapmıştır?

a)            Tabakatu’s-sufiye

b)            Tezkiretü’l-evliya

c)            Mesnevi

d)            Evliya Tezkireleri

7-            Mahmud Es’ad Coşan hocaefendi’nin  Tabakatu’s-sufiye kitabında yapmış olduğu Tasavvuf Sohbetleri’nin görüntülü kayıtlarına nereden ulaşılabilir?

a)            http://mecmerkezi.org

b)            http://zindegenclik.org

c)            http://ufkayolculuk.com

d)            http://ihsancevre.com

8-            Tabakatu’s-sufiye ve Tezkiretü’l-evliya kitaplarının ortak özelliği nedir?

a)            Velilerin hem biyografilerini hem de sözlerini konu edinen eserlerdir

b)            Aynı yazar tarafından kaleme alınmışlardır

c)            Ebu Ebu Nuaym el-Isfahani tarafından yazılmışlardır

d)            Hepsi

9-            Tezkiretü’l-evliya kitabının Türkçe çevirilerini yapan kişiler ve kitapla ilgili hangi ifade daha doğrudur?

a)            Feridüddin-i Attar, Evliya Tezkireleri – Süleyman Uludağ

b)            Feridüddin-i Attar, Tezkiret’ül-evliya – M. Zahid Kotku

c)            Feridüddin-i Attar, Tezkiret’ül-evliya – M. Sami Ramazanoğlu

d)            Hepsi

10-         Sufi tabakatına dair yazılmış ilk kitaplardan olan Hilyetü’l-evliya eseri’nin yazarı kimdir?

a)            Feridüddin-i Attar

b)            Sülemi

c)            Ebu Nuaym el-Isfahani

d)            Mevlana

11-         “…………………….. Yeri, Ölümünden sonra O diriltiyor. İşte tıpkı bunun gibi siz de (kabirlerinizden diriltilip) çıkarılacaksınız.”

Ayet-i kerimede boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)            Ölüden diriyi, diriden ölüyü O çıkarır

b)            Size gökten ve yerden kim rızık veriyor?

c)            Kulak ve gözler(i yaratmay)a kimin gücü yeter?

d)            Şüphesiz ki taneyi ve çekirdeği yar(ıp çıkar)an Allah’tır.

12-         “Ölüden diriyi, diriden ölüyü O çıkarır. Yeri, Ölümünden sonra O diriltiyor. İşte tıpkı bunun gibi siz de (kabirlerinizden diriltilip) çıkarılacaksınız.”

Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)            Rum

b)            Maide

c)            Araf

d)            Müminun

13-         Konu olarak “Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarmak “şeklinde ifadelerin yer aldığı ayetler aşağıdaki surelerin hangisinde mevcuttur?

a)            En’am

b)            Yunus

c)            Rum

d)            Hepsi

14- Peygamber Efendimiz buyurdular ki;

“Ah n’olaydı, ihvanıma kavuşup onları görseydim!..”

Sahabe-i kiram dediler ki;

“Biz senin kardeşlerin, ihvanın değil miyiz ya Resulallah?”

“Siz benim ashabımsınız.”

“Benim ihvanım dediğim, benden sonraki zamanda dünyaya gelip beni görmeden bana aşık olanlardır. Beni görmek için mallarını mülklerini, babalarını, evlatlarını feda etmeye amade olanlardır. İhvanım onlardır. Onlara kavuşmayı özlüyorum. “buyurdu.

“İhvan” Arapçada ne manaya gelmektedir?

a)      Kardeşler

b)      Askerler

c)      Arkadaşlar

d)      Sohbet meclisi

15- Peygamber Efendimiz’in; “Hangisine uyarsan hidayet bulursun” dedikleri kimlerdir?

a)     Evliyaullah

c)     Peygamber Efendimiz’in ümmeti

d)     Peygamber Efendimiz’in hadisleri

d)     Peygamber Efendimiz’in ashabı

16-         “………………, hangisine uyarsan hidayet bulursun.”

Hadis-i Şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)           Ümmetim güneş misalidir

b)           Hadislerim nurdur

c)           Ashabım yıldızlar gibi

d)           Peygamberler ışık saçan kandillerdir

17-         “……………….; ben ve ashabımın yaşadığı devirdir.”

Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)           En güzel günler benim devrimde yaşandı

b)           En hayırlı devir benim devrimdir

c)           O devir hayırlıdır

d)           O devirden başkasında hayır yoktur

18-         “Allah’ın indinde sizin mertebeniz, dereceniz, kadriniz kıymetiniz nedir; Allah sizi seviyor mu, ne kadar seviyor, az mı seviyor, çok mu seviyor; bunu anlamak istiyorsanız,………………...”

Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)           bunun ölçüsü sizin içinizdeki Allah sevgisidir

b)           kendi durumunuza bakın

c)           ibadetlerinizi arttırın

d)           çok çalışın

19-         “O halde beni (ibadet ve itaatle) hatırlayın ki ben de sizi (sevap ve mağfiretle) anayım.”

Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)           Al-i İmran

b)           Hac

c)           Maide

d)           Bakara

20-         “Eğer kulum bana bir ……. gelirse ben ona bir arşın gelirim. O bana bir ……… gelirse ben ona bir …….. gelirim. O bana yürüyerek gelirse ben ona ……… gelirim.”

Hadis-i şerifte boş bırakılan alanlarda sırasıyla hangi ifadeler olmalıdır?

a)           karış – arşın – kulaç - koşarak

b)           arşın – karış – kulaç - uçarak

c)           kulaç - karış – arşın – koşarak

d)           karış – kulaç- arşın – koşarak

21-         “O zaman imtihanlara, belalara hazırlan. Çünkü beni seven insana …………. belalar imtihanlar gelir.”

Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)           sağanak halinde

b)           dağdan selin indiği gibi

c)           uçurumdan taşın düştüğü gibi

d)           ardı ardına

22-         Peygamber Efendimiz’in, kendisini gerçekten sevdiğini söyleyen birisine verdiği cevap nedir?

a)           “O zaman imtihanlara, belalara hazırlan. Çünkü beni seven insana dağdan selin indiği gibi belalar imtihanlar gelir.”

b)           “O zaman sünnetime tabi ol.”

c)           “O zaman Allah’ın kitabına tabi ol.”

d)           “O zaman ne mutlu sana.”

23-         “Benim dünyadan ayrılmamdan sonra dünyaya gelecek insanlardan, ümmetimden öyle kimseler vardır ki …………….. karşılığında aile efradının ve malının hepsini verir.”

Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)           beni göreceğini bilse

b)           cennete gireceğini bilse

c)           beni görmeyi satın almak mümkün olsa

d)           benimle sohbet etme imkanı olsa

24-         “Marifetullah olmadan muhabbetullah olmaz. Derecelerin en yükseği de ………...”

Boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)           muhabbetullahtır

b)           marifetullahtır

c)           aşkullahtır

d)           hakikat ilmidir

25-         Marifetullah nedir?

a)           Allah sevgisi

b)           Allah’ı tanıma, bilme

c)           Allah’ın nuru

d)           Allah’ın buyruğu

26-         Tevhid yılı hangi yıldır?

a)           2000

b)           2050

c)           1900

d)           2010

27-         Yazar’ın, Peygamber Efendimiz’in hadis-i şerifleri ile ilgili yaptığı benzetme nedir?

a)           Semadaki yıldızlar gibi

b)           Güneş gibi

c)           Topraktaki en değerli mücevherat gibi

d)           Ummandaki inciler gibi

28-         Kendisini tanıyanlar, sohbetine girenler’in; “Onun gibisini ne önceden ne sonradan hiç görmedim. Tanımadan önce de, tanıdıktan sonra da görmedim!” diye itiraf ettikleri kişi kimdir?

a)           Yunus Emre

b)           Peygamber Efendimiz aleyhisselam

c)           Mevlana

d)           Şems hazretleri

29-         Muhammed Hamidullah bey Peygamber Efendimiz’in ömrü boyunca yaptığı savaşlarda kaç kişinin öldürüldüğünü söylemiştir?

a)           200-300

b)           1000

c)           10000

d)           500

30-         “Ümmetin fesada uğradığı zamanda Peygamber Efendimiz’in sünnetini ihya edenlere ……….. var.”

Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)           yüz şehid sevabı

b)           on şehid sevabı

c)           bin şehid sevabı

d)           beş yüz şehid sevabı

31-  Peygamber Efendimiz anıldığı zaman ona……………...”

Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)           dua etmeyen gafildir

b)           muhabbet etmeyen vicdansızdır

c)           salat ü selam getirmeyen cimridir

d)           kayıtsız kalan yoksuldur

32-         “Ben bir kimseye anasından da babasından da evladından da bütün diğer insanların hepsinden de ……………….. o kimse hakiki imana ermiş olamaz.”

Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)           daha sevgili olmadıkça

b)           yakın olmadıkça

c)           muhabbetli

d)           mesafesiz

33-         “Semaları ve yeri Allahu Teala hazretleri altı günde yarattı.”

Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)           Beyyine

b)           Hadid

c)           Ahzab

d)           Tarık

34-         “Rabbinin indinde bir gün sizin saydıklarınızın hesabıyla …….. gibidir.”

Ayet-i kerimede kaç yıl olduğu belirtilmektedir?

a)           bin yıl

b)           yüz yıl

c)           on yıl

d)           elli yıl

35-         “Rabbinin indinde bir gün sizin saydıklarınızın hesabıyla bin yıl gibidir.”

Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)           Hac

b)           Müminun

c)           Casiye

d)           Hadid

36-         “………………….., Allahu Teala hazretlerine bir günü ……….. olan bir zamanda uruc ederler, yükselirler, miraç ederler.”

Ayet-i kerimede boş bırakılan alanlarda sırasıyla hangi ifadeler olmalıdır?

a)           Melekler ve ruh denilen ruh-u azam denilen o ulu melek - elli bin sene

b)           Ruh – on bin sene

c)           Zaman – bin sene

d)           Yıldızlar – beş bin sene

37-         “Melekler ve ruh denilen ruh-u azam denilen o ulu melek, Allahu Teala hazretlerine bir günü elli bin sene olan bir zamanda uruc ederler, yükselirler, miraç ederler.”

Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)           Hakka

b)           Mearic

c)           Şuara

d)           Tin

38-         “Kadınlardan ikişer, üçer ve dörder nikah edin.”

Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)           Nisa

b)           Beyyine

c)           Al-i İmran

d)           Enbiya

D) Peygamber Efendimiz’e Salavat Getirmek Allahu Teala’nın Emridir

1-            “Kim bana bir defa ……………Allah o kimseye…………. Onun……………., onu …………...”

Hadis-i şerifte boş bırakılan alanlarda sırasıyla hangi ifadeler olmalıdır?

a)            salat ü selam ederse - on salat ü selam eder - on günahını affeder -on derece yükseltir

b)           dua ederse - on salat ü selam eder – elli günahını affeder -on derece yükseltir

c)           salat ü selam ederse - yüz salat ü selam eder - yüz günahını affeder -yüz derece yükseltir

d)           salat ü selam ederse – beş yüz salat ü selam eder - bin günahını affeder -on bin derece yükseltir

2-            Peygamber Efendimiz’e salavat getirmek nasıl olur?

a)           Allahümme salli ala Muhammed

b)           Allahu ekber

c)           elhamdülillah

d)           Sübhanallah

3-            Allah’ın kula salavat getirmesi ne demektir?

a)           Duymazlıktan gelmesi demektir

b)           Görmezlikten gelmesi demektir

c)           Önemsememesi demektir

d)           Rahmetine erdirmesi demektir

4- Yazar, Peygamber Efendimiz’in hadislerine dayandığını söyleyerek; “Günlük vazifelerinizden birisi de ………….…………...” demektedir.

Boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)      yüz defa salavat getirmek olsun

b)      on kişiye selam vermek olsun

c)      güler yüzlü olmakolsun

d)      Kur’andan bir ayet öğrenmekolsun

E) Peygamber Efendimiz Ahirette Ne İsterse Allahu Teala İstediğini Verecek

1-      Makam-ı Mahmud nedir?

a)      Cennetteki en yüksek derecedir

b)      Cennetteki en geniş alandır

c)      Cennet’in kapılarından birisinin adıdır

d)      Cennet köşkleri demektir

2-      Kendisinin bir adı da Mahmud olan, Makam-ı Mahmud’un sahibi kimdir?

a)      Peygamber Efendimiz

b)      Cebrail

c)      Hz. Musa

d)      Hz. Yakup

3-      Mahşer yerine varıldığı zaman, havz-ı kevserin başına gidildiği zaman en önde kim gidecektir, olacaktır?

a) Peygamber Efendimiz

b) Hz. İsa

c) Hz. Musa

d) Hz. Yakup

4- İnsanlar mahşerde Allah’ın kahrını, gazabını heyecanla gördükleri zaman, tir tir titrerken, ümitleri kalmadığı sırada, Peygamber Efendimiz ne yapacaktır?

a)      Onlara müjde verecektir

b)      Onlar için yapılacak bir şey olmadığı için üzülecektir

c)       Onlardan yüz çevirecektir

d)      Onlardan uzaklaşacaktır

5-      Aşağıdakilerden hangisi mahşerde Peygamber Efendimiz ile ilgili gerçekleşecek olan durumdur?

a)      Secde ettikleri zaman insanların imamı olacak

b)      Toplaştıkları zaman oturma yeri bakımından Allah’a en yakın, en şerefli yerde oturacak

c)       Peygamber Efendimiz söz isteyip konuşacak, söylediği sözleri : “Doğru söylüyorsun ey mübarek Resulüm, doğrusun, tamam Resulüm!” diye onu tasdik edecek

d)      Şefaat edecek, allahu Teala onun şefaatini makbul, geçerli şefaat sayacak

e)      Peygamber Efendimiz Cenab-ı Mevla’dan isteyecek,  o da ona istediklerini bahşedecektir

f)       Hepsi

F) Peygamberimiz’in Şefaatine Muhtacız;

O da Yolunda Yürümekle Mümkündür

1-      Peygamber Efendimiz’in şefaat’i kimlere ulaşacaktır?

a)      Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayanlara (şirk koşmayanlara)

b)      Allah’a inanmayanlara

c)      Allah’tan başkasına tapanlara

d)      Allah ile birlikte başka bir şeyi de tanrı olarak kabul edip ona tapınanlara (şirk koşanlara)

2-      “Hakikaten Allah, Meryemoğlu (İsa) Mesihtir.” Diyenler, andolsun ki (şirke girip) kafir olmuşlardır.”

 “Hakikaten ‘Allah, üçün üçüncüsü(üç ilahtan biri)dir.’ Diyenler (şirke girip) kesin olarak kafir olmuştur.”

Yukarıdaki iki ayet-i kerimede teslis inancına sahip olmanın açıkça yanlış olduğu bildirilmektedir. Ayetler hangi surede geçmektedir?

a)      Beyyine 15,16

b)      Bakara 135, 136

c)      Maide 72,73

d)      Hud 24,25

3-      Nüfusunun çoğunluğuna göre düşünüldüğünde aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

a)      Hintliler öküze tapmaktadırlar

b)      Japonlar güneşe tapmaktadırlar

c)      Batılılar haça tapmaktadırlar

d)      Hepsi

4-      Müellefe-i kulub ne demektir?

a)      Kalbleri İslam’a ısındırılacak olan kimseler

b)      Kalplerin sırrı

c)      Gönüller sultanı

d)      Gönül alma

5-      Mekke’nin fethinden sonra gerçekleşen savaş hangisidir?

a)      Bedir

b)      Uhud

c)      Huneyn

d)      Hendek

6-      Peygamber Efendimiz Huneyn gazvesinden sonra elde edilen ganimetlerin çoğunu kimlere vermiştir?

a)      Medineliler’e

b)      Mekkeliler’e

c)      Taifliler’e

d)      Hıristiyanlara

7-      Peygamber Efendimiz Mekkeliler’e kaçar deve vermiştir?

a)      Onar

b)      Ellişer

c)      Beşer

d)      Yüzer

8-      Peygamber Efendimiz’in Huneyn gazvesinden sonra elde edilen ganimetlerin çoğunu Mekkeliler’e vermesinin sebebi nedir?

a)      Mağlup olduklarından eziklik hissediyorlardı. Düşmanlıkları artmasın ve kalpleri İslam’a ısınsın diye

b)      Araplarda adetti. Fethedilen yerin halkı memnun edilirdi

c)      Müslümanlar zayıftı. Onlardan gelecek bir saldırıyı engellemek için

d)      Medineliler kendi haklarından vazgeçtikleri için

9-      Hz. Ebubekirve Hz. Ömer mallarının ne kadarını İslam için vermişlerdir?

a)      Hz. Ebubekir yarısını, Hz. Ömer yarısını

b)      Hz. Ebubekir tamamını, Hz. Ömer üçte birini

c)      Hz. Ebubekir üçte birini, Hz. Ömer tamamını

d)      Hz. Ebubekir tamamını, Hz. Ömer yarısını

10-   “Ben kıyamet gününde ………………… şefaat edeceğim.”

Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade bulunmalıdır?

a)      yeryüzündeki taş, toprak ve ağaçtan daha çok insana

b)      ümmetimin salihlerine

c)      herkese

d)      şefaate layık olan kişilere

7. Hafta (301-329. Sayfalar) 

     Soruları ve Cevapları

    A) Peygamber Efendimiz'in Geleceği Önceki Peygamberlere Bildirilmiştir

1-      Misak kelimesinin manası ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

a)      Söz, anlaşma demektir

b)      Bir şeyi sapasağlam bağlamak demektir

c)      a ve b şıkkının her ikisi de doğrudur

d)      Hiçbiri

2-      Hadis-i şerifte Allahu Teala hazretlerinin diğer peygamberlerden aldığı gibi Peygamber Efendimizden de misak aldığı söylenmektedir. Allahu Teala hazretlerinin Peygamber Efendimizden aldığı misak hangi konudadır?

a)      Allahu Teala hazretleri Peygamber Efendimize görevi, Peygamberlik vazifesini bildirdikten sonra onu yapacağına dair misak almıştır

b)      Eşlerini boşamayacağına dair misak almıştır

c)      Akrabalarına iyi davranması konusunda misak almıştır

d)      İnsanlara adaletli davranması konusunda misak almıştır

3-      Allahu Teala hazretleri bütün peygamberlerden “Ümmetleri ……………….. yetişirlerse, ona tabi olsunlar.” diye de ahd ü misak almıştır.

Boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)      Hz. Musa’ya

b)      Hz. İsa’ya

c)      Hz. İbrahim’e

d)      Peygamber Efendimiz’e

4- Yahudilerin Peygamber Efendimiz’e iman etmeyişlerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a)     Dünya menfaati, kibir, hesaplardan dolayı

b)     Peygamber Efendimiz’in yalancı olduğunu düşünmüşlerdir

c)     Kitaplarında Ahir zaman peygamberinin geleceğine dair bilgi bulunmadığından

d)     Peygamber Efendimiz’in Peygamberliğine dair alametleri onda görmemeleri

5- Peygamber Efendimiz peygamber olmadan önce “Ahir zaman peygamberi gelecek, şirki biz onunla yok edeceğiz “ diye bekleyenler kimlerdi?

a)      Müşrikler

b)      Müslümanlar

c)      Yahudiler

d)      Hıristiyanlar

6-      İncilde “O hakikat nuru gelecek, ben vazifeyi tamamlayamadım, o tamamlayacak.” şeklinde geçen cümleler kimi işaret etmektedir?

a)      Cebrail

b)      Hz. Muhammed (a.s)

c)      Hz. İsa

d)      Hz. Musa

7-      İncilde “O hakikat nuru gelecek, ben vazifeyi tamamlayamadım, o tamamlayacak.” şeklindeki cümleleri hıristiyanlar nasıl tevil etmektedirler?

a)      Hz. Muhammed (a.s)’in geleceği

b)      Hz. İsa’nın geleceği

c)      Cebrail’in geleceği

d)      Hz. Musa’nın geleceği

8-      Tarihte pek çok papazın Müslüman olmasına sebebiyet veren İncil’de geçen bilgi hangisidir?

a)      “O hakikat nuru gelecek, ben vazifeyi tamamlayamadım, o tamamlayacak.”

b)      “Çok isterdim ama benim ömrüm vazifemi tamamlamaya yetişmeyecek, aranızdan benden sonra gelecek kişiye tabi olun.”

c)      “Ben size kimseye tabi olmanızı söylemiyorum.”

d)      “Ben öldükten sonra tabi olacağınız kişi ile ilgili hürsünüz.”

9-      “Ben henüz vazifeyi, bütün vazifeleri tamamlayamadım. Benden sonra ahir zaman peygamberi gelecek, görevi o tamamlayacak.” Şeklinde müjde veren peygamber hangisidir?

a)      Hz. Musa

b)      Hz. Davud

c)      Hz. İsa

d)      Hz. Muhammed (a.s)

10-   “Hani o zamanları hatırla ki ……………. Beni İsrail’e demişti ki; Ey İsrailoğulları! Ben Allah’ın resulüyüm. Benden önce Musa’ya indirilmiş olan Tevrat adlı kitaptaki ahkamı tasdik ediciyim, onları doğrulayıcıyım, onların hak ve doğru olduğunu söyleyiciyim. Benden sonra gelecek ve adının ……….. olacağı bir peygamberi de müjdelemekle vazifeliyim.”

Ayet-i kerimede boş bırakılan alanda sırasıyla hangi ifadeler olmalıdır?

a)      Meryem’in oğlu İsa – Ahmed

b)      Süleyman – Muhammed

c)      İsa – Muhammed

d)      Davud – Muhammed Mustafa

11-   “Hani o zamanları hatırla ki Meryem’in oğlu İsa Beni İsrail’e demişti ki; Ey İsrailoğulları! Ben Allah’ın resulüyüm. Benden önce Musa’ya indirilmiş olan Tevrat adlı kitaptaki ahkamı tasdik ediciyim, onları doğrulayıcıyım, onların hak ve doğru olduğunu söyleyiciyim. Benden sonra gelecek ve adının Ahmed olacağı bir peygamberi de müjdelemekle vazifeliyim.”

Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)      Cuma

b)      Beyyine

c)      Saff

d)      Muhammed

12-   İncildeki “O hakikat nuru gelecek, ben vazifeyi tamamlayamadım, o tamamlayacak.” şeklindeki ayeti gördükten sonra müslüman oldum diyen İspanyada papazlık mesleğinde yetişmiş kişi kimdir?

a)      Anselmo Turmeda

b)      Alfanzo Hare

c)      Edvardo Mançues

d)      Luciano Servates

13-   Anselmo Turmeda’nın yazmış olduğu kitabı Arapça’dan Türkçeye tercüme eden kimdir?

a)      Elmalılı Hamdi Yazır

b)      İsmail Hakkı Bursevi

c)      Mehmed Zihni Efendi

d)      İbrahim Müteferrika

14-   Mehmed Zihni Efendi tarafından 1291 senesinde Arapça’dan Türkçeye Tuhfetü’l-erib fi’r-reddi ala Ehli’s-salib diye tercüme edilen kitabın yazarı kimdir? (eskiden papaz olan bu kişi müslüman olduktan sonra kitabı yazmıştır.)

a)        Anselmo Turmeda

b)        Alfanzo Hare

c)        Edvardo Mançues

d)        Luciano Servates

15- Anselmo Turmeda’nın müslüman olduktan sonra yazdığı kitap 1995 senesinde Bedir Yayınlarından yeni harflelerle hangi adla neşredilmiştir?

a)      Müslüman Olmama Sebep Olan Olaylar

b)      Müslümanlık Üzerine

c)      Hıristiyanlığa Reddiye

d)      Hakikat Nuru

16-   Anselmo Turmeda müslüman olduktan sonra hangi adı almıştır?

a)      Abdullah et-Tercüman

b)      Abdulhamid Osmanli

c)      Nurullah Hamid

d)      Yusuf İslam

17-   Anselmo Turmeda nerede dünyaya gelmiş, hangi yıllar arası yaşamıştır?

a)      İspanya Mayorka Adası – (1355 – 1423)

b)      İtalya Sicilya Adası – (1216 – 1315)

c)      Türkiye Gökçeada – (1311 – 1376)

d)      İtalya Venedik – (1345 – 1416)

18-   Anselmo Turmeda Hıristiyan ilahiyat tahsilini nerede yapmıştır?

a)      Venedik Üniversitesi

b)      Bologna Üniversitesi

c)      Boston Üniversitesi

d)      İstanbul Üniversitesi

19- Anselmo Turmeda’nın üstadı kendisine İncildeki “Benden sonra çok hamdedici gelecek.” diyen ayetteki şahsın kim olduğunu söylemiştir?

a)      Hz. Musa

b)      Hz. İsa

c)      Hz. Muhammed

d)      Hz. Davud

20-   Anselmo Turmeda nerede Müslüman olmuştur?

a)      Fas

b)      Cezayir

c)      Tunus

d)      Libya

21-   Müslüman olmadan önce Tunus emirine “İlk önce benim kim olduğumu şuradaki hıristiyanlara sorun, sonradan aleyhimde dedikodu etmesinler, yanlış söz söylemesinler. İlk önce benim nasıl bir insan olduğumu öğrenin.” diyen kişi kimdir?

a)      Anselmo Turmeda

b)      Alfanzo Hare

c)      Edvardo Mançues

d)      Luciano Servates

22-   Tunus emiri, Anselmo Turmeda’nın isteğine ne cevap vermiştir?

a)      “Sen Abdullah b. Selam’ın Resulullah’a söylediği gibi söyledin.”

b)      “Ben seni tanımıyorum.”

c)      “Ben senin İspanyadaki üstadını bilirim.”

d)      “Seni Tunus’a müftü yapacağım.”

23-   Tunus’taki Hıristiyan tüccarların, Anselmo Turmeda Müslüman olduğunu söylediğinde Tunus emirine verdikleri cevap nedir?

a)      “Bu adam papazlıkta evlenmek yok diye papazlığı bıraktı, ondan Müslüman oldu.” şeklinde iftira atıyorlar

b)      “O bizim büyüğümüzdür. Alimimizdir. O taktirde biz de Müslüman oluyoruz.”

c)      “Biz onu gerçekten ilim adamı sayardık. Ama görüyoruz ki hiçbir ilmi yokmuş. Yanılmışız.”

d)      “O, üstadlarına karşı gelmiş, gerçekten sapkınlık içerisinde bir kişidir.”

24-   Türkiye’ye matbaayı getiren İbrahim-i Müteferrika kimdir?

a)      İstanbul’da yaşayan asıl işi sahaflık olan bir kişidir

b)      Kolojvar eyaletinden Macar papazıyken sonradan Müslüman olmuş bir kişidir

c)      Esnaflıkla uğraşan Yahudi kökenli bir kişidir

d)      Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak çalışan ataları Yunanistan’dan gelme bir kişidir

25-   Risale-i İslamiyye kitabının yazarı kimdir?

a)      Abdulhak Hamit Tarhan

b)      Ömer Seyfettin

c)      Sait Faik Abasıyanık

d)      İbrahim-i Müteferrika

26-   Risale-i İslamiyye kitabının içeriği nedir?

a)      İncil’deki Peygamber Efendimizi bildiren ayetler hakkındadır

b)      İslamiyeti anlatan bir kitaptır

c)      Ahlaki konular hakkındadır

d)      İman ve İslam konularından bahseden bir kitaptır

27-   İncilde’ki ayetlere dayanarak, “İşte bunlar Hz. Muhammed’in, Hz. İsa’nın bahsettiği hak peygamber olduğunu gösterir.” diyen yakın zamanda yaşamış sonradan o ayetlere dayanarak müslüman olan Süryani papaz kimdir?

a)      İbrahim-i Müteferrika

b)      Abdülahad Davud

c)      Anselmo Turmeda

d)      Yusuf İslam

28-   “Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in annesi rüyada iki ayağının arasından bir kandil zuhur ettiğini, nur çıktığını ve bunun …………………. görüyor.”

Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)      Mekke’nin üzerinde durduğunu

b)      tüm dünyayı dolaştığını

c)      Şam’daki köşkleri aydınlattığını

d)      alemleri aydınlattığını

29-   Ceziretü’l-Arab’da ilk önce neredeki hıristiyanlar müslüman olmuşlardır?

a)      Şam’ın güneyindeki Busra kasabası

b)      Medine

c)      Bağdat

d)      Yemen

30-   Dedi gördüm ol habibin anesi,

        Bir aceb nur kim güneş pervanesi,

        Berg urup çıktı evimden nagehan,

        Göklere dek nur ile doldu cihan.

    Sözleri nerede geçmektedir?

a)      Mevlid

b)      Safahat

c)      Çanakkale şiiri

d)      Hepsi

31-   Mevlid’in yazarı kimdir?

a)      III. Selim

b)      Yunus Emre

c)      Süleyman Çelebi

d)      II. Mahmud

32-   “Muhammed, Allah’ın gönderdiği bir vazifeli elçidir. Onunla beraber olan mü’minler din, Allah ve iman düşmanlarına, zalimlere, kafirlere karşı pehlivan gibi kuvvetli, şiddetli. Ama kardeşini kendisine tercih eder. …………….”

Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)      Beyyine

b)      Fetih

c)      Yasin

d)      Mülk

33-   “(Onlar) filizini çıkaran, derken onu (filizini) kuvvetlendiren, kalınlaşan,zamanla gövdesi üzerinde doğrulup dikilen bir ekin gibidir ki ekincilerin hoşuna gider, ………)

Fetih suresi 29. ayeti kerime’de Peygamber Efendimiz’in ashabı ile birlikte gelişip kuvvetlenmesinin misalle anlatılmaktadır. Bu durum onların hangi kutsal kitaptaki vasıflarına değinmektedir?

a)      Tevrat’taki

b)      İncil’deki

c)      Zebur’daki

d)      Hepsi

34-   “(Onlar) filizini çıkaran, derken onu (filizini) kuvvetlendiren, kalınlaşan,zamanla gövdesi üzerinde doğrulup dikilen bir ekin gibidir ki ekincilerin hoşuna gider, ………)

Fetih suresi 29. ayeti kerime’de Peygamber Efendimiz’in ashabı ile birlikte gelişip kuvvetlenmesinin misalle anlatılması ayetin devamında nasıl ifade edilmiştir?

a)      mü’minleri ferahlatmak içindir

b)      mü’minlere olan sevgisindendir

c)      kafirleri öfkelendirmek içindir

d)      Allah’ın kudretinin misallerindendir

35-   “Onlara baksan onları rükuda, secdede görürsün. Allah’ın fazlına ermek, rızasını kazanmak için can attıklarını, her çalışmalarını bu maksatla yapmış olduklarını görürsün. Secdeden yüzlerinde izleri, alametleri vardır. …………)

Mü’minlerin özelliklerinden bahseden ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)      Fetih

b)      Fatiha

c)      Bakara

d)      Al-i İmran

36-   Kur’an-ı Kerim’in bir özelliği de bütün eski mukaddes kitapları toplamış olmasıdır. Kur’an-ı Kerim’in içinde eski kitapların hepsinden bölümler vardır. Bu durum aşağıdaki surelerin hangisinde/hangilerinde görülebilir?

a)      Beyyine

b)      A’la

c)      Yasin

d)      Fatiha

37-   “Muhakkak ki bu (öğütler) evvelki sahifelerde, …………… sahifelerinde de vardır.”

Ayet-i kerimelerde boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)      İsa’nın ve Musa’nın

b)      İbrahim ve Musa’nın

c)      Yakup ve Davud’un

d)      Yusuf ve İlyas’ın

38-   “Muhakkak ki bu (öğütler) evvelki sahifelerde, İbrahim ve Musa’nın sahifelerinde de vardır.”

18-19. ayet-i kerimeler hangi surede bulunmaktadır?

a)      Furkan

b)      A’la

c)      Beyyine

d)      Yasin

39-   Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi İstanbul Edebiyat Fakültesinde asistan olduğu yıllarda hangi hocası Tevrat’ı ve İncil’i getirerek kendisine Muhammed’in Resulullah olduğuna, ahir zaman ümmetinin evsafına dair ayetleri göstermiştir?

a)      Muhammed Hamidullah

b)      Hasan Tahsin Feyizli

c)      Elmalılı Hamdi Yazır

d)      Nurettin Topçu

40-   Allah (c.c)’ın, peygamberlerine ve ümmetlerine Peygamber Efendimiz geldiğinde hepsinin ona inanıp yardım edeceğine dair söz aldığı, Allah (c.c)’ın da onların bu sözlerine şahit olduğunu bildiren sure aşağıdakilerden hangisidir?

a)      Bakara   203. ayet

b)      Yasin 71. ayet

c)      Mülk 17. ayet

d)      Al-i İmran 81. Ayet

41-   “(Ey Muhammed ümmeti! Dininiz sayesinde) siz, insanların iyiliği için çıkarılmış …….. bir ümmetsiniz. …...”

Ayet-i kerimede boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)      çok kısmetli

b)      en hayırlı

c)      en çok dua eden

d)      çok insaflı

42-   İnsanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı, insanların iyiliği için görevli bir ümmet olmamız, sorumluluğumuz dolayısıyla yazar Ümmeti Muhammed’in bu görevini hatırlatırken hangi ifadeyi kullanmıştır?

a)      Biz gönül bekçisiyiz

b)      Dağda koyunu kurt kapsa bizden sorulur

c)      Dünyadaki insanların jandarması biziz

d)      İnsanlara sevgi yoluyla yaklaşırız

43-   “(Ey Muhammed ümmeti! Dininiz sayesinde) siz, insanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. (Çünkü) iyiliği emreder, kötülüğe engel olur ve Allah’a (hakkıyla) inanırsınız. Eğer Ehl-i Kitab (yahudi ve hıristiyanlar) da (sizin gibi) iman etmiş olsalardı, elbette onlar için hayırlı olurdu. (Gerçi) onlardan bir kısmı iman etmişlerdir. (Fakat) onların pek çoğu (dinden) sapmış kimselerdir.”

Ümmet-i Muhammed’in en hayırlı ümmet olduğunu bildiren ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)      Al-i İmran

b)      Bakara

c)      Mümin

d)      Muhammed

44-   Allah’ın, eski insanların mü’minlerine de, bize de müslim adını verdiğini bildiren ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)      Saffat

b)      Zümer

c)      Hac

d)      Vakıa

45-   Her peygamber döneminde Allah’a iman edenlere verilen isim nedir?

a)      Müslüman

b)      Evliya

c)      Hanif

d)      Ehl-i Kitap

46-   Miraç’ta Peygamber Efendimiz peygamberlerin hepsini gördü, onları bir bir ziyaret etti, konuştu.

Adem atamız aleyhisselam’a;

“Allah’ın ‘Yaklaşmayın!’ dediği ağaca yaklaşıp da cezalanıp da cennetten bizi çıkaran sen değil misin?” diyen hangi Peygamberdir?

a)   İsa aleyhisselam

b)   Musa aleyhisselam

c)   İbrahim aleyhisselam

d)   Yakup aleyhisselam

47- Miraç’ta Peygamber Efendimiz peygamberlerin hepsini gördü, onları bir bir ziyaret etti, konuştu.

Musa aleyhisselam’ın kendisini ……… konuda kınaması üzerine;

“Ya Musa! Beni takdir kaleminin yazdığı ve yazının kaleminin kuruduğu bir mukadder olaydan dolayı mı kınıyorsun? Allah takdir etmiş, bu böyle olacak. Ondan oldu bunlar, ondan dolayı mı beni kınıyorsun?” diyen Peygamber kimdir?

a)   Hz. İsa aleyhisselam

b)   Hz. Muhammed aleyhisselam

c)   Hz. Adem aleyhisselam

d)   Hz. İbrahim aleyhisselam

48-   En son cennete girecek cennetlik insanın, cehenneme girip cezasını çekip yandıktan sonra cennete giren en son insanın cennetteki yeri, ne kadar olacaktır?

a)      Yedi kat sema kadar

b)      Dünya büyüklüğü kadar

c)      Bir şehir büyüklüğü kadar

d)      Avustralya kıtası kadar

49-   (Ey Ehl-i Kitab) Sizin yanınızdakini tasdik edici olarak indirdiğime iman edin! Sakın ola ilk kafir olanlardan olmayın. Benim ayetlerimi az bir bedel, ücret ile değişmeyin, atmayın! Ancak ve ancak benden korkun.”

Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)      Bakara

b)      Al-i İmran

c)      Fussilet

d)      Furkan

50-   Bakara suresi 41. ayette Ehl-i Kitab'a “Sizin yanınızdakini tasdik edici olana iman edin.” ifadesinde Ehl-i Kitab’ın yanlarındaki nedir, neye/kime iman edilmesi gerektiği ile ilgili tefsirlerde geçen ifade/ifadeler hangisidir?

a)      Tevrat ve İncil - Kur’an’a

b)      Tevrat ve İncil - Muhammed-i Mustafa

c)      a ve b şıkkı doğrudur

d)      Kur’an – Kur’an

51-   Bakara suresi 41. ayette “Sakın ola ilk kafir olanlardan olmayın.” ifadesinin İbn Abbas’a göre manası nedir?

a)      “Sizin cinsinizden, Ehl-i Kitab’ın içinden ilk kafir siz olmayın!”

b)      “İnsanların içerisinde ilk kafir siz olmayın.”

c)       “İnsanların ve cinlerin içerisinde ilk kafir siz olmayın.”

d)      “Mekke müşriklerinden sonra ilk kafir siz olmayın.”

52-   Kur’an-ı Kerimde Tevrat ve İncil ile ilgili olarak ne denmektedir?

a)      “Onlar da bir zaman Allah tarafından gönderilmiş kitaplardı.”

b)      “Onları biz indirmedik.”

c)      “Onlar kendilerince kitaplar edindiler ve adlarını kendileri koydular.”

d)      “ Onlar hiç bozulmadı, aslını olduğu gibi korumaktadır.”

53-   Aşağıdakilerden hangisi “ayet” kelimesinin karşılığıdır?

a)      Kur’an-ı Kerim’in, mukaddes kitapların mübarek cümlelerine, ibarelerine verilen addır

b)      Yerdeki gökteki olağanüstü olaylara verilen addır

c)      Peygamberlerin gösterdiği mucizelere verilen addır

d)      Hepsi

54-   (Ey Resulüm!) Senden önceki zamanda kendilerine kitap vermiş olduğumuz, kendilerine ‘Ehl-i Kitab’ denilen o kimselerin bazıları onu hakkıyla okurlar. O zaman onlar iman etmiş olurlar. Ama inanmayanlar, onlar, çok büyük hüsrana uğrayacaklardır.”

Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)      Bakara

b)      Kamer

c)      Saff

d)      Beyyin

55-   Bakara suresindeki ayet-i kerimede “ (Ey Resulüm!) Senden önceki zamanda kendilerine kitap vermiş olduğumuz, kendilerine ‘Ehl-i Kitab’ denilen o kimselerin bazıları onu hakkıyla okurlar.” denmektedir. Buradaki "kendilerine kitap verilen kimseler" ve "onu" kelimeleri ile kastedilen nedir?

a)      Peygamber Efendimiz’in ashabı – Kur’an

b)      Yahudi ve Hıristiyanken Peygamber Efendimize tabi olanlar – Tevrat ve İncil

c)      a ve b şıkkı doğrudur

d)      hiçbiri

56-   Yukarıdaki ayet-i kerimede geçen ‘tilavet’ kelimesi hangi manaya gelmektedir?

a)      Okumak

b)      Takip etmek

c)      Tabi olmak

d)      Hepsi

57-   Peygamber Efendimiz’e gelerek; “Evet, senin gelişin, evsafın Tevrat’ta bildiriliyor; sen ahir zaman peygamberisin.” diyen ve Müslüman olan Yahudilerin büyük allamesi, çok alim zat kimdir?

a)      Abdullah b. Selam

b)      Nurullah b. Selam

c)      Feyzullah b. Selam

d)      Siraceddin b. Hasan

58-   “ashab-ı sefine” ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

a)      Peygamber efendimize ittiba ederek müslüman olan 40 hıristiyan’a verilen addır.”

b)      Bu kırk kişiye tarihte, “gemiyle gelenler, gemiye binmiş olan, gemi ahalisi” manasında ashab-ı sefine denir

c)      Bu kırk kişiden otuz iki hıristiyan kişi Habeşistan’dan, sekiz de Şam rahiplerindendir

d)      Hepsi

59-   Kureyş’in zulmü dolayısıyla hanımıyla Habeşistan’a giden ve Cafer-i Tayyar adını alan sahabenin asıl ismi nedir?

a)      Amr b. As

b)      Selman-ı Farisi

c)      Ebu Talip

d)      Cafer b. Ebi Talib

60-   Bu sahabeye Cafer-i Tayyar adı neden verilmiştir?

a)      Peygamber Efendimiz’in onunla ilgili; “Ben onu cennete doğru uçarken gördüm. Cennette uçarken görüyorum.” dediği için

b)      Savaşta düşmanların üzerine adeta uçarak saldırdığı için

c)      Savaşta ordu komutanlığı yaparken gözü pek olduğu için

d)      Dedesi tarafından kendisine konmuş bir addır

61-   “Kitabı hakkıyla uygulamak” nedir? sorusunu;

“Kur’an’ı, cenneti anlatan ayetler geçince, ‘Bizi bu bahsettiğin cennetine girenlerden eyle!; cehennemle ilgili ayetler geldiği zaman, ‘ya Rabbi! Bizi bu cehenneme düşenlerden etme!’ diye duygulana duygulana, hakkıyla okumak, sindire sindire okumak manasınadır.” diye izah eden, örneklendiren kişi kimdir?

a)      Cafer b. Ebi Talib radıyallahu anh

b)      Hz. Osman radıyallahu anh

c)      Hz. Ali radıyallahu anh

d)      Ömer İbnü’l-Hattab radıyallahu anh

62-   Ömer İbnü’l-Hattab radıyallahu anh Kur’an-ı Kerim’i nasıl okurmuş?

a)      Birkaç türlü okurmuş. Bir hızlı bir de derin derin okurmuş. “daha henüz üçte birine geldim.” buyurmuş

b)      Derin derin okurmuş

c)      Hızlı okurmuş

d)      Bir gün hızlı diğer gün sindire sindire okurmuş

63-   Yazar’ın kendisinin Kur’an-ı Kerim’in nasıl okunması gerektiği ile ilgili ifadesi nedir?

a)      “Hızlı okumak yerine, sindire sindire hissederek okumalıyız.”

b)      “Bir, “hatmimiz devam etsin.” Diye hızlı okumalıyız; bir de ayetler üzerinde derin derin tefekkür ede ede okumalıyız.”

c)      “Önce hızlı okuyup bir kez bitirmeli, daha sonra hızlı okuduğumuz yerler üzerinde düşünerek okumalıyız.”

d)      “Çok okumalıyız. Nasıl okursak okuyalım.”

64-   İbn Mes’ud radıayallahu anh ve onun gibi bazı alimlerin “Allah’ın kitabına hakkıyla tabi olmak” meselesinde görüşleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a)      Helalini helal bilmek ve uygulamak, haramını haram bilmek ve haramından kaçınmak

b)      Onu Allah’ın indirdiği şekilde okumak

c)      Sözleri yerlerinden oynatıp tahrif etmemek, bozmamak

d)      Kur’an-ı Kerim’in herhangi bir yerini asıl manasından ayrı, olmadık bir tevil ile tevil etmemek

e)      Hepsi

65-   Peygamber Efendimiz’in Kur’an-ı Kerim’in hakkıyla okunması ile ilgili kullandığı ifade nedir?

a)      “Hakkıyla ona ittiba etmek.” demektir

b)      “Onu Allah’ın indirdiği şekilde okumak” demektir

c)      “Sözleri yerlerinden oynatıp tahrif etmemek, bozmamak” demektir

d)      “Kur’an-ı Kerim’in herhangi bir yerini asıl manasından ayrı, olmadık bir tevil ile tevil etmemek.” demektir

66-   “Kendilerine daha önce kitap indirdiklerimiz ona inanırlar. Kur’an’ın ayetleri onlara okunduğu zaman; ‘Biz buna iman ettik.’ derler. Bunlar besbelli Rabbimizden gelmiş ayetlerdir. Biz zaten Müslümandık, Allah’a teslim olmuştuk. Sabrettiklerinden dolayı ecirlerini Allah iki kat verecek. İyiyi kötüyü ayırt edip iyiye tabi oldukları için ve hayır hasenat yaptıkları için Allah onları mükafatlandıracaktır.”

Ayet-i Kerimeler hangi surededir?

a)      Kasas 52,53,54

b)      Bakara 132,133

c)      Mülk 15,16

d)      Beyyine 33,34

67-   Al-i İmran suresi 20. ayette Allahu Teala, kendilerine kitap indirilenlere ve kitap indirilmeyen müşrik Araplar’a Peygamber Efendimizin ne söylemesini buyurmaktadır?

a)      “Siz İslam’a girseniz de girmeseniz de Allah nurunu tamamlayacaktır.”

b)      “Cehennem zalimler içindir.”

c)      “Siz İslam oluyor musunuz, olmuyor musunuz?”

d)      “Kendilerine yazık edenlerden olmayın.”

68-   “Ey Resulüm! Kendilerine kitap indirilenlere de ki; Kitap indirilmeyen o müşrik Araplar’a, hepsine birden de ki; Siz İslam oluyor musunuz, olmuyor musunuz? Eğer İslam olurlarsa hidayete ermiş olurlar. Sırt çevirir, kabul etmezlerse sana ancak tebliğ vazifesi var.- Üzülme, onların cezasını Allah verecek.- “Allah kullarının yaptıklarını biliyor.”

Ayet-i kerime hangi surede bulunmaktadır?

a)      Bakara

b)      Al-i İmran

c)      Nisa

d)      Yasin

69-   “Canım, nefsim elinde olan, -dilerse beni yaşatacak olan, dilerse öldürecek olan, her şeye kadir olan Allah’a yemin olsun! Şu ümmetten beni işiten hiçbir kimse yoktur ki……………….. Benim zamanımda, şu toplulukta mevcut olup da beni işiten bir kimse eğer sonra inanmamışsa bana inanmamışsa mutlaka o ………….. gider.”

Hadis-i şerifte boş bırakılan alanlarda sırasıyla hangi ifadeler olmalıdır?

a)      ister Yahudi ister Nasrani olsun – cehenneme

b)      ister Hıristiyan ister Nasrani olsun – cehenneme

c)      ister Müslüman ister Nasrani olsun – cennete

d)      ister Yahudi ister Nasrani olsun – cennete

70-   O kimseler ki; biz onlara daha önce vahiy indirmiştik, kitap vermiştik. Onlar senin hak peygamber olduğunu evlatlarını bildikleri gibi kesin bilirler. Onlardan bir fırka hakkı kabul etti. İçlerinden bazıları da şeytana kanıyor; bu gerçekleri kabul etmiyor. Hakkı muhakkak gizliyorlar. Bile bile yapıyorlar bu işi; bile bile gerçekleri saklıyorlar.

Ayet-i kerime hangi surede bulunmaktadır?

a)      Kasas

b)      Mümtehine

c)      Zuhruf

d)      Bakara

71-   “O kimseler ki; biz onlara daha önce vahiy indirmiştik, kitap vermiştik. Onlar senin hak peygamber olduğunu evlatlarını bildikleri gibi kesin bilirler. …..”

Peygamber Efendimiz’in hak peygamber olduğunu evlatlarını bildikleri gibi kesin bilenler kimlerdir?

a)      Kendilerine vahyedilip peygamber gönderilip kitap indirilen eski kavimler

b)      Yahudiler

c)      Hıristiyanlar

d)      Hepsi

72- Araplar’da bir darb-ı mesel olarak: “Çok kesin olarak bilirim!” manasına kullanılan söz nedir?

a)      “Evladımı bilir gibi bilirim!”

b)      “Gözünden anlarım!’”

c)      “Kül yutmam!”

d)      “Adamı cebimdem çıkarırım!”

73-   Hz. Ömer; “Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in Allah’ın hak resulü, ahir zaman peygamberi olduğunu, kendi çocuğunu bilir gibi kesin bilir misin?” diye sorduğu yahudi alimi kimdir?

a)      Feyzullah b. Selam

b)      Siraceddin b. Hasan

c)      Abdullah b. Selam

d)      Nurullah b. Selam

74-   Abdullah b. Selam Hz. Ömer’in bu sorusuna ne cevap vermiştir?

a)      “Evet, onun gibi biliyorum, hatta ondan daha iyi biliyorum!”

b)      “Evet, onun gibi bilirim!”

c)      “O kadar bilemem”

d)      “Allah bildirmesiyle bilirim!”

 6. Hafta (251-300. Sayfalar) 

     Soruları ve Cevapları  

    A) Hadis Uyduranlar da Hadisleri İnkar Edenler de Cehennemliktir

1-      Kim bana yalan bir söz isnat etmeye kalkarsa veya benim söylemiş olduğum bir sözü reddederse o zaman …………………….

         Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)      cehennemde oturacağı yere hazırlansın

b)      cenneti unutsun

c)      benim mescidime yaklaşmasın

d)      o kişi bid’at ehlindendir

2-      Şerefu ashabi’l hadis isimli eser kime aittir?

a)      Mevlana hazretleri

b)      Hatib-i Bağdadi hazretleri

c)      İmam Malik hazretleri

d)      Muhyiddini Arabi

3-      Kendisinden hadis telakki etmeye, naklen hadis almaya gelen kişilere senediyle birlikte hadis nakledip kontrolünü de yapmadan önce gusül abdesti alıp, en güzel elbiselerini giyip, en temiz yeni sarığını başına sarıp, odaya kullanmadığı güzel rahlesini koyup, odayı buhurlarla, güzel kokularla kokulandıran zat kimdir?

a)      Maliki mezhebinin kurucusu Malik b. Enes rahmetullahi aleyh

b)      İmam Gazali rahmetullahi aleyh

c)      İmam Hanifi rahmetullahi aleyh

d)      İmam Şafi rahmetullahi aleyh

4-      İmam Malik hazretlerine ‘Ya imam! Duyduğuma göre hadis kitabı yazıyormuşsun. Hadi bize de oku da o hadislerin okunmasından biz de şereflenelim. “diyen zat kimdir?

a)      Alparslan

b)      Sultan Alaaddin Keykubat

c)      Harunu’r-Reşid

d)      Osman bey

5-      Abbasi halifesi Harunu’r-Reşid, Malik b. Enes rahmetullahi aleyh’e ‘Ya imam! Duyduğuma göre hadis kitabı yazıyormuşsun. Hadi bize de oku da o hadislerin okunmasından biz de şereflenelim. “ dediğinde İmam Malik hazretlerinin cevabı ne olmuştur?

a)      “Peygamber Efendimiz; ‘İlmi ayağınıza getirmeyin, siz ilme gidin.’ buyurdu. Onun için hadisi burada okumayalım, gelin benim evimde okuyalım.”

b)      “Efendim, bu ilimdir, şöyle edeb ve tevazu ile hürmetkar bir şekilde diz çöküp okumak, dinlemek lazım.”

c)      “Böyle sert davranan birisine ben ilim öğretmem.”

d)      “Peygamber Efendimiz’in hadisidir, oyuncak değil. Edebinizi takının.”

6-      Abbasi halifesi Harunu’r-Reşid’in rahlenin önüne diz çökerek kendisinden hadis dinlediği zat kimdir?

a)      İmam Gazali rahmetullahi aleyh

b)      Ebu Suud Efendi rahmetullahi aleyh

c)      Şeyh Edebali rahmetullahi aleyh

d)      İmam Malik rahmetullahi aleyh

7-      Yazar, neyin/kimin ayağına giden kişinin attığı her adımına ecir, sevap verileceğini söylemektedir?

a)      Sultanın

b)      Hocanın

c)      İlmin

d)      Annenin

8-      Hadis kitabı olan Kitabu’l-Muvatta kimin eseridir?

a)      Mevlana hazretleri

b)      Hatib-i Bağdadi hazretleri

c)       İmam Malik hazretleri

d)      İmam Nablusi

9-      Abbasi halifesi Harunu’r-Reşid’in, Malik b. Enes’ten hadis dinlediği Kitabu’l-Muvatta’nın manası nedir?

a)      Çiğnemiş, yumuşamış, ezik, mütevazi

b)      Temel ilimler

c)      Ariflerin gönlü

d)      Sırlar alemi

10-     Kim benim söylediğim bir sözü sanki söylememişim gibi naklederse veya emretmiş olduğum şeyden bir şeyi eksik söyler, saklarsa ……………………………….

          Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)      aklıyla hareket etmemiş olur

b)      yanlış davranmış olur

c)      fitne ortaya çıkar

d)      cehennemde kendisine ateşten bir ev edinir 

11-   “Her kim ki yanında bir ilim, bilgi bulunur da onu ketmederse …………………….”

        Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)      cehennemdeki yerine hazırlansın

b)      cehennemde ateşten gemlerle ağzı gemlenir

c)      cennete gireceğini ümit etmesin

d)      kendisi onun faydasını göremez

12-   Yazar, Peygamber Efendimiz’in hadis-i şeriflerini nasıl dinlememiz gerektiğini söylerken hangi durumu örnek vermektedir?

a)      Hadis-i şerifleri, babası tarafından pirinç almaya gönderilen bir çocuğun çorbalık mı pilavlık mı alacağını dinlediğinden daha dikkatli bir şekilde dinlemesi gerektiği gibi

b)     Can kulağıyla

c)      Birazdan imtihan edilecek bir öğrenci gibi

d)      Aklı başında

13-   Peygamber Efendimiz’in mübarek hadislerinden kırk tane hadis bilen ve bunları ümmete nakleden kişinin mükafatı ne olacaktır?

a)      Mahşer yerinde alimlerle haşrolunacak

b)      Her harfine yüz sevap verilecek

c)      Güzel ahlak sahibi kılınacak

d)      Dünya ve ahirette afiyet içinde olacak

B) Hadisin Niteliği

1-            Peygamber Efendimiz müminin irfanına, gönlünün ferasetine güveniyordu. Bu amaçla bir müslümanın işittiği sözün, hadisin Peygamber Efendimize ait olduğunu anlamasında yardımcı olacak hadis-i şerifte belirtilmiş olan gerekli şart nedir?

a)           Kalbinin onu hoş karşılaması, iyi görmesi, iyi bilmesi beğenmesi

b)           O hadisin manasından tüylerinin, etlerinin yumuşaması, içine bir yumuşaklık yayılması

c)           Hadisin manasının kendisine yakın gelmesi sevmesi

d)           Hepsi   

2-            Peygamber Efendimiz müminin irfanına, gönlünün ferasetine güveniyordu. Bu amaçla bir müslümanın işittiği sözün, hadisin Peygamber Efendimize ait olmadığını anlamasında yardımcı olacak hadis-i şerifte belirtilmiş olan gerekli şart nedir?

a)           Kalbinin onu inkar etmesi, istememesi, sevmemesi, o mananın gönlünün hoşuna gitmemesi

b)           Gönlünün, tüylerinin veya ciltlerinin ondan ikrah duyması, sevmemesi

c)           Kendisini o sözden, hadisten uzak görmesi

d)           Hepsi    

  

3-            Ashab, Peygamber Efendimizin söylediklerini can kulağı ile dinliyor, kaçırmamaya çalışıyorlardı. Kitapta, bu amaçla işlerinden de geri kalmamak için bir gün birisi, ertesi gün diğeri olmak üzere sırayla mescide giden iki ortaktan bahsedilmektedir. Mescide giden diğerine Peygamber Efendimizden duyduklarını anlatıyordu. Bu iki ortağın ne iş yapmakta olduğu söylenmektedir?

a)           İnşaat işi

b)           Bahçe işi

c)           Pazar işi

d)           Ticaret

4-            “Mü’minin ………….. sakının, korkun. Çünkü o baktı mı Allah’ın nuru ile bakar.”

               Hadis’i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)           bakışından

b)           nurundan

c)           azametinden

d)           ferasetinden

5-         “Mü’minin ferasetinden sakının, korkun. Çünkü o baktı mı ……………..”

             Hadis’i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)         Allah’ın nuru ile bakar

b)         tam isabet buyurur

c)         bakışları çok anlamlıdır

d)         etkili bakar

6-           Fıkhın ahkamının bir kaynağı olan icma-ı ümmet ne demektir?

a)           Ümmetin toplanması, bir araya gelmesi

b)           Alimler, ümmetin aklı başında insanlarının bir konu üzerinde ittifakı

c)           Ümmetin uyması gerekli kuralların bütünü

d)           Ümmetin birbirini sevmesi, gözetmesi, yardımcı olması

7-            Aşağıdakilerden hangisi müminde bulunan ve doğruyu bulmasında kendisine yardımcı olan özelliklerdendir?

a)           Zevk-i selimi

b)           Akl-ı Selimi

c)           Hiss-i selimi

d)           Hepsi

8-            İnsan ve cinlerin de şeytanları olduğuna dair ayet hangi surededir?

a)            En’am suresi 112. ayet

b)            Fussilet suresi 37. ayet

c)            Beyyine suresi 56. ayet

d)            Furkan suresi 16. ayet   

9-            “ Şayet bir……………   size bir haber getirirse doğruluğunu araştırın. (Yoksa) bilmeyerek bir kavme kötülük eder de, yaptığınıza kesinlikle pişman olursunuz.”

              Ayet-i kerimede boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)         münadi

b)         yabancı

c)         fasık (yalancı/günahkar)

d)         dostunuz

10-      “ Şayet bir fasık (yalancı/günahkar) size bir haber getirirse doğruluğunu araştırın. (Yoksa) bilmeyerek bir kavme kötülük eder de, yaptığınıza kesinlikle pişman olursunuz.”

            Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)           Yasin

b)           Mümin

c)           Hucurat

d)           Teğabün  

11-         “Ahir zamanda münkerler ………, maruflar da ……….. olacak.”

              Hadis-i şerifte boş bırakılan alanlarda sırasıyla hangi ifadeler olmalıdır?

a)           maruf – münker

b)           bid’at – bid’at

c)           sevap – haram

d)           kötü - iyi    

  

12-         “Selim” ne demektir?

a)           Sessiz

b)           Hastalıktan, sakatlıktan, terslikten, acayiplikten kurtulmuş olmak

c)           Kasvetli

d)           Mübarek

13-         Asım Köksal hoca uzun yıllar boyunca İslam Tarihi isimli eseri inceleyerek oradaki yanlışlıkları ortaya çıkarmak için çaba sarf etmiştir. Bu eser kime aittir?

a)           Leone Caetani

b)           İgnac Goldziher

c)           Alberto Cialdi

d)           Mestone Gerzen   

       

14-         “Allah indinde geçerli olan yegane din islam’dır.” Ayet-i kerime hangi surededir?

a)           Bakara, 16

b)           Yasin, 75

c)           Al-i İmran, 19          

d)           Nisa 25        

    

15-         “İslam’dan gayrı din edineni Allah kabul etmeyecek.” Ayet-i kerime hangi surededir?

a)           Furkan, 16

b)           Al-i İmran, 85          

c)           Yasin, 75

d)           Hicr, 3   

         

16-         Dalalete düşmüş insana ne denir?

a)          Dal

b)          Mudil

c)          Fasık

d)          Müşrik

17-       Başkalarını da dalalete sürükleyen, şaşırtan, saptıran insana ne denir?

a)         Dal

b)         Münafık

c)         Mudil

d)        Yalancı

C) Kendi Kendinize Sorun:

    “Müslümanlığım Sünnete Ne Kadar Uygun?”

1-            Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde “Ümmetimin hepsi cennete girer, girecek; ancak inat edip  istemeyenler, kendisini geri çekenler, ………. müstesna.” demiştir.

               Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)           asi olanlar

b)           iba edenler

c)           cahiller

d)           nasipsiz olanlar

2-            Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde “Ümmetimin hepsi cennete girer, girecek; ancak inat edip istemeyenler, kendisini geri çekenler, iba edenler müstesna.” demiştir.

               Sahabe-i kiram kim cennete girmekten uzak durur, cennete girmek istemez? Olur mu hiç böyle dediklerinde Peygamber Efendimizin cevabı ne olmuştur?

a)            “Kim bana itaat ederse cennete girer, girecek. Kim bana asi olur, beni dinlemez, yolumdan gitmez, sünnetime uymazsa o kendini geri çekmiş, reddetmiş, kabul etmemiş olur.”

b)           “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resulühü deyip buna uygun davranmayanlar kendini geri çekmiştir.”

c)           “Hadis-i şerifimi bilmeyenler kendini geri çekmiştir.”

d)           “Kur’an-ı Kerim’i okumayanlar kendini geri çekmiştir.” 

3-           Bu zamanda, çağımızda bir müslümanın, bir insanın Resulullah’a itaat etmesinin yolu nasıl olmalıdır?

a)           Hadis-i şerifleri okumalıdır

b)           Peygamber Efendimiz’in sünneti seniyyesini öğrenmelidir

c)           Onları uygulamalıdır

d)           Emrettiği şeyleri yapmaya, yasakladığı şeylerden de kaçmaya kaçınmaya çalışmalıdır

e)           Hepsi

4-            Yazar; “İyi bir müslüman olmak istiyorsak Peygamber Efendimiz’in hadis-i şeriflerini okuyup uygulayıp öyle halis muhlis, olgun, ergin, bilgin, bilge Müslüman olmak durumundayız.” Başka işlerle uğraşıp da Peygamber Efendimizi tanımaya yönelik çalışma yapmayanlar, hadis-i şeriflerini oklumayanlar, dinlemeyenlerin İslamla ilgili bilgisinin kaşık içi kadar olduğu benzetmesini yapmaktadır.

              Aşağıdakilerden hangisi yazarın yaptığı benzetmeye verdiği örnekler arasında değildir?

a)           Çay kaşığı

b)           Çorba kaşığı

c)           Yemek kaşığı

d)           Çorba kepçesi

5-            “…………… , Kur’an-ı Kerim’in de en iyi şekilde anlaşılmasını sağlıyor.”

             Boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)           Hadis-i şerif

b)           Meal

c)           Her tefsir

d)           Mubarek zatların hayatı

6-            “Ama bu yüzyılın insanları maalesef İslam’ı doğru anlayamamış. İslam olmayanların anlamamasına şaşmıyorum da ……………. anlamamasına şaşıyorum.”

              Boş bırakılan alanda yazar hangi ifadeyi söylemektedir?

a)           kelime-i şehadet getirenlerin

b)           Müslümanım diyenlerin

c)           hadis-i şerif’e uygun yaşayan Müslümanların

d)           aileden görme Müslümanların

7-            Yazar, Ramazan ayında kendisine Resulullah’ın sünnetini öğrenmek için kitap soranlara, tercümesi, Türkçesi, İngilizcesi, şerhleri, açıklamaları olan, sahih hadis-i şeriflerin yer aldığı hangi kitabı tavsiye ettiğini söylemektedir?

a)           Riyazu’s-salihin

b)           Taberani

c)           Beyhaki

d)           Müslim

8-            Ramuzü’l-ehadis isimli hadis kitabının yazarı kimdir*

a)           Elmalılı Hamdi Yazır

b)           Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi

c)           Muallim Naci

d)           Seyyid Kutup

9-            “Hocamız Gümüşhanevi Ahmed Ziyaüddin Efendimiz’in ……………..’i var. O büyük bir mürşid-i kamil olduğundan, kendisinin uygun gördüğü başka hadis-i şerifleri de almış. Onlara bazıları itiraz ediyor. “

Yazar’ın boş bırakılan alanda verdiği hadis-i şerif kitabının ismi nedir?

a)           Ramuzü’l-ehadis

b)           Riyazu’s-salihin

c)           Şerefu ashabi’l-hadis

d)           Hiçbiri

10-         Yazar, “İkaz ediyoruz:” ifadesinden sonra hangi cümleyi kurmaktadır?

a)           “Herkes kendisine çekidüzen versin!”

b)           “Herkes Resulullah’ın yoluna girmeli, sünnetini ihya etmeli!”

c)           “Herkes Resul-i Ekrem, Nebiyy-i Muhterem Efendimiz’in sünnetine sımsıkı sarılsın!”

d)           “Herkes Peygamber Efendimiz’in tavsiyelerini tutmalı!”

11-         Yazar, 21. Yüzyılı nasıl nitelendirmektedir?

a)           Milenyum

b)           Tevhid Yılı

c)           Saadet Yılı

d)           Şuurlanma Yılı

12-         Yazar, Tevhid Yılı’nı nasıl nitelendirmektedir?

a)           İslam’ın bütün insanlara tebliğ edileceği, anlatılacağı, öğretileceği yıl

b)           Kur’an-ı Kerim’in en çok okunacağı yıl

c)           Hadis-i şeriflerin en çok okunacağı yıl

d)           Hepsi

13-         Yazar’ın, kendi kendinize düşünün, sorun dediği şey nedir?

a)           Resulullah’a yüzde kaç itaat ediyorum?

b)           Ne kadar sünnet müslümanıyım, sünnet-i seniyyeyi uygulayan müslümanım?

c)           Kendi cebimden, kendi aklımdan fetva verip ‘Allah affeder. Allah affeder.’ deyip günahları pervasızca ne kadar işliyorum?

d)           Tehlikesine inandığın şeyleri yapmıyorsun da bunları niçin yapıyorsun, yoksa inanmıyor musun?

e)           Hepsi

14-         Yazar; “Bazı kimseler haram olduğu kesin olarak bilinen şeyleri Allah affeder diye; hakiki, samimi, içten bir kanaatle affeder diye düşünerek o günahı işliyor. …..........”

             “Affeder yahu. Ne olacak yahu. Mühim değil yahu!” deyip de günahlara dalanlar ateşle oynuyorlar.”  demektedir. Yazar bu durumu aşağıdakilerden hangisine benzetmemektedir?

a)           “Beni ateş yakmaz!” deyip fırının içine girmek gibi

b)           “Beni elektrik çarpmaz!” deyip elektriğin çıplak tellerini tutmak gibi

c)           “Bana mikrop tesir etmez!” deyip mikroplu şeyleri almak, yalamak, yutmak gibi

d)           “Beni yağmur etkilemez!” deyip yağmurun altında saatlerce ıslanmak gibi

15-         “…………………., sünnetime tutunan, yapışan, uygulayan kimseye şehid sevabı vardır.”

Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)           Ümmetimin bozulduğu zamanda

b)           Asrı Saadette

c)           Her devirde

d)           Bollukta ve darlıkta

16-         Bir Müslüman için en önemli ilk nasihat, en önde söylenecek şey nedir?

a)           Peygamber Efendimiz’in sünnetine sarılması

b)           Güzel ahlak sahibi olması

c)           Kur’an-ı Kerim’e sarılması

d)           Namaz kılması

17-         Bir Müslüman için en önemli ikinci nasihat nedir?

a)           Peygamber Efendimiz’in sünnetine sarılması

b)           Güzel ahlak sahibi olması

c)           Kur’an-ı Kerim’e sarılması

d)           Namaz kılması

18-         Peygamber Efendimiz’in sünneti ne demektir?

a)           Güzel ahlak sahibi olmak

b)           Fıtratla uyumlu esaslar

c)           Ruh ve beden bütünlüğü

d)           Kur’an-ı Kerim’in hayata uygulanışını bize gösteren tatbikatlar

19-         “Bid’at ehli cehennemin ……….” Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)           köpekleridir

b)           zebanileridir

c)           dostudur

d)           düşmanıdır

20-         Peygamber Efendimiz ahir zamanda müslümanların nerelere sahip olacağının müjdesini vermektedir?

a)           Kisralar’ın saraylarına

b)           Kayserler’in saraylarına

c)           Bizans’a

d)           Sasani İmparatorluğu’na

e)           Hepsi

21-         Peygamber Efendimiz İslam, ahir zamanda denizleri aşacak, İslam bayrağı okyanusların ötesinde dalgalanacak diye bildirmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi İslam ordusu tarafından fethedilmemiştir?

a)           Malta adası

b)           Sicilya adası

c)           Endülüs

d)           İtalya ve İsviçre’nin bir kısmı

e)           Fransa’nın tamamı

22-         “………., insanın içinde kanın dolaştığı gibi dolaşır.”

Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)           Şeytan

b)           Mikrop

c)           Nefs

d)           Ruh

23-         Hadis-i şerifte şeytan’ın insanın içinde nasıl dolaştığı söylenmektedir?

a)           Damarlar yoluyla

b)           Kanın dolaştığı gibi

c)           Gelişigüzel

d)           Düzenli bir biçimde

24-         Yemeğe başlarken besmele çekmeyi unutan bir kişi hatırladığı zaman ne demelidir?

a)           Bismillahi min evvelihi ve ahirihi

b)           Bismillah

c)           Elhamdülillah

d)           Allahu Ekber

25-         “Bismillahi min evvelihi ve ahirihi” sözünün manası nedir?

a)           “Bismillah” her şeyin başıdır

b)           Her işe “bismillah” ile başlarım

c)           “Bismillah” demeyi unutursan hatırladığın zaman söyle

d)           Ta başından sonuna kadar “bismillah”la olsun

26-         Hadis-i şerifte bir kişinin sofrada besmele çekmeyi unuttuğu zaman şeytan’ın ne yaptığı söylenmektedir?

a)           Şeytan sofrasında onunla beraber yer

b)           Şeytan ondan ümidini keser

c)           Şeytan azındakini kusar

d)           Şeytan’ın ağzının bağı açılır

27-         Hadis-i şerifte bir kişinin sofrada yemeğe başlarken besmele çekmeyip, hatırladığı zaman besmele çektiğinde şeytan’ın ne yaptığı söylenmektedir?

a)           Şeytan yemeye devam eder

b)           Şeytan arkadaşlarını sofraya davet eder

c)           Şeytan yediklerini kusar

d)           Şeytan ne yapacağını bilemez hale gelir

28-         Ayet-i kerimede şeytan’ın insan’ın neyine/nelerine ortak olduğu söylenmektedir?

a)           Mallarına ve evlatlarına

b)           Toprağına

c)           Arkadaşına

d)           Hiçbiri

29-         “Mallarda ve evlatlarda onlara ortak ol, onlara (aldatıcı şeyler) vaad et.” ayet-i kerimesi hangi surede geçmektedir?

a)           Beyyine

b)           İsra

c)           Furkan

d)           Bakara

30-        Besmele çekmeyince şeytan insana nerelerde ortak olur?

a)           Yemeğinde

b)           Bineğinde

c)           Malında

d)           Hepsi

31-        Yazar, kömür tozundan yapılan hangi malzemenin çürük olduğunu söylemektedir?

a)           Briket

b)           Beton

c)           Yutong

d)           Kum

32-       Aşağıdakilerden hangisi İslam’da yoktur?

a)          Dans

b)          Nikahtan sonra gelinin duvağını kaldırıp öpmek

c)          Herkesle el sıkışmak

d)          Hepsi

33-     Peygamber Efendimiz’in hanımları mü’minlerin nesidir?

a)       Annesi

b)       Bacısı

c)       Teyzesi

d)       Halası

34-    Peygamber Efendimiz’in hanımları ile ilgili “Onlardan bir şey istediğiniz zaman perdenin arkasından isteyin, doğrudan istemeyin!” ifadesinin bulunduğu ayet hangi surede geçmektedir?  

a)      Ahzab

b)      Mümtehine

c)      Hucurat

d)      Rad   

D) Sünnet Çiğnenerek İyi Müslümanlık Olmaz

1-      “Ümmetimden bir kısım insanlar Kur’an-ı Kerim’i okuyacaklar ama ,,,,,,,,,,,,,,,,, İslam’dan çıkıp gidecekler.”

        Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda Peygamber Efendimiz durumu nasıl bir benzetme ile izah etmiştir?

a)      aklın baştan çıktığı gibi

b)      tereyağından kıl çeker gibi

c)      okun yaydan fırlayıp çıktığı gibi

d)      ruhun bedeni terk ettiği gibi

2-    “Ümmetimden bir kısım insanlar ……………… ama okun yaydan fırlayıp çıktığı gibi İslam’dan çıkıp gidecekler.”

         Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olamlıdır?

a)       namaz kılacaklar

b)       Kur’an-ı Kerim’i okuyacaklar

c)       sadaka verecekler

d)       oruç tutacaklar

e)       dua edecekler

3-      “…… dindir. Dininizi kimden aldığınıza bakın.”

         Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)      Haya

b)      İman

c)      Söz

d)      İlim

4-     Fatiha suresi 2-4. ayetlerde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a)      Hamd, her çeşit övgü Allahu Teala hazretlerinindir

b)      O Rahman ve Rahim’dir

c)      Merhameti, şefkati, lütfu keremi çoktur ama ahirette ceza gününün de sahibidir

d)      Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım isteriz ya Rabbi!

e)      Sen bizi nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet

5-     Yazarın, “muhabbetin en güzel numunesi” olarak nitelendirdiği şey nedir?

a)     Allahu Teala hazretlerinin huzurunda el pençe divan durup onunla münacat etmek

b)     Sohbet meclisinde Allah’ın dininden konuşmak

c)     Peygamber Efendimizi her şeyden çok sevmek

d)     Ana ve babayı üzmemek, yaşlandıklarında yanlarında olmak

6-    Araf suresi 143. ayette geçtiği üzere Allah-u Tealaya; “Müsaade et de seni göreyim.” diyen peygamber hangisidir?

a)    Hz. İsa (a.s)

b)    Hz. Musa (a.s)

c)    Hz. Nuh (a.s)

d)    Hz. Muhammed (a.s)

7-   “Yüzünü nereye dönsen Mevla’nın cemali orada.” ayet-i kerimesi hangi surede geçmektedir?

a)    Saffat

b)    Yunus

c)    Yusuf

d)    Bakara

8-    Peygamber Efendimiz ne ile ilgili olarak “gözümün bebeği, gözümün serinliği” ifadesini kullanmıştır?

a)    Oruç

b)    Süt

c)    Zemzem

d)    Namaz

9-    Allah’ı sevmenin Resulullah’a tabi olmaktan geçtiğini bildiren ayet hangi surededir?

a)    Fatiha

b)    Al-i İmran

c)    Yasin

d)    Cuma

10-   “İleride ………….. gibi fitneler olacak.”

       Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)    yıldız kümeleri

b)    dağlar

c)    karanlık gece parçaları

d)    kor ateş

11-   Allah-u Teala’nın “Hadi” ismi şerifinin manası nedir?

a)    Dilediğine izzet ve şeref veren, üstün kılan

b)    Kullarına doğruyu gösteren, dilediği kulunu doğru yollara muvaffak kılan

c)    Her şeyi tek başına idare eden

d)    Dilediğini geri koyan, sonraya bırakan

E) Allah’a, Onun Kitabına ve Peygamber’in Sünnetine Kaçın

1-    İnsanların üzerine bir zaman gelecek o zamanda yaşam, kazanç ancak günah işleyerek

sağlanacak. Hatta adam yalan söyleyecek ve yemin edecek. Eğer benim bu hadisimi işitenler veyahut rivayetlerini okuyan, ümmetimden birileri böyle bir zamana ulaşmışsa; o zaman ………..!

     “Ya Resulallah! Öyle bir durumla karşılaşırsak nereden nereye kaçalım? O devirde yaşayan bir kardeşimiz nereye kaçsın, ne yapsın?” diye soruldu.

…………………………………………………………………………………………………………………….. kaçsın!

      Hadis-i şerifte ilk paragrafın son cümlesinde boş bırakılan alanda hangi ifade yer almalıdır?

a)    korunun  

b)    onunla savaşın

c)    firar edin, kaçın

d)    çok dua etsin

2-    İnsanların üzerine bir zaman gelecek o zamanda yaşam, kazanç ancak …………….

sağlanacak. Hatta adam ………………... Eğer benim bu hadisimi işitenler veyahut rivayetlerini okuyan, ümmetimden birileri böyle bir zamana ulaşmışsa; o zaman ………..!

      “Ya Resulallah! Öyle bir durumla karşılaşırsak nereden nereye kaçalım? O devirde yaşayan bir kardeşimiz nereye kaçsın, ne yapsın?” diye soruldu.

…………………………………………………………………………………………………………………….. kaçsın!

      Hadis-i şerifte boş bırakılan ilk iki alanda sırasıyla hangi ifadeler bulunmalıdır?

a)    günah işleyerek - yalan söyleyecek ve yemin edecek

b)    çok meşakkatle – türlü eziyetler çekecek

c)    hile ile – yalan yere yemin edecek

d)    para ile - borçlanacak

3-     İnsanların üzerine bir zaman gelecek o zamanda yaşam, kazanç ancak günah işleyerek

sağlanacak. Hatta adam yalan söyleyecek ve yemin edecek. Eğer benim bu hadisimi işitenler veyahut rivayetlerini okuyan, ümmetimden birileri böyle bir zamana ulaşmışsa; o zaman firar edin, kaçın!

       “Ya Resulallah! Öyle bir durumla karşılaşırsak nereden nereye kaçalım? O devirde yaşayan bir kardeşimiz nereye kaçsın, ne yapsın?” diye soruldu.

…………………………………………………

      Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda Peygamber Efendimiz nereye kaçılmasını buyurmaktadır?

a)    Allah’a kaçsın!

b)    Allah’ın kitabına, Kur’an’ına kaçsın!

c)    Allah’ın peygamberinin sünnetine kaçsın!

d)    Hepsi

4-    (Ey Resulüm!) Onlara söyle; eğer siz Allah’ı sevme iddiasındaysanız, “Allah’ın iyi kulu olmak istiyoruz, Biz Allah’ı seviyoruz, Allah’ın buyruğunu tutacağız.” diyorsanız. –O zaman ………………….

       Ayet-i kerimede Allah’ı sevme iddiasında bulunan müslümanlara Allah Peygamber Efendimizin ne söylemesini buyurmaktadır?

a)    Kendisine (Peygamber Efendimize) tabi olunmasını

b)    Namaz kılınmasını

c)    Yalan söylenmemesini

d)    Zekat verilmesini

5-     Yukarıdaki Al-i İmran 31. ayetin ayetin devamında son cümledeki ifade nedir?

a)     Allah Settar ve Rahman’dır

b)     Allah Vekil ve Müheymin’dir

c)     Allah Gafur ve Rahim’dir

d)     Allah Sabur ve Settar’dır

6-     Yazar, “…………….. derya gibi, uçsuz bucaksız bir umman gibi! O deryaya dalın; onun içinde nice cevherler, inciler mercanlar var göreceksiniz, ne kadar tatlı bir alem olduğunu anlayacaksınız!” ifadesini ne ile ilgili kullanmaktadır?

a)     Allah’ın kitabı

b)     Peygamber Efendimiz’in Ehadis-i şerifesi

c)     Sahabenin örnek hayatı

d)     Cennet

7- İhyau ulumi’d-din kimin eseridir?

a)      İmam Buhari

b)      İmam Suyuti

c)      İmam Rabbani

d)      İmam Gazzali

8-      İhyau ulumi’d-din ne manaya gelmektedir?

a)      Din ilimlerini yeniden ihya etmek

b)      Din konularında bilgilendirme

c)      Dini bilgileri gözden geçirme

d)      Dini gündeme taşıma

9-      Aşağıdakilerden hangisi Eşrefoğlu Rumi ile ilgili doğru ifadedir?

a)      Kadiri tarikatında Eşrefiyye şubesinin kurucusudur

b)      Mısırdan gelip hamada tahsil, terbiye görmüştür

c)      Arapçası ve Farsçası mükemmeldir

d)      Hepsi

10-      Eşrefoğlu Rumi hazretlerinin kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

a)      Mesnevi

b)      İhyau ulumi’d-din

c)      Mektubat

d)      Kitabu Müzekki’n-nüfus

11-      Kitabu Müzekki’n-nüfus’un manası nedir?

a)      Nefisleri terbiye ve tezkiye ettiren kitap

b)      Nefsin terbiyesi

c)      Allah dostlarının hayatı

d)      Allah’a yaklaştıran kitap

12-      “Şeyhlerin, mürşidlerin, tarikat hocalarının vazifesi ikidir: Bir, kullara Allah’ı sevdirmek. İkinci vazifesi, Allah’a kulları sevdirmek.” sözü hangi kitapta geçmektedir?

a)      İhyau ulumi’d-din

b)      Mektubat

c)      Kitabu Müzekki’n-nüfus

d)      Mesnevi

13-      Eşrefoğlu Rumi, Allah’a kullarını sevdirmek sözünü nasıl açıklamıştır?

a)      Allah’ın kullarını Resulullah’ın sünnetine bağlarlar. O zaman Allah onları sever

b)      Kulları için Allah’a dua ederek

c)      Onların günlük zikir vazifelerini yapmalarını teşvik ederek

d)      Onların hafız olmaları için gayret gösterek

14-      Derviş, Farsçada ne manaya gelmektedir?

a)      Boynu bükük

b)      Kapıda bekleyen

c)      Fakir

d)      Gönlü zengin

15-      Yazar, “…………………… gibi, Resulullah’ın sünnetinde eriyeceğiz.” demektedir. Boş bırakılan alanda hangi ifade vardır?

a)      Suyun içinde şekerin eridiği

b)      Kuşların semada uçtuğu

c)      Dondurmanın sıcakta eridiği

d)      Buzun sıcakta eridiği

16-      Yazar, duasında Allahu Teala hazretlerinin bizi nerede peygamberlerle, sıddıklarla, şehidlerle, salihlerle haşreylemesini istemektedir?

a)      Peygamber Efendimiz’in Livaü’l Hamd’i altında

b)      Cennet köşklerinde

c)      Kabirde

d)      Araf’ta

17-   Yazar, duasında Allahu Teala hazretlerinin bizi nerede Peygamber Efendimize komşu eylemesini istemektedir?

a)      Cennetül Baki’de

b)      Cennette Firdevs-i ala’da

c)      Adn cennetinde

d)      Hepsi

5. Hafta (165-250. Sayfalar) 

        Soruları ve Cevapları  

A) Kurtuluş Sünnet-i Seniyyede

1-      "Eylem olmadan söz olmaz. Söz ve iş de kıymetli değildir, ancak niyet ile olursa müstesna. Bu üçünün de kıymeti yok, ancak ……………. uygun olmak şartıyla kıymeti var." 

         Hadisde boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)      sünnet-i seniyye-i nebeviyyeye  

b)      Kur’ana

c)      ahlaka

d)      kanuna

2-      "Eylem olmadan söz olmaz. Söz ve iş de kıymetli değildir, ancak niyet ile olursa müstesna. Bu üçünün de kıymeti yok, ancak sünnet-i seniyye-i nebeviyyeye uygun olmak şartıyla kıymeti var."

         Hadisden aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

a)      Eyleme dönüşmeyen bir sözün kıymeti yoktur

b)      Söylenen sözün ve yapılan işin kıymeti niyetin iyi olmasına bağlıdır

c)      Yapılan iş iyi niyetli de olsa dinin aslına, esasına, özüne Efendimiz’in yoluna uygun değilse onun da kıymeti yoktur

d)      İslamda kalp temizliği önemlidir. Bu yüzden kişinin niyetine, işine, sözüne bakmak yerine kalbinin temiz olup olmamasına bakmak gerekir

3-      Yazar, yapılan iş iyi niyetli de olsa dinin aslına, esasına, özüne Efendimiz’in yoluna uygun değilse onun da kıymetinin olmayacağını hangi örnekle vermektedir?

a)      İstanbulda Şehzadebaşı camii avlusunda yatan Helvacı Baba’nın kabrinin etrafında yedi kere dolaşırsan şöyle olur böyle olur gibi fayda umulması

b)      Geceleyin abdestsiz uyumak

c)      Abdestsiz namaz kılmak

d)      Arkadaşına menfaat için yardımcı olmak

4-      “Ameller ………….. göre mükafatlandırılır veya mükafat alamaz, ceza yer!”

         Hadisde boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)      yapılan işe

b)      niyetlere

c)      vicdana  

d)      kişiye

5-      Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)      Asım Köksal’ın İslam Tarihi diye bir eseri vardır

b)      Sahih, İmam Buhari’nin eseridir

c)      Riyazüs-salihin İmam Nevevinin eseridir

d)      Ziyaü’l Hak Asım Köksal Hocaefendiyi Malezyaya çağırmış ve orada ona madalya vermiştir

6-      Osmanlıdaki güç, kuvvet gelişmeleri tam takip etmediğimiz, vazifemizi tam yapmadığımız için hangi padişah döneminden sonra zayıflamıştır?

a)      Fatih Sultan Mehmed

b)      Yavuz Sultan Selim

c)      II. Beyazıt

d)      Kanuni Sultan Süleyman

7-      Sadabad eğlencelerini hangi şairin şiirlerinden okuyabiliriz?

a)      Şeyh Galip

b)      Fuzuli

c)      Baki

d)      Nedim

8-      Aşağıdakilerden hangisi yazar tarafından belirtilen Sadabad eğlencelerinde yapılan etkinliklerdendir?

a)      Boğazda kayıklarla gezinme

b)      Havai fişeklerle kutlamalar yapma

c)      Kaplumbağaların üzerine mum dikip bahçelerde gezdirme

d)      Okçuluk müsabakaları düzenleme

9-      Tabakatü’s-sufiyye kitabında geçtiği üzere, mahlukata, halka, insanlara Resulullah’ın izini takip etmedikçe, onun arakasından gitmedikçe hakikatin kapılarının açılmayacağı, ancak o yoldan gidenlerin menzil-i maksuduna, meramına, gayesine ulaşacağını söyleyen zat kimdir?

a)      Cüneyd-i Bağdadi

b)      Mevlana Halid-i Bağdadi

c)      İmam Gazali

d)      İbrahim Ethem

10-   Peygamber Efendimiz güzel koku ikram edilince nasıl alırdı?

a)      Sağ eliyle alırdı

b)      Sol elinin dışına sürerdi

c)      Sağ elinin içine sürerdi

d)      Sol avucuna alır, sağ elinin işaret parmağıyla oradan alıp sürerdi

11-   Aşağıdakilerden hangisi tarikatin esasıdır?

a)      Kur’an-ı Kerim

b)      Hadis-i şerif

c)      Şeriat

d)      Hepsi

B) Meydan Okumalarla Karşılaştığınızda Sünnet’e Sarılın

1-      İleride insanların başına öyle bir devir gelecek; ümmetimin şaşırıp da darmadağın, farklı farklı düşünüp ihtilafa düştüğü o zamanda sünnetime sarılan ………. insan gibidir.

         Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)      buzlu su içen  

b)      ateşi yakalayan

c)      ülkeleri fetheden

d)      dikenli gül yetiştiren

2-      Ashabu’l Uhdud Kur’an-ı Kerimde hangi surede geçmektedir?

a)      Buruc

b)      Zümer

c)      Ankebut

d)      Yusuf

3-      Ashabu’l Uhdud Kur’an-ı Kerimde nasıl anlatılmaktadır?

a)      İnananları dinlerinden vazgeçirmek üzere hazırladıkları hendeklerin içini tutuşturulmuş ateşle dolduran, o ateşin karşısında oturup ateşe attıkları mü’minlere yaptıklarını seyreden hendek sahipleri

b)      Hükümdarın zulmünden kaçarken saklandıkları mağarada uzun yıllar uyuya kalan imanlı gençler

c)      Kapandıkları mağaradan kurtulmak için Allah’a yaptıkları iyiliklerle dua eden üç kişi

d)      Yusuf (a.s) ile zindanda birlikte kalan iki kişi

4-      Peygamber Efendimiz’in anlattığına göre dininden dönmesi için zorlanan kucağında çocuk olan kadın ”Acaba ben çocuğa haksızlık etmiş oluyor muyum? Acaba dediklerini söyleyiversem mi?” diye hatırından geçirince çocuk dile gelmiş, kadına; “Anneciğim, dininden dönme!” demiş.

         Hadis-i şerifte kadının nasıl bir şekilde öldürülmek istendiğinden bahsedilmektedir?

a)      Taşlanarak öldürülmek istenmesi

b)      Yüksek bir yerden aşağı atılmak istenmesi

c)      Çukurun içinde yanan ateşe atılmak istenmesi

d)      Üzerine kum dökerek boğulmak istenmesi

5-      “Allahu Teala hazretleri Azizün, Züntikamdır.”

         Azizün ve Züntikam kelimelerinin manası nedir?

a)      İzzet sahibi - İntikam sahibi

b)      Günahları bağışlayan – Sabırlı

c)       Her şeye bir şekil veren – Açan, genişleten

d)      Ayıpları örtücü – Mağlup edilmeyene galip

C) Tek Doğru Yol Var; O da Peygamber Efendimiz’in Sünnetine Sarılmak

1-      “Bugün ben size dininizi ikmal eyledim, tamama erdirdim. Size olan nimetimi tamamladım. Din olarak size Müslümanlığı seçtim. Müslümanlıktan hoşnut ve razıyım, başka dinden hoşnut ve yazı değilim.”  

         Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)      Yasin

b)      Nisa

c)      Muhammed

d)      Maide

2-      “Bugün ben size dininizi ikmal eyledim, tamama erdirdim. Size olan nimetimi tamamladım. Din olarak size Müslümanlığı seçtim. Müslümanlıktan hoşnut ve razıyım, başka dinden hoşnut ve yazı değilim.”       (Maide 3. ayet)

         Maide suresi 3. ayet indiğinde herkesin sevinmesine rağmen Hz. Ebu Bekr-i Sıddık’ın kenarda mahzun mahzun gözyaşı dökmesinin sebebi nedir?

a)      Peygamber Efendimizin vazifesi bitince Allahu Teala hazretlerine kavuşacağını düşündüğü için

b)      Dinin tamamlanmasına yetiştiği için sevinç gözyaşları

c)      Allah’ın İslam nimetine yeterince şükredemediği için

d)      Peygamber Efendimizin vazifesinin bittiğine üzüldüğü için

3-      Maide suresi 3. Ayet ne zaman inmiştir?

a)      Mekkenin fethi sonrası

b)      Veda haccında

c)      Tebük seferinden sonra

d)      Miraç hadisesi sırasında

4-      Ashab-ı kiram Ebu Bekr-i Sıddık’a gelerek: “Ey Ebubekir! Gel, şu Kur’an-ı Kerim’i yazalım da kaybolmasın. Bak,hafızlar …….. harbinde şehid oldular,……………’de pusuya düşürüldüler, şehid edildiler. Aramızdan gidiyorlar, azalıyorlar; şunları yazalım.” diyorlar.

         Boş bırakılan alanlarda sırasıyla hangi ifadeler olmalıdır?

a)      Bedir - Tebük

b)      Huneyn - Hendek

c)      Yemame - Bi’r-i Maune

d)      Bedir – Taif

5-      Hz. Ebubekir hazretleri bu teklifi ne kadar zaman düşünmüştür?

a)      üç gün

b)      altı ay  

c)      bir ay 

d)      altı gün

6-      Hadis-i şerifte her bid’at’in ne olduğu söylenmektedir?

a)      dalalet, sapıklık

b)      hurafe

c)      nasihat

d)      kıssa

7-      Peygamber Efendimiz ashabına bir kişi öldüğünde ve geriye mal bıraktığında bu malda kimin hak sahibi olduğunu söylemektedir?

a)      Alacaklılarının

b)      Kardeşlerinin

c)      Çocuklarının

d)      Varislerinin

8-      Peygamber Efendimiz ashabına bir kişi öldüğünde ve geriye borç veya evlad u iyal bıraktığında onların bakımının kimin üzerine olduğunu söylemektedir?

a)      Kardeşinin

b)      Kendisinin

c)      Tüm Müslümanların

d)      Akrabalarının

9-      “Onun içinde şifa var.” ayet-i kerimesi hangi surede geçmektedir?

a)      Hucurat

b)      Nahl

c)      Maide

d)      Saffat

10-   “Onun içinde şifa var.” Nahl suresinde geçen ayet-i kerimede hangi besinden söz edilmektedir?

a)      Kavun  

b)      Üzüm  

c)      Hurma

d)      Bal

11-   “Allah sizin içinizden size bir elçi gönderdi. Sizi üzen şeyler ona çok ağır gelir. Müslümanlara fevkalade merhametli, fevkalade şefkatlidir.” ayeti hangi surede geçmektedir?

a)      Mümtehine 

b)      Münafikun    

c)      Nisa   

d)     Tevbe

12-   Yazar, Peygamber Efendimizin ümmetine ayette belirtildiği üzere haris (fevkalade merhametli, fevkalade şefkatli) olmasını neye benzetmektedir?

a)      Bir tavuğun civcivlerine himaye duygusu taşıması gibi

b)      Annenin çocuklarını her an gözetmesi gibi

c)      Koyunun yavrularına süt vermesi gibi

d)      Ashabın Peygamber Efendimize canını ve malını feda etmesi gibi

13-   Miraç gecesi “Ne istersin?” diye Mevla-yı Müteal hazretleri sorduğunda Peygamber Efendimizin cevabı ne olmuştur?

a)     Ümmetimi      

b)     Ashabımı  

c)     Ailemi  

d)     Tüm insanlığı

14-   Peygamber Efendimiz ashabına bir kişi öldüğünde ve geriye borç veya evladu iyal bıraktığında onların bakımının kendi üzerine olduğunu söylemiştir. Alimler’in bu konudaki düşünceleri nedir?

a)      Bir kısmı bunu yerine getirmenin Peygamber Efendimizin üzerine olduğunu belirtmişlerdir. Bir kısmı da “Müslümanları emiri bir kimse ölürse ve arkasında borcunu ödeyecek, çoluk çocuğuna bakacak kimse kalmazsa onları himaye etmekle mükelleftir.” demektedir

b)      Alimlerin ortak görüşü bunu yerine getirmenin Peygamber Efendimizin üzerine olduğunu belirtmişlerdir

c)      Alimlerin ortak görüşü bunu yerine getirmenin Müslümanların emiri üzerine olduğunu belirtmişlerdir

d)      Alimler bu konuda bir görüş bildirmekten kaçınmışlardır

15-   “Müslümanları emiri bir kimse ölürse ve arkasında borcunu ödeyecek, çoluk çocuğuna bakacak kimse kalmazsa onları himaye etmekle mükelleftir.” diyen alimlerin dayandıkları fikir nedir?

a)      Peygamber Efendimizin koyduğu bir kuralı kimsenin değiştiremeyeceği

b)      Resulullah’ın bir devlet reisi sıfatıyla böyle yaptığı

c)      Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra halifelerin bu görevi yerine getirmeleri gerektiği

d)      Müslümanların Allah’ın ayetlerine uymakla sorumlu olmaları gerçeği

16-   Yazar, kaç çeşit Müslümanlık olduğunu söylemektedir?

a)      üç  

b)      iki  

c)      beş    

d)     dört

17-   Yazar, Zamane Müslümanının ne tür niteliklere sahip olduğunu belirtmektedir?

a)      Dininin kaynaklarını bilmediği

b)      Her duyduğunu doğru sayıp, gönlünce, keyfince yaşaması

c)      Allah’ın neleri sevip, nelere gazap ettiğini kendisine sormayıp, hayatını Allah’ın rızasına uygun geçirmemesi

d)      İslam’ın ilk bakışta görünen şekil ve hareketlerinin unutulmaması ama amelleri iptal eden, sevabını kaçıran, insanı günahlara sokan amellerden haberlerinin olmaması

e)      Hepsi

18-   “İnsanların cennete girmesinin ana sebeplerinden birisi…………, kalbin temizliği.”

        Hadisde boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)      ahlakın güzelliği

b)      her şeyi hoş görmek

c)      namaz kılmak

d)      oruç tutmak

e)      hacca gitmek

19-   En yüksek Müslüman hangi Müslümandır?

a)      Ahir zaman müslümanı

b)      Hadis-i şerif Müslümanı

c)      Bid’atçi Müslüman

d)      Hiçbiri

20-   Ahir zaman Müslümanı nasıldır?

a)      “Elhamdülillah, ben müslümanım” der. İslami vazifeleri yapmaz, günahların her çeşidini işler

b)      Sünnete aykırı, aşırılığa giden işler yapar, bid’at işler

c)      Peygamber Efendimizin sünnetini açıp okur. Sünnetine ittiba eder

d)      Kur’an’a ve sünnete sımsıkı sarılır

21-   “Şeytan insanların düşmanıdır.” ayet-i kerimesi hangi surelerde geçmektedir?

a)      Yasin ve Hud

b)      İsra ve Yusuf

c)      Cuma ve Bakara

d)      Al-i İmran ve Tevbe

22-   Şeytana tapanların mantığı nedir?

a)      Şeytanın kendilerine zarar vermemesi

b)      Allah’a inanmamaları

c)      Dine karşı olmaları

d)      Çok tanrılı dinlere inanmaları

23-   “Her amelin bir şevkle, kuvvetle yapıldığı zaman vardır; bir de fetret, duraklama durumu vardır. Kimin ibadetteki duraklaması ………………… o kimse hidayet bulur. İbadeti yaparken veya ibadetteki gevşemesinde bu esaslara riayet etmeyen helak olur.”

         Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)      benim sünnetimin gösterdiği istikamette olursa

b)      Kur’an’ın gösterdiği istikamette olursa

c)      anne ve babasının tavsiyelerine uygun olursa

d)      Allah’ın rızasına

24-   Peygamber Efendimiz ibadetin en faziletlisinin nasıl olduğunu bildirmektedir?

a)      Herkesin beğendiği

b)      Az da olsa istikrarlı ve devamlı olanı

c)      Gönüle huzur veren

d)      Dosta güzel, düşmana kötü görünen

25-   Kur’an-ı Kerimde “Namazı ikame ederler.” şeklinde geçmekte olup, “ikame” sözcüğünün manası nedir?

a)      Kılmak

b)      Eğri büğrü yapmamak, dosdoğru yapmak, devamlı yapmak

c)      Zamanında kılmak

d)      Vakitlerin rekatlarının sayısını eksik kılmamak

26-   Peygamber Efendimizin zamanında üç tane sahabe “Bizim günahımız çoktur. Çok sevap kazanmak için ne yapalım?” dediler.

        Her birinin farklı bir ibadeti nasıl yapacaklarına dair haber Peygamber Efendimize ulaştığında bu üç sahabenin ibadetinin kendi sünnetine uymaması nedeniyle çok sinirlenmiş ve yaptıkları ibadetlerin doğrusunun nasıl olması gerektiğini bildirmiştir.

        Aşağıdakilerden hangisi bu üç sahabenin ibadet kastıyla yapmak istedikleri arasında değildir?

a)      Bütün ömrü boyunca her gün oruç tutmak

b)      Her gece sabahlara kadar ibadet etmek

c)      Hiç evlenmeyip, tek başına yaşamak

d)      Her gün yüz kişiye selam verip, musafaha etmek

27-   ……….. geceleyin ……….. radıyallahu anh’e misafir geldi. Birlikte gece teheccüd namazını kıldılar. Fakat ……………, …………. radıyallahu anh’in gece ibadet etmesini engelledi. ………….. radıyallahu anh de Peygamber Efendimize: “Ya Resulallah! ……… bana orucumu bozdurdu, gece ibadetimi yaptırmadı, uyku uyuttu!” dedi. Peygamber Efendimiz de “…….. haklı.” dedi.

        Yukarıda boş bırakılan alanlarda bulunan iki sahabenin isimleri nelerdir? Peygamber Efendimizin haklı olduğunu söylediği, misafirliğe gelen sahabenin ismi şıklarda ilk olarak geçecektir?

a)      Hz. Selman-ı Farisi – Hz. Ebü’d Derda

b)      Hz. Ebü’d Derda – Hz. Selman-ı Farisi

c)      Hz. Ali – Hz. Osman

d)      Hz. Osman – Hz. Ali

28-   Aşağıdakilerden hangisi peygamber Efendimizin sünnetindendir?

a)      Teheccüd namazı

b)      Pazartesi – Perşembe oruçları

c)      Vakit namazlarını camide kılmak

d)      Kaylule uykusu

e)      Hepsi

29-   Peygamber Efendimiz Ramazan’a hazırlık yapmak gayesiyle Şaban ayının kaçından sonra oruç tutmayı tavsiye etmemiştir?

a)      On yedisi

b)      Yirmisi

c)      On beşi

d)      Yirmi beşi

30-   Ümmetin fesada uğradığı zamanda; huylarının, ahlakının bozulduğu, ibadetlerin gevşediği ahir zamanda Peygamber Efendimizin sünnetine sarılana kaç şehid sevabı vardır?

a)      On  

b)      bin  

c)      yüz    

d)      on bin

31-   Aşağıdakilerden hangisi Türkçeye tercüme edilmiş Peygamber Efendimiz’in sünnet-i seniyyesini öğrenmek ve hayatını tanımamıza yardımcı olacak kitaplardandır?

a)      Riyazü’s salihin

b)      Sahih-i Buhari

c)      Sahih-i Müslim

d)      Ebu Davud

e)      Hepsi

32-   Yazar, aşağıdakilerden hangisini özellikle tavsiye etmektedir?

a)      Peygamber Efendimiz’in sünnetini öğrenmemizi

b)      Peygamber Efendimiz’in sünnetini uygulamamızı

c)      Ümmet şuuruna sahip olmamızı

d)      Hepsi

33-   “Bir zamanlar İslam diyarı olmuş olan bir yer devir değişip olaylar, siyasi gelişmeler dolayısıyla başkalarının eline geçse bile yine İslam diyarıdır.”

        Yukarıdaki söz kime aittir?

a)      İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh

b)      Hz. Mevlana

c)      Hz. Yunus

d)      İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh

34-   Peygamber Efendimiz kendisinin Allah’ın emrettiğinden ve yasakladığından başka bir şeyi bizlere emretmediğini ve yasaklamadığını bildirmektedir.

        “Kendi hevayı nefsinden, arzusundan, keyfinden konuşmaz. Söylediği vahiydir.”

        Kur’an-ı Kerimde bu hususta geçen ayet-i kerimeler hangi surededir?

a)      Tegabün    

b)      Al-i İmran    

c)      Necm  

d)      Nahl

35-   Peygamber Efendimizin söylediği bilgilerin bir kısmı vahy-i gayr-i metlüv’dür. Peygamber Efendimiz onları hadis olarak söylerdi. Vahy-i gayr-i metlüv’ün manası nedir?

a)      Kur’an-ı Kerim

b)      Allah’ın gönlüne ilham ettiği, yine Allah’ın emrettiği, yasakladığı şeyler

c)      Kendisinin fikirleri ve görüşleri

d)      Ashabı ile istişare sonunda aldığı kararlar

36-   Ashab, manasını bilmese bile, Peygamber Efendimizin hareketinin hikmetini anlayamamış olsa bile ona uymaya dikkat ederlerdi. Hac esnasında devesiyle Müzdelife’den geçerken bir yerde devesinden aşağı inip, sonra devesine tekrar binen, bunun sebebini soranlara da Peygamber efendimiz yaptığı için kendisinin de aynısını yaptığını söyleyen sahabe kimdir?

a)      Abdullah b. Ömer radıyallahu anhüma

b)      Amr b. As radıyallahu anhüma

c)      Selman-ı Farisi radıyallahu anhüma

d)      Ebü’d Derda radıyallahu anhüma

D) Sünneti İhya Edene Şehid Sevapları Verilecektir

1-      "Ahir zaman gelip de benim ümmetimin bozulduğu zamanda sünnetime sarılana ……….. verilecek."

         Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)      Cennette bir köşk

b)      şehid sevabı

c)      dünya ve ahiret mutluluğu

d)      yedi yüz sevap

2-      "Ahir zaman gelip de benim ümmetimin bozulduğu zamanda ……………………. şehid sevabı verilecek."

         Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)      dini ihya edene

b)      nafile ibadetleri yapana

c)      sünnetime sarılana

d)      iyiliği emredip, kötülükten sakındırana

3-      Hadis-i şerifte kanının ilk damlası damlar damlamaz şehidin ilk mükafatının ne olduğu buyrulmaktadır?

a)     Cennetteki makamı kendisine hemen gösterilir

b)     Bütün günahları affedilir

c)     Şehidlik rütbesine kavuştukları söylenir

d)     Ailesinden on kişiye şefaat hakkı verilir

4-     “Allah yolunda öldürülenleri sakın…………! Bilakis onlar Rableri katında diridirler ve ………..(Hem de) Allah’ın kendilerine lütfettiği (şehidlik rütbesi)ne kavuşmaları sebebiyle sevinç içerisindedirler. Arkalarından henüz kendilerine (şehid olarak) katılmamış olanlara da, hiçbir korku ve üzüntü olmayacağını müjdelemek isterler.”

        Ayet-i kerimelerde boş bırakılan alanlarda sırasıyla hangi ifadeler olmalıdır?

a)    ölü zannetme - rızıklanırlar

b)    alaya alma – müjdelenirler

c)    gıybet etme – mükafatlandırılırlar

d)    küçümseme – şereflidirler

5- Yukarıdaki ayet-i kerimeler hangi surede geçmektedir?

a)   Bakara 167-168

b)   Al-i İmran 169-170

c)   Yasin 81-82

d)   Rahman 15-16

E) Sünneti İhya Edenler Peygamber Efendimiz’in Halifeleridir

1-    “Allah’ın rahmeti ……… olsun. …………..”

       Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda Peygamber Efendimiz Allah’ın rahmeti kimler üzerine olsun demektedir?

a)     ümmetime

b)     ashabıma

c)     halifelerime

d)    Müslümanlara

2-     Peygamber Efendimiz halifelerinin özelliklerinin ne olduğunu belirtmektedir?

a)      Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya ederler, canlandırırlar ve sünnetine dair malumatı insanlara öğretirler

b)      Kendi akıllarınca hareket etmezler

c)      Peygamber Efendimizin sünnetini öğrenirler

d)      İnsanları iyiliğe çağırırlar

3-      Peygamber Efendimiz halifelerinin sünnetini ihya edip, canlandırdıklarını ve sünnetine dair malumatı insanlara öğrettiklerini belirtmektedirler.

         Hadis-i şerifte geçen ihya kelimesinin manası nedir?

a)      Canlandırmak

b)      Arttırmak

c)      Öğrenmek

d)      Sevmek

4-     Peygamber Efendimizin sünneti nasıl ihya edilir?

a)     Yaşamakla

b)     Başkalarına anlatmakla

c)     Öğrenmekle

d)     Okumakla

5-     Sünnet ne demektir?

a)     Sahabe müslümanlığı

b)     Bir kimsenin yaşam tarzı, hayatta yaşayış şekli, gittiği yol

c)     İyi niyetle yapılan işler

d)     Muhabbet duymak

6-     Senne, sünneten nedemektir?

a)     Ortaklık yapmak   

b)     Arkadaşlıkları pekiştirmek

c)     Bir kimsenin bir çığır açması, yeni bir adet ortaya koyması

d)     Bir kimsenin derdi ile dertlenmek 

7-      Adet ne demektir?

a)     İnsanın yaşantısı, hayatı yaşamak tarzı

b)     Genel kültür

c)     Sağlıklı yaşam

d)     Kişinin kendisini bilmesi

8-    “………. uzatınız, ………… kısaltınız.”

       Hadis-i şerifte boş bırakılan alanlarda sırasıyla hangi ifadeler olmalıdır?

a)    Saçlarınızı - tırnaklarınızı

b)    Düşünmenizi – uykunuzu

c)    Açlığınızı - tokluğunuzu

d)    Sakallarınızı – bıyıklarınızı

9-     Yazar, Peygamber Efendimizin sünnetini en kolaylıkla kimlere öğretebileceğimizi söylemektedir?

a)     Bizi seven insanlara

b)     Kendi çocuklarımıza

c)     Akrabamıza

d)    Arkadaşlarımız

10-     “………………… insanlara en faydalı olandır.”

       Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)      İnsanların en hayırlısı

b)      Benim en çok sevdiğim kişi

c)      Cennete girecek olan kişi

d)      Sevabı en çok kişi

11-      Peygamber Efendimiz’in ashabı Resulullah’tan bir şey duyunca, hemen o anda, derhal ona göre hareket etmişlerdir. Yazar hangi durumu buna örnek olarak vermektedir?

a)      İçki yasak, haram diye ayet inince sokaklardan seller gibi içkilerin akması

b)      Namaz ayeti indiğinde hemen namaza başlamaları

c)      Hac ayeti indiğinde hemen uzaktan yakından hac için gelmeleri

d)      Oruç ayeti indiğinde oruca niyet etmeleri

12-      Hadis-i şerifte “Ya Resulallah! Şu iki yanım arasında olan canım var ya, o müstesna seni her şeyden daha çok seviyorum.” deyince, Peygamber Efendimiz’in; “Canından da daha sevgili olmadıkça imanın tamam olmaz! Canından da çok sevmen lazım. Ancak o zaman kamil iman sahibi olursun.” diye ihtar ettiği sahabe kimdir?

a)      Hz. Osman

b)      Hz. Ömer

c)      Hz. Ali

d)      Hz. Ebubekir

13-      Peygamber Efendimiz hadisinde hangi Peygamberin ashabından olan havarileri gönderdiği gibi, gittikleri yerlerde insanlara sünnetleri ve farizaları öğretsinler diye etrafa görevli insanlar göndermeyi İstediğini, arzuladığını, gayret ettiğini bildirmektedir?

a)      Hz. İsa’nın

b)      Hz. Musa’nın

c)      Hz. İlyas’ın

d)      Hz. İbrahim’in

14-   Ashab Peygamber Efendimize bu iş için …………….. kişileri göndermesini önerdiğinde Peygamber Efendimiz kimler için; “Onlar olmadan olmaz, onlara ihtiyacım var. Onların İslam dinindeki yerleri, insanların vücudundaki gözün kulağın yeri gibidir.” demiştir?

a)      Hz. Osman ve Hz. Ali

b)      Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer

c)      Hz. Halid b. Velid ve Hz. Osman

d)      Hz. Ömer ve Hz. Ali

15-   Peygamber Efendimiz, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer’in İslam dinindeki yerlerini, hangi organların insan vücudundaki yerine benzetmiştir?

a)      Göz ve kulak

b)      Ağız ve burun

c)      El ve ayak

d)      Kalp ve beyin

16-   Peygamber Efendimiz Muaz b. Cebel radıyallahu anh’ı gittiği yerde İslam’ı anlatması ve onlar hakkında İslam’a göre hükmetmesi için nereye vali gibi göndermişdir?

a)      Cezayir  

b)      Malezya  

c)      Etyopya  

d)      Yemen

                                         17,18,19. sorular birbirleriyle bağlantılıdır.

17-   Peygamber Efendimiz Muaz b. Cebel radıyallahu anh’e “Onlara idarecilik yaparken karşına bir sorun çıkarsa nasıl çözeceksin?” dediğinde Muaz b. Cebel radıyallahu anh’in cevabı ne olmuştur?

a)      “Kur’an-ı Kerim’e bakarım, oradan çözerim ya Resulallah!”

b)      “Ya Resulallah! Senin sünnet-i seniyyene bakarım, ona göre hareket ederim.”

c)       “İçtihad ederim, gayret ederim. Aklımla doğruyu bulmaya çalışır, vicdanımın sesini dinleyerek doğru olanı yapmaya çalışırım.”

d)      Hiçbiri

18-   Peygamber Efendimiz, Muaz b. Cebel radıyallahu anh’e; “Peki “Kur’an-ı Kerim’de ona açık bir ip ucu bulamazsan?..” dediğinde Muaz b. Cebel radıyallahu anh’in cevabı ne olmuştur?

a)      “Ya Resulallah! Senin sünnet-i seniyyene bakarım, ona göre hareket ederim.”

b)      “İçtihad ederim, gayret ederim. Aklımla doğruyu bulmaya çalışır, vicdanımın sesini dinleyerek doğru olanı yapmaya çalışırım.”

c)       “Kur’an-ı Kerim’e tekrar bakarım”

d)      Hiçbiri

19-   Peygamber Efendimiz, Muaz b. Cebel radıyallahu anh’e; “O zamanda bulamazsan, sünnetimde tutunacak bir temel hatırına gelmezse o işe uygun bir durum olmazsa ne yaparsın?” dediğinde Muaz b. Cebel radıyallahu anh’in cevabı ne olmuştur?

a)     “İstişare yaparım.”

b)     “İçtihad ederim, gayret ederim. Aklımla doğruyu bulmaya çalışır, vicdanımın sesini dinleyerek doğru olanı yapmaya çalışırım.”

c)     “O konuda hüküm vermem. Zamana bırakırım.”

d)     Hiçbiri

20-    Hıristiyan misyonerlerin gittikleri ülkelerde kaç kişiye bir misyoner düşmektedir?

a)     yüz  

b)     elli  

c)     üç yüz  

d)     bin

21-   “Benim ümmetim ……………… yıldızların doğmasını beklemedikleri müddetçe sünnetim üzere yaşamaya devam edecekler.”

       Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)      yatsı namazını kılmak için

b)      birbirlerini ziyaret etmek için

c)      iftar etmek için

d)      akşam namazını kılmak için

22-   Oruç gibi ibadetleri yaptıkları vakit güneşin iyice batıp yıldızların çıkmasını bekleyip geciktirenler kimlerdir?

a)      Yahudiler

b)      Nasraniler

c)      Yahudiler ve Nasraniler

d)      Hiçbiri

23-   “Müminler birbirinin …………...”

        Ayet-i kerimede boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)      koruyucusudur

b)      sırdaşıdır

c)      kardeşidir

d)      ortağıdır

24-   “Müminler birbirinin kardeşidir.”

        Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)      Kamer suresi

b)      Fussilet suresi

c)      Enbiya suresi

d)      Hucurat suresi  

25-    Peygamber Efendimizin iftar etmenin zamanıyla ilgili buyruğu nedir?

a)      İftarı etmeyi geciktirmenin daha sevap olduğunu söylemiştir

b)      İftar etmekte vakti girdiğinde acele etmemizi söylemiştir

c)      İftar vakti girdikten sonra herhangi bir zamanda orucu açmak ile orucu vaktinde hemen açmak arasında hiçbir fark olmadığını söylemiştir

d)      Ramazan orucunun iftarını yatsı ezanı vaktinde, nafile orucun iftarını akşam ezanı vaktinde yapmak gerektiğini söylemiştir

26-   En hayırlı insanlar hangileridir?

a)      Peygamber Efendimizin ashabı

b)      Tabiin

c)      Tebe-i tabiin

d)      Bu neslin insanları

27-   Ashab’ın kelime manası nedir?

a)      Kardeş

b)      Sahib

c)      Yakın dost

d)      Birbirlerini Allah için seven

28-   Sahib kelimesi ne manaya gelmektedir?

a)      Aklı eren

b)      Birbirini seven

c)      Arkadaş

d)      Sohbet eden, sohbetinde bulunan

29-   Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)      Peygamber Efendimizle sohbet eden, onun sohbetinde bulunan kimselere ashab denir

b)      Peygamber Efendimizi görmeyip de onun ashabına yetişmiş kimselere tabiin denir

c)      Ne Peygamber Efendimizi ne de onun ashabını görmemiş, tabiine yetişen kimselere tebe-i tabiin denir

d)      Peygamber Efendimizin ashabı aynı zamanda onun ihvanıdır

e)      Dinimizde en hayırlı olanlar; ashab, sonra tabiin, sonra tebe-i tabiin, sonra diğer Müslümanlar şeklinde gitmektedir

30-   İhvan ve Peygamber Efendimiz’in ihvanı ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)      Peygamber Efendimiz’in ihvanı Peygamber Efendimizden sonra dünyaya gelirler ve Peygamber Efendimizi görmedikleri halde ona iman etmiş kimselerdir

b)      Peygamber Efendimizin ashabı onun ihvanıdır

c)      İhvanım kardeşlerim manasına gelmektedir

d)      Peygamber Efendimiz hadisinde ihvanına kavuşmak, onlarla buluşmak istediğini söylemektedir

31-   Peygamber Efendimiz hangi sahabeye; “Senin beni çok sevdiğini duyunca, ileride seni seven bir takım insanlar gelecek. Senin beni sevmenden dolayı sana gönül bağlayan, seni seven insanları sevmez misin? Onları sev. Allah da onları sevsin.” demektedir?

a)      Hz. Ömer

b)     Hz. Ali  

c)     Hz. Osman 

d)     Hz. Ebu Bekir

32-   Ebu Bekr-i Sıddık Efendimiz’e, Peygamber Efendimiz için; “Senin arkadaşın Miraca çıktığını söylüyor! Bak neler söylüyor! Göklere çıkmış, yedi kat gökleri seyran eylemiş.” dediklerinde Ebu Bekr-i Sıddık Efendimiz’in cevabı ne olmuştur?

a)      O mu söyledi? O söylediyse doğrudur!

b)      Ben sizin bu söylediklerinize inanmıyorum

c)      Peygamber Efendimizle ilgili iftira atıyorsunuz

d)      Benim sizin söylediklerinize aklım ermez

33-   Peygamber Efendimiz’in yalan söylememesi, güvenilip, itimat edilen birisi olması onun hangi özelliğiyle açıklanabilir?

a)      El-Emin  

b)      El-Mübelliğ  

c)      El-Adl  

d)      Hepsi

34-   Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere’ye göçmekte neden gecikmiştir?

a)      Gitmek hususunda karar veremediğinden dolayı

b)      Kendisine verilen emanetleri dağıtmak istemesinden ve dağıttığından dolayı

c)      Diğer Müslümanların işlerinin bitmesini beklediğinden dolayı

d)      Kendisini uyku bastırdığı için

35-   Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere’ye göçmeden önce kendisinin dağıtıp da arta kalan emanetleri sahiplerine vermesi için kimi görevlendirmiştir?

a)     Hz. Ömer

b)     Hz. Ali  

c)     Hz. Osman 

d)     Hz. Ebu Bekir

36-   “Sana ………………….. kavimleri, aşiretleri İslam’a çağır. Çünkü onlar senin dürüst olduğunu bilirler.”

        Ayette Peygamber Efendimiz’e ilk olarak kimleri İslam’a çağırması söylenmektedir?

a)      Kendisine en yakın olanları, akrabalarını

b)      Gençleri

c)      En itibarlı kişileri

d)      Kendisi aleyhinde mücadele edip de uzak diyarlarda olan kimseleri

37-   “Sana en yakın olan, akraba olan kavimleri, aşiretleri İslam’a çağır. Çünkü onlar senin dürüst olduğunu bilirler.”

       Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)      Nahl suresi

b)      Şuara suresi

c)      Beyyine suresi

d)      Fatır suresi

38-   Peygamber Efendimiz ilk olarak akrabalarını İslam’a davet etmesini buyuran ayet üzerine onları İslam’a davet için nerede toplamıştır?

a)      Tur dağında    

b)      Arafatta    

c)      Safa Tepesinde  

d)      Merve Tepesinde

39-   Peygamber Efendimiz Safa Tepesinde topladığı kişilere hangi konuda kendisine inanıp inanmadıklarını sormuştur?

a)      Kıyametin yarın kopacağı

b)      Tepenin arkasında düşman ordusunun tozu toprağa katarak o tarafa geldiğini gördüğünü söylediğinde

c)      Ahirette mahkeme-i kübra kurulup hesaba çekilecekleri

d)      Ahirette cennet ve cehennemin olduğu

40-   Peygamber Efendimiz Safa Tepesindekileri İslam’a davet eden konuşmasını yaptıktan sonra oradakilerin cevabı ne oldu?

a)      Senin Allah’ına Peygamberliğine iman ettik

b)      Seni gerçekten büyülenmiş olarak görüyoruz

c)      Bu davetinden vazgeçmezsen sana ve sana inananlara ne yapacağımızı göreceksin

d)      Bizi bunun için mi çağırdın?

41-   Hz. Ali, Peygamber Efendimize kaç yaşındayken bey’at etmiştir?

a)      10  

b)      13  

c)      21  

d)      33

42-   İşlerinin bozulmasını istemeyen Arap kabileleri Peygamber Efendimiz’e hak davasından vazgeçmesi, putları aleyhinde konuşmaması karşılığında ne teklif ediyorlardı?

a)      Para vermeyi

b)      Başlarına hükümdar yapmayı

c)      En güzel kızlarını eş olarak vermeyi

d)      Hepsi

43-   Peygamber Efendimiz onların bu tekliflerine karşılık ne cevap vermiştir?

a)      “Bu davayı siz anlayamazsınız.”

b)      “Bir elime güneşi verseniz bir elime kameri verseniz bu davadan vazgeçmem.”

c)      “Allah sizin kalbinizi mühürlemişse ben ne yapayım?”

d)      “Yarın, asıl yalancı kim göreceksiniz.”

44-   “Ey örtünen, bürünen, titreyen, korkan, vahiy geldi diye şaşıran, böyle bir olayla ilk defa karşılaştığı için afallayan peygamber! Örtünüyorsun ama kalk, örtünmenin zamanı değil, vazifelisin. Yürü, tebliğ et!”

        Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)      Müddessir  

b)      Vakıa  

c)      Tarık    

d)      Bakara

45-   Ebu Bekr-i Sıddık, Peygamber Efendimizden duyduğu geleceğe dair birkaç sene içerisinde gerçekleşecek olan hangi olayla ilgili olarak müşriklerle 100 devesine iddiaya girmiştir?

a)      Mekkenin fetholunacağı

b)      İstanbulun feth olunacağı

c)      Bizanslıların İranlıları savaşta yenecekleri

d)      Müşriklerin bir kısmının Müslüman olacağı

46-   Canım kurban olsun senin yoluna.

        Adı güzel kendi güzel Muhammed.

        Şefaat eyle bu kemter kuluna.

        Adı güzel kendi güzel Muhammed.

        Yukarıdaki sözler hangi kişinin divanından alınmıştır?

a)      Hacı Bektaşı Veli  

b)      Nabi

c)      Fuzuli

d)      Yunus Emre

47-   “Resulullah’ı rüyamda görmek istiyorum. Çok dua ediyorum. Göremedim, bir türlü göremiyorum. Ne yapayım?” diyen birisine hocanın tavsiyesi ne olmuştur?

a)      “Bu akşam tuzlu balık ye, su da içme öyle yat.”

b)      “Peygamber Efendimize çok salavat getir.”

c)       “40 gün boyunca tüm vakitlerin namazlarını hiçbir rekatı kaçırmadan camide cemaatle kıl.”

d)      “Ben de göremedim. Cevap veren, sorandan üstün değil. Namazların arkasından dua etmeye devam et.”

48-   Ulemamızın ittifak ettiğine göre Peygamber Efendimiz’den sonra ümmetin faziletçe en üstünü kimdir?

a)      Hz. Ali  

b)      Hz. Ebu Bekir  

c)      Hz. Ömer  

d)      Hz. Osman

49-   Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ebu Bekr-i Sıddık Efendimiz ile alakalı doğru ifadedir?

a)      Peygamber Efendimiz’e ilk iman eden sahabedir

b)      Kızını Peygamber Efendimiz’e vermiştir

c)      Peygamber Efendimiz’in kabir komşusudur

d)      Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra bütün ümmetin başı olmuştur

e)      Hepsi

50-   Tasavvuf, tarih boyunca hangi iki koldan gelişmiştir?

a)      Hz. Ebu Bekr-i Sıddık Efendimiz – Hz. Ali Efendimiz

b)      Hz. Osman Efendimiz – Selmanu’l Farisi

c)      Hz. Ali Efendimiz – Hz. Osman Efendimiz

d)      Nakşibend Hazretleri – Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri

51-   Nakşi Tarikatı kimin kolundan gelişmiştir?

a)      Hz. Ebu Bekir

b)      Hz. Ali

c)      Hz. Nakşibend

c)      Selmanu’l-Farisi

52-   Nakşi tarikatında Sıddıki kolu olarak adlandırılan Hz. Ebu Bek-i Sıddık Efendimiz’den sonra kim gelir?

a)      Cafer-i Tayyar

b)      Selmanu’l-Farisi  

c)      Cafer-i Sadık

d)      Beyazid-i Bistami

53-   “ Ümmetin imanı tartılsa, ------------- imanı da öbür kefeye konsa …………. imanı ağır gelir.”

        Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)      Ömer’in

b)      Osman’ın

c)      Ebu Bekr-i Sıddık’ın

d)      Ali’nin

F) Sünnetin Zıddı Bid’attir

1-      Kim …………… bir kimseye hürmetle, saygı ile davranır, ona tazim eder ve hürmetkar muamele ederse İslam’ın temellerinin tahrip edilmesine, tarumar edilmesine yardımcı olmuş olur.

         Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)      bid’at sahibi

b)      zalim

c)      Allah’ın sevmediği

d)      münafık

2-      Bid’ati çıkaran kimselerin hadis-i şeriflerde ne olacağı bildirilmektedir?

a)      Cehennem köpekleri (kilab-ı cehennem)

b)      Cehennemlik

c)      Cehennem odunları

d)      Çok pişman

3-      Bir fasık kimseye, facir kimseye bir Müslüman, “Efendim!” bile dese ne olur?

a)      Kendisi fasık olur

b)      Arş-ı Ala titrer

c)      O kişi söyleyenin efendisi olur

d)      Çok büyük bir laf etmiş olur

4-      Allahu Teala bid’at sahibinin ibadetini, taatini kabul etmekten ne yapar?

a)      İba eder

b)      Men eder

c)      Sakınmaz

d)      Uzak durmaz

5-      Ayette, Allahu Teala hazretleri; “Biz Allah’ı seviyoruz.” diyen insanlara Peygamber Efendimiz’in hangi konuda nasihat vermesini tavsiye buyurmaktadır?

         Bunu yaptıkları taktirde Allahın da kendilerini seveceğini ve günahlarını af edeceğini bildirmektedir.

a)      Zina yapmamaları

b)      Namaz kılmaları

c)      Peygamber Efendimiz’e (kendisine) tabi olmaları

d)      Yalan söylememeleri

6-      Allahu Teala hazretleri; “Biz Allah’ı seviyoruz.” diyen insanlara Peygamber Efendimiz’e tabi olmaları durumunda Allahın da kendilerini seveceğini ve günahlarını af edeceğini bildirdiği sure hangisidir?

a)      Al-i İmran suresi 31. ayet

b)      Maide suresi 16. ayet

c)      Fussilet suresi 21. ayet

d)      Fatiha suresi 3. ayet

7-      Al-i İmran suresi 31. ayet hangi ifade ile bitmektedir?

a)      Sizin dininizi kemale erdirdim, tamamladım

b)      Allah Gafur ve Rahim’dir

c)      O zaman günahlarınızı da afvu mağfiret eder

d)      “Bana tabi olun.” de

8-      Bir şeyi ilk defa ortaya koymaya ne denir?

a)      Bid’at

b)      Beda’a

c)      Sünnet

d)      Sure

9-      Dinde yeni bir şeyi ilk defa ortaya koymaya ne denir?

a)      Bid’at

b)      Beda’a

c)      Sünnet

d)      Sure

10-   Şia namazlar konusunda nasıl davranmaktadır?

a)      Öğlenle ikindiyi, akşamla yatsıyı birleştiriyor; namaz vakitlerini üçe indiriyor

b)      Beş vakit namazı ayrı ayrı zamanlarda kılıyor

c)      Namaz vakitlerini ikiye indiriyor

d)      Namaz vakitlerini teke indiriyor

11-   Ebu Hafs hazretlerine; “Bid’at nedir?” diye sorulduğunda nasıl cevap vermiştir?

a)      Ahkam-ı ilahiyi çiğnemektedir

b)      Resulullah Efendimiz’in sünnetlerini işlemekte gevşek durmaktır

c)      Kişisel fikirlere ve nefsani heveslere tabi olmaktır

d)      Resulullah’a uymayı, ittiba etmeyi bırakmaktır

e)      Hepsi

12-   "Dünya üzerinde gelmiş geçmiş insanların içinde, ………….. kadar bütün teferruatıyla, en sağlam tespit edilmiş kimse yok."

        Boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)      Moğol hükümdarı Timuçin’in hayatı

b)      Resulullah’ın hayatı

c)      Fatih Sultan Mehmet’in hayatı

d)      Hz. İsa’nın hayatı

G) Yolumuz Bid’atlere Karşı Reform Çalışmasıdır

          1 ve 3. sorular yeni ilave edilmiştir.

1-  “Sözlerin en doğrusu, Allahu Teala’nın Kitabı’dır. Yolların en güzeli Muhammed’in yoludur. İşlerin en kötüsü, sonradan ortaya çıkarılanlardır. Her sonradan ortaya çıkarılanlar, ………

     Hadis-i şerifte cümlenin sonundaki ifade hangisidir?

a)            dalalettir

b)           sapıklıktır

c)            bid’attir

d)           cehenneme götürür

2-   Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki hadis-i şerifte geçmemektedir?

a)      Sözlerin en doğrusu, Allahu Teala’nın Kitabı’dır

b)      Yolların en güzeli, Muhammed’in yoludur

c)      İşlerin en kötüsü, sonradan ortaya çıkarılanlardır

d)      Her sonradan ortaya çıkarılan bid’attir

e)      Her bid’at, dalalettir, sapıklıktır. Her dalalet de cennete götürür

3-       Dünyada ve ahrette Allahu Teala’nın mükafatlandıracağı, taltif edeceği, başarıya ulaşmış kul olabilmek için kişinin ilk başta yapması gereken şey aşağıdakilerden hangisidir?

a)       Peygamber Efendimiz’e ittiba etmek 

b)       Nefsini ıslah etmek

c)       Namaz kılmak

d)      Oruç tutmak

       

4-      Kişinin Allah’ı sevmesi, Allah’ında onu sevebilmesi için ne yapması gerekir?

a)      İyi huylarla bezenmesi

b)      Nefsi ıslah etmesi

c)      İrade göstermesi

d)      Talep etmesi

e)      Hepsi

5-      Tasavvufla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)      Tasavvuf herkese lazımdır

b)      Tasavvufi bir eğitim kişiyi dinin temeline götürür

c)      Tasavvufi eğitimde insanın önüne bilgili, görgülü bir insanın düşmesi ona rehberlik, üstadlık etmesi gerekir

d)      Tasavvuf yolu şeriate, Kur’an’a uygun olmalıdır

e)      Hepsi

6-      Tasavvuf yolunun şeriate, Kur’an’a uygun olması gerektiğine dair yazar, büyüklerinden duyduğu hangi sözü nakletmektedir?

a)      “Bir insanı havada uçuyorken görseniz o mühim değildir, sinek de uçar.”

b)      “Bir kişi, insanların faydasına olacak en güzel yapıyı inşa etse dahi bir karıncanın sahip olduğu mühendislik dehasına erişemez.”

c)      “Bir insan her şeyi mükemmel olarak görebildiğini iddia etse de kartal gözünün ulaşabildiği kadar ince bir görüşe sahip olamaz.”

d)      Hepsi

7-      “Bazen gönlüme tasavvuf erbabının inceliklerinden güzel bir fikir geliyor ve beni günlerce meşgul ediyor. Gönlüme gelen ve günlerce kafamı meşgul eden o fikri, o arifane duyguyu kabul etmiyorum. Ancak adilane iki şahit olursa kabul ediyorum: ……………………………….”

         Yazıda geçen adilane iki şahit kimdir/nedir?

a)      Ulemadan ve tasavvuf erbabından ayrı kişiler

b)      Deneyim ve sadık rüya

c)      Kur’an ve Peygamber Efendimiz’in sünneti

d)      Akıl ve bilimsel araştırma

8-      “Bazen gönlüme tasavvuf erbabının inceliklerinden güzel bir fikir geliyor ve beni günlerce meşgul ediyor. Gönlüme gelen ve günlerce kafamı meşgul eden o fikri, o arifane duyguyu kabul etmiyorum. Ancak adilane iki şahit olursa kabul ediyorum: Kur’an ve Peygamber Efendimiz’in sünneti.”

         Söz kime aittir?

a)      Ebu Süleyman ed-Darani

b)      Veysel Karani

c)      Ebu Abdurrahman es-Sülemi

d)      Hatemi Esam

9-      Yukarıdaki söz hangi kitapta geçmekteidir?

a)      Teskiretül Evliya

b)      Tabakatü’s-sufiyye

c)      İhyau Ulumiddin

d)      Delailü’l Hayrat

10-      Tabakatü’s-sufiyye kitanbının yazarı kimdir?

a)      Ebu Süleyman ed-Darani

b)      Süleyman Cezuli

c)      Ebu Abdurrahman es-Sülemi

d)      İmam Gazali

11-      Allah, tasavvuf erbabının gönüllerine aşağıdakilerden hangisini vermektedir?

a)      fütuhat  

b)      füyuzat  

c)      varidat  

d)      keşfiyat

e)      Hepsi

12-   Yazar, “Erbab-ı tasavvufum.” diyen aklına gelen fikirleri, gönlüne gelen duyguları Kur’an ve sünnet ölçüsünden geçirmeyen pek çok insanı şeytanın aldattığını söylemektedir. Bu durumu nasıl ifade etmektedir?

a)      Bir yanlış bilgiyi alır, “bir şey biliyorum” diye hindi gibi kabarır

b)      Çok defa zehir içmek geliyor. Manevi bakımdan derecem yükselsin diye o kadar sıkıyorlar ki…

c)      Hiçbiri

d)      a ve b şıkkı doğrudur

13-   “Çünkü bir insan bir şeyi kendisi bildi mi o gaib olmaktan çıkar. Biz zihninden gaib olmayan bir bilgiyi ondan alabiliriz. Ama bunun sayısını sen de bilmediğin için onu Allah’tan başkası bilmediğinden bu bir gaiptir. Sen bilmediğinden ben de senden alarak bilemedim.”

        İlk seferinde elinde beş tane çakıl taşı bulunduran diğer seferinde elindeki çakıl taşlarının sayısını bilmediği halde diğerini imtihan kastıyla sorular soran İki kişi arasında geçen olayda sorulara muhatap olan kişi yukarıdaki sözleri söyleyerek olayın iç yüzünü ortaya koymaya çalışmıştır.

        Diyalog kimler arasında geçmektedir?

a)      Osman bey ve Şeyh Edebali

b)      Abbasi halifelerinden birisi ve arif bir insan

c)      Nizamül Mülk ve Behlül Dana

d)      Alaaddin Keykubat ve Mevlana

14-   Aynı zamanda Kur’an-ı Kerimde de geçen bir tabir olan Allah tarafından konulmuş kanun, ahkam, hükümlere ne denir?

a)      Kur’an-ı Kerim

b)      Hadis-i şerif

c)      Şeriat

d)      Tasavvuf

15-   Aşağıdakilerden hangisi/hangileri şeriate, kanuna, ahkama uygun manalarına gelir?

I-      Meşru

II-     Şer’i

III-    Şirret

IV-    Şerir

V-     Şirir

a)     IV ve V  

b)     III, IV ve V  

c)     Yalnızca II

d)     I ve II

e)     Yalnızca I

16-   Aşağıdakilerden hangisi “şeriat” sözünün yerine kullanılabilecek söz/sözlerdir?

a)      Şir’atün

b)      Şer’un

c)      Şerr

d)      Şirir

e)      a ve b şıkkı doğrudur

17-   Şer-i şerif ne demektir?

a)      Şeriat-ı garra

b)      Sakalı şerif

c)      Kıssadan hisse

d)      Namaz

18-   Dinin tamamını veya bir parçasını inkar edene ne denir?

a)      zalim        

b)      kafir        

c)      facir     

d)      asi

19-   Osmanlılar zamanında İstanbul’a gelen aynı zamanda bir İngiliz elçinin hanımı olan Londradaki arkadaşına yazdığı mektupları ………………’nun Mektupları, İstanbul Mektupları diye Türkçeye çevrilmiş kişi kimdir?

a)      Lady Diana

b)      Lady Charles

c)      Lady Montagu

d)      Lady Katerina

20-   İstanbulda belli bir süre yaşayan, arkadaşına yazdığı mektuplarda Osmanlıdaki kadınların düşündüğünün tam aksine rahat, itibarlı, asil, baş tacı edildiklerini, İngilterede böyle bir durumun olmadığını dile getiren kişi kimdir?

a)      Lady Diana

b)      Lady Charles

c)      Lady Montagu

d)      Lady Katerina

21-   Peygamber Efendimiz Fatımatü’z-Zehra radıyallahu teala anha annemizin evine sahabesiyle birlikte geldiğinde ona dışarıdan ne şekilde seslenmiştir?

a)      “Kızım Fatıma, kapıyı aç, yanımda misafirler var.”

b)      “Kızım Fatıma, perdenin arkasına geç, yanımda misafirler var.”

c)       “Kızım Fatıma, misafirlerimize hoş geldin de, yanımda misafirler var.”

d)      “Kızım Fatıma, üzerini düzelt, yanımda misafirler var.”

22-   Yazar, İslam kötülüğü evvelinden kesiyor, engelliyor dedikten sonra böyle yapılmayıp üzerinde rötüş yapılmasına nasıl örnek veriyor?

a)      Duvarda rutubet var sıvası dökülmüş, rötüş yapıyorlar, boyuyorlar

b)      Bahçedeki çiçek kurumaya yüz tutmuş, yağmur bekliyorlar

c)      Ayakkabının bağcığı sökülmüş, bağcığa basmamak için bağcığın boyunu kısaltıyor

d)      Halat ağırlığı taşıyamıyor, her koptukça yenisini alıyor

23-   “Sizin dininizi kemale erdirdim, tamamladım. Ve size olan bu hidayet nimetimi tamama erdirdim. Ve sizin müslüman olmanızdan razı olabilirim. Müslüman olun başka bir şeye razı olmam.”

Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)      Maide 3    

b)      Fussilet 2  

c)      Meryem 15  

d)      Nisa 63

24-   Kılın hamurun içinden sıyrılıp çıktığı gibi İslam’dan çıkan kişi kimdir?

a)      İbadeti az olan

b)      Oruç tutmayan

c)      Bid’at sahibi

d)      Namaz kılmayan

25-   Aşağıdakilerden hangisi hadis-i şeriflerde bid’at ehli ilgili olarak yapılan tavsifler arasında değildir?

a)      Bid’at sahibine buğz etmek fazilettir

b)      Bid’at sahibine hürmet etmek İslam’ın yıkılmasına yardım etmektir

c)      Bid’at zuhur ettiği zaman alimler ilimlerini ortaya koysunlar, bu bid’atle mücadele etsinler, bid’at ehline fırsat vermesinler, din bozulmasın

d)      “Bid’at ehli insanlar cehennem köpekleridir.” Veya “Cehennem ehlinin köpek gibi olanlarıdır.”

e)      Bid’at farzlardan kayıptır

26-   Hükümdara “Yapamazsın böyle, bu Kur’an-ı Kerim’de yok, sünnette yok” dediği için hükümdarın kendisini hapsettiği kişi kimdir?

a)      İmam-ı Rabbani hazretleri

b)      İbrahim Ethem hazretleri

c)      Veysel Karani hazretleri

d)      Mevlana hazretleri

27-   Bizden önceki ümmetlerin de dinlerinde bid’atler çıkardıkları, yollarından saptıklarına dair ”…….. Ruhbanlığa (gelince): Onu kendileri icat ettiler. Biz onu üzerlerine yazmadık…” ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)      Fussilet, 12

b)      Hucurat, 16

c)      Hadid, 27    

d)       Kamer, 5