Pazar, Mayıs 19, 2024
   
Yazı
M. Nureddin Coşan - Nureddin Coşan
hayri - Bilgilerimizi, inançlarımızı, amellerimizi, düşŸünce, duygu ve 
kanaatlerimizi, davranışŸlarımızı, fikri ve ruhi yapımızı sağŸlam,
 sahih, ana kaynaklara uygun hale getirmeliyiz. Bu amaçla 
kendimizi sürekli sorgulamalıyız. Bilgi dağŸarcığŸımızı delillerle, 
ilmi dayanaklarla zenginleşŸtirmeliyiz. Her türlü hurafeden, 
bidatlerden, yozlaşŸmışŸ geleneklerden ve çağŸdaşŸ yanılgılardan, 
fitnelerden uzak durmalıyız. Böylece, sloganik düşünce ve 
söylem tarzından uzak, derinlikli bir düşünce bütünlüğü 
kazanabiliriz.\
 
Image Detail Image Download Comment Image
tarık - Allah rızası için yapılmayan amellerimizin, çalışŸmalarımızın 
yeniden gözden geçirilip Allah rızasına uygun hale 
dönüşŸtürülmesi gerekiyor.
                                                                                                              M. NUREDDİN COŞAN
 
Image Detail Image Download Comment Image
ihlas - Bilgi hazinedir.
İnsanın bilgisinin miktarı nekadar çok olursa, 
o bilgiyi fayda sağlamak niyetiyle kullanması ve 
o kullanma neticesinde verimi de o kadar artar.
                                                           MUHARREM NUREDDİN COŞAN
 
Image Detail Image Download Comment Image
sıla - Sevgi, bizim benimsediğŸimiz eğŸitim metodunun ana 
unsurlarından birisidir. Biz sevgi metodunu kullanarak 
insanlarla birikimimizi paylaşŸmayı tercih ediyoruz.
                                                                               MUHARREM NUREDDİN COŞAN
 
Image Detail Image Download Comment Image
hicaz - Bizim şŸu an uygulamak istediğŸimiz KAD (Kritik Analitik Düşünme) 
metodu, netice itibariyle klasik yötemlere ek olarak yaratıcımızı 
bulmak, O`nu sevmek, O\'nun isteklerini yerine getirmeyi 
hayatımızın hedefi haline, gayesi haline dönüşŸtürmek 
olmalıdır. Allah rızasını kazanmada; tefekkürün yolunu 
açacak, feraset, basiret ve hikmete bizi taşŸıyacak bir yol ve 
metod olarak Kritik Analitik DüşŸünme sistemini hayat tarzı 
haline getirmeliyiz.
                                                          MUHARREM NUREDDİN COŞAN
 
Image Detail Image Download Comment Image
 
Göster 
 
 Comments
 
 
Powered by Phoca Gallery