Perşembe, Haziran 20, 2024
   
Yazı

DİLİMİZ VE KÜLTÜRÜMÜZ

image

Prof. Dr. M. Esad COşžAN

Merhum M. Esad CoşŸan Hocaefendi, Türk-İslâm Edebiyatı Kürsüsü öğŸretim üyesi olarak İlâhiyat Fakültesi€™nde uzun yıllar hocalık yapmışŸ, Türkçe-Kompozisyon ve Türk-İslâm Edebiyatı gibi dersler okutmuşŸtur. Bunun yanında 1967-68 eğŸitim döneminde Ankara YükselişŸ Mühendislik ve Mimarlık ֖zel Yüksek Okulu€™nda, 1977-80 yıllarında da Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi€™nde Türk Dili ve Hümaniter Bilgiler€ dersleri vermişŸtir. Ayrıca Milli EğŸitim BakanlığŸı Talim ve Terbiye Kurulu BaşŸkanlığŸı€™nın Türk Dili ve Edebiyatı ֖zel İhtisas Komisyonu€ çalışŸmalarında bulunmuşŸtur.

Hocaefendi€™nin, bahse konu olan dersler için hazırladığŸı notları zaman içerisinde derlenerek bir kitap haline getirilmişŸ ve daha önce Türk Dili ve Kültürü adı ile yayımlanmışŸtı. LJeşŸitli baskıları ile pek çok insanın yararlandığŸı bu kitap, aslında her lise ve üniversite öğŸrencisinin olduğŸu gibi kendini yetişŸtirmek, kültürünü gelişŸtirmek, ufkunu genişŸletmek isteyen; genişŸ ve sağŸlam kültürlü, görgülü, terbiyeli, topluma yararlı, güzel konuşŸan kimseler olmak hedefinde olan bütün toplum kesimlerine de rehber niteliğŸinde bir çalışŸmadır. Ancak isminin, spesifik bir alana hitap ediyor olması imajını vermesinden dolayı, bizce bu niteliğŸinden yeterince istifade edilememişŸtir.

Kitap, yukarıda bildirilen hedefin gerçekleşŸtirilmesi için sahip olunması gereken maddî ve mânevî donanımları, özet olarak, sevimli ve sevdirici bir üslupla, işŸlemektedir. Bu çerçevede verimli ve muntazam çalışŸmanın altın kurallarını, hafızayı kuvvetlendirmenin ve muhakeme kabiliyetini gelişŸtirmenin yollarını göstermekte, dikkatli olmanın, çok okumanın, iyi dinlemenin, güzel not tutmanın, konuşŸma ve yazma faaliyetlerini düzenlemenin tekniklerine ait gerekli bilgiler vermektedir. İnsanın bu hedefine ulaşŸmak için önündeki en büyük engeller sıralanmakta ve bunların başŸında tembellik ve kötü arkadaşŸın geldiğŸi vurgulanmaktadır. 
Bireyleri yukarıdaki şŸartlara uygun olarak yetişŸmişŸ olan toplumlar ortak bir kültür gelişŸtirir ve bu sayede uyumlu, enerjik ve güçlü olurlar. Biz de eşŸsiz ve engin bir kültür gelişŸtirmişŸ bir toplumuz. İnsanların, kendilerini gerçek anlamda insan kılan maddî ve teknik bilginin, şŸeklin yanında özün, ruhun ve mânânın da değŸerini görmesi, kültürüne sahip çıkması zorunluluğŸu, kültürün en önemli unsuru olan dilden hareketle yine kitapta vurgulanan konular olmuşŸtur.

GençliğŸin El Kitabı olma niteliğŸinde bulunan bu kitabın bahsedilen konularda ilgi ve sevgi uyandıracağŸına, rehberlik görevini yapacağŸına inancımız tamdır.

M. Esad CoşŸan Hocamız€™ın şŸimdiye kadar yayımlanmışŸ yayımlanmamışŸ bütün eserlerini okuyucularımıza, fikir ve kültür hayatımıza sunarken kendisini rahmetle yâd ediyoruz. Mevlâ ruhunu şŸâd ve mesrur, merkad-i pâkini pür-nur, mânevî makâmını âlâ eylesin.

http://www.internetpazar.com/dilimiz-kulturumuz.html

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile