Perşembe, Haziran 20, 2024
   
Yazı

DİLİMİZ VE KÜLTÜRÜMÜZ KİTABININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

alt Kitabın İçindeki bilgiler:

 Sayfa15-17 arası;

Dil ve kültürün; kişŸilerin ve toplumların birbirleriyle olan ilişŸkilerinde ne derece önemli olduğŸundan, kişŸisel gelişŸim üzerindeki ve toplumun şŸekillendirilmesindeki rolünden bahsedilerek konunun önemi vurgulanmaktadır.

"Milli ve mânevî değŸerler, maddî kalkınmayı sağŸlamak yönünden de çok mühimdir. Bütün ileri ülkeler uygarlığŸın zirvesine, kendi öz kültürlerine ve mânevî değŸerlerine fen ve teknoloji kadar önem vermek suretiyle ulaşŸmışŸlardır. Kalkınma hamlesine bizimle aynı tarihlerde başŸlayan Japonya bunun en açık misalidir.

Milli kültürün en önemli unsurlarından biri de dildir. Aynı dili konuşŸan, aynı edebî mirasa malik insanlar, kendini bir ve beraber hissederler. Tarihte, başŸka milletler arasına karışŸıp, onların dillerini konuşŸarak, kendi milli benliklerini kaybetmişŸ topluluklara çok rastlanır. Bu olay inanç ve din alanında da vuku bularak cereyan ederse daha hızlı ve kesin bir şŸekilde sonuçlanır. Onun için düşŸmanlar, bir milleti dağŸıtmak maksadıyla dili bozmaya, dildeki birliğŸi parçalamaya büyük özen gösterir.

O halde dilimizi de iyi öğŸrenmeli, iyi kullanmalı, korumalı, ayrılma ve dağŸılmalardan sakınmalıyız."

 

 

Sf 19-85 arası;

 

İyi bir dile ve kültüre sahip olmak için önceliklerimiz neler olmalıdır?

Sorusu cevabını buluyor.

 

İnsanımızın çoğŸu okuma yazmayı bilir.Yani okur, yazardır.

 

Ama çok azı şŸunları bilir:

- Düzgün, kelimelerin anlamlarını değŸişŸtirmeden, imla kurallarına ve noktalama işŸaretlerine dikkat edecek şŸekilde OKUmasını,

(Akra FM'€™de, dikkat edilecek olunursa kitaptan okunarak aktarılan konular; sanki okunmuyor da, kişŸi karşŸınızda konuşŸuyormuşŸ gibi canlı ve berrak bir şŸekilde muhataplarıyla buluşŸturuluyor.)

 

- OkuduğŸunu ANLAmasını,

 

- AnladığŸı şŸeyleri muhatabının düzeyine göre doğŸru bir şŸekilde İFADE EDEBİLmesini,

 

- İfade ettiklerini noktalamasına ve imlasına dikkat ederekYAZABİLmeyi,

-Yazdıklarında gereksiz, eksik, fazla kelimelere, cümlelere yer vermeden, kullandığŸı ifadeleri muhatabının makamına, düzeyine göre ayarlayıp NET ve ANLAŞILIR OLmayı.

 

-EğŸer sizde bu konularda kendinizi yeterli görmüyor, daha iyi olmak istiyorsanız,

 

-Toplumsal ilişŸkilerinizde daha başŸarılı, başŸkalarına örnek kişŸiler olmaya niyetliyseniz;

 

Dilimiz ve Kültürümüz kitabını mutlaka okumanızı ve okutmanızı tavsiye ederiz.

 

 

sf 87-95 arası

Kültür nedir, ne değŸildir?

Kültürü oluşŸturan temel taşŸlar nelerdir?

Kültürle medeniyet arasındaki farklar ve milli kültüre sahip olmanın önemi.

 

Konularında bilgi sahibi olabilirsiniz.

 

Daha kültürlü ve milli kültürüne sahip çıkan bireyler olmanızı canı gönülden isteriz.

 

                           İHSAN ÇEVRE VE GELİŞžİM DERNEĞİ KAD KOMİSYONU

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile