Perşembe, Haziran 20, 2024
   
Yazı
Hata
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 172

UFKA YOLCULUK 6 ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI 2. KISIM

4. Hafta (108-164. Sayfalar) 

        Soruları ve Cevapları  

A) Hadise Sarılan Kur’an-ı Kerim ile Bütünleşir

1-     Onu sevmeyen, onu istemeyen kimseye karşı zor gelen, kendisine tabi olan kişiye de kolaylaştırılan şey nedir?

a)      Kur’an-ı Kerim    

b)      Ders

c)      Şiir

d)      Kitap

2-      Kur’an-ı Kerim’e kavuşmanın, onunla bütünleşmenin yolu nereden geçer?

a)      Namaz kılmak

b)      Peygamber Efendimiz’in hadisine sımsıkı sarılmak, anlayıp hıfzetmek

c)      Zengin olmak

d)      Onu ezberlemek

3-      Aşağıdakilerden hangisi hakimdir, hakemdir?

a)      Kur’an-ı Kerim

b)      Hadis-i Şerifler

c)      a ve b şıkkı

d)      Hiç biri

4-      Kur’an-ı Kerim ile bütünleşip, onu anlamanın yolu nedir?

a)      Peygamber Efendimizin sünnetini öğrenmek

b)      Peygamber Efendimizin sünnetini tanıması

c)      Peygamber Efendimizin sünnetini sevmesi

d)      Peygamber Efendimizin sünnetine riayet etmek

e)      Hepsi

5-      “Cehennemde yüzleri o tarafa çevrilip döndürülüp döndürülüp yandıkça; ‘……………….!’ diye pişmanlık duyacak, feryatlar edecekler!

         Cehennemliklerle ilgili ayet-i kerimede boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)      Ah keşke nefsimize uymasaydık

b)      Ah keşke şeytana itaat etmeseydik

c)      Ah keşke aklımızı kullanıp onlara inanmasaydık

d)      Ah keşke Allah’a itaat etseydik, Resulullah’a itaat etseydik

6-      “Cehennemde yüzleri o tarafa çevrilip döndürülüp döndürülüp yandıkça; ‘Ah keşke Allah’a itaat etseydik, Resulullah’a itaat etseydik!’ diye pişmanlık duyacak, feryatlar edecekler!”

         Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)      Nisa suresi

b)      Fussilet suresi

c)      Ahzab suresi

d)      Yusuf suresi

7-      Peygamber Efendimizin 40 hadis belleyen kişi ile ilgili müjdesi nedir?

a)      Ruz-ı mahşerde alimler zümresinde haşrolacak

b)      zengin olacak

c)      itibarlı olacak

d)      hafızası kuvvetli olacak

8-      “Allahu Teala hazretleri mü’minlerden mallarını ve canlarını, mukabilinde cenneti vererek satın alır.” ayeti hangi surede geçmektedir?

a)      Yasin suresi

b)      Tevbe suresi

c)      Fatiha suresi

d)      Cuma suresi

9-      “Allahu Teala hazretleri mü’minlerden mallarını ve canlarını, mukabilinde cenneti vererek satın alır.” ayeti hangi olaydan sonra nüzul olmuştur?

a)      Mekkenin fethinde

b)      Hicret esnasında

c)      Akabe bey’atinde Medineli Müslümanların Peygamber Efendimize samimiyetle inanmaları ve bağlanmaları üzerine

d)     Bedir gazvesinden sonra

10-   Akabe bey’atinde Medineli Müslümanların Peygamber Efendimize samimiyetle inanıp, bağlanmaları üzerine Peygamber Efendimiz onlara bunun mukabilinde Allah’ın onlara cenneti vereceğini müjdelemiştir. Bu müjde üzerine cenneti kazanma mükafatı için aynı zamanda meşhur bir şair olan bir kişi “Ne güzel!” demiştir. Bu Müslümanın ismi nedir?

a)      Amr b. As

b)      Abdullah b. Revaha

c)      Hz. Ömer

d)      Veysel Karani

11-    Allah’a ve Rasulü’ne itaat ve iman edip, Allah yolunda mal ve can ile cihad etmenin çok daha hayırlı olacağını belirten ayetler hangi surede geçmektedir?

a)      Fatiha suresi

b)     Saff suresi  

c)     Cuma suresi

d)     Tarık suresi

B) Sünnet Olmadan Kur’an-ı Doğru Anlamak Mümkün Değildir

1-     Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde kendisinin hadisini dinleyip, ezberleyip, hatırında tutup, o öğrendiği hadisi uygulayan kişinin kıyamet gününde Allah’ın huzuruna ne ile beraber geleceğini söylemektedir?

a)      Kur’an-ı Kerim ile

b)      Peygamberlerle

c)      Evladıyla

d)      Hocasıyla

2-     Kur’an-ı Kerim ve hadisler ile ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır?

a)     Kur’an’dan hoşlanmayana, onu sevmeyene Kur’an-ı Kerim zor, ağır gelir

b)     Hadislerden hoşlanmayana, onu sevmeyene hadisler zor, ağır gelir

c)     Hadis-i şerifte tarif edilen tam Müslümanlığa uyamayanlara hadis zor gelir

d)     Hepsi yanlıştır

3-     “Kur’an’a tabi olanlara Kur’an ilmi kolaylaştırılır.”

        Yazar bu kolaylaştırılma durumunu nasıl ifade etmektedir?

a)     Ona da koyunun derisinin soyulması gibi basitleştirilir

b)     Ona da parmağına bal sürülmüş gibi tatlı gelir

c)     Ona da tereyağından kıl çeker gibi kolay gelir

d)     Ona da kaydırak da kaymak gibi kolaylaştırılır

4-    Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, “Ben Resulullah’ın sünnetine uyacağım.” diyenlere, tabi olanlara kendisinin hadislerinin, sünnetinin kolaylaştırılacağını, yol açılacağını ve rahatlıkla yapacağını belirtmektedir. 

       Yazar, Peygamber Efendimizin hangi iki sünnetini yapmanın nasip olmasını bu duruma örnek olarak vermektedir?

a)    Kameri ayların 13,14,15. günleri tutulan oruçlar - hasta ziyareti

b)    Ramazan’da umre – Ramazan’ın son on günü itikaf

c)    Sabah namazına mescide gitmek - Pazartesi Perşembe günleri tutulan oruçlar

d)    Selam vermek – Sakal uzatmak

5-    “Bu ……….. sizden önceki ümmetleri helak etti sizi de helak edecek.”

       Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)    mal sevgisi

b)    haya yoksunluğu

c)    içki ve kumar

d)    dinar ve dirhem

6-   “Profesör, ……….. koyarken unutur.” diyorlar.

      Yazarın kullandığı cümlede boş bırakılan alanda hangi kelime olmalıdır?

a)   şemsiyesini

b)   bastonunu

c)   atkısını

d)   paltosunu

7-   Yazar, Ashabın, Peygamber Efendimizi can kulağıyla, bir de, başkasına anlatmak üzere dinlediklerini bildirmekte olup, bu durumu ne ile tasvir etmektedir?

a)   Anne ile çocuk arasında oluşan sevgi bağı misali

b)   Kedinin fareyi beklediği gibi

c)   Başlarının üstüne kuş konmuş da uçacakmış gibi

d)   Su dolu kaseyi taşırken suyu dökmemeye çalışan kişi gibi

8-   “…….. avdır, avlanmaktır; yazmak da avı bağlamaktır.”

      Cümlenin başında boş bırakılan alanda hangi kelime olmalıdır?

a)   Söz

b)   Sevgi

c)   Akıl

d)   İlim

9-   Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin hadisidir?

a)   Kim benim hadisimi dinlerse, ezberlerse, uygularsa Allah’ın huzuruna Kur’an-ı Kerimle gelir.

b)   Kim benim hadisimi hafife alır, umursamaz, aldırmazsa Kur’an’ı hafife almış olur.

c)   Kim Kur’an’ı hafife alırsa dünyası ve ahreti hüsrana uğrar

d)   Hepsi

10-  “Allah’ın ayetleri size okunup dururken siz nasıl olur da kafir olursunuz? Olmamanız lazım! Ve içinizde Resulullah varken, o yaşayıp duruyorken siz nasıl kafir oluyorsunuz?”

       Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)    Neml         

b)    Al-i İmran  

c)    Fussilet  

d)    Saff

11-   Kur’an-ı Kerim hangi sure ile başlayıp hangi sure ile bitmektedir?

a)     Fatiha suresi – Felak suresi

b)     Fatiha suresi – Nas suresi

c)     Al-i İmran suresi – Bakara suresi

d)     Fatiha suresi – Tarık suresi

12-   “Ey Resulüm! Sen de ………….. olsaydın etrafındakiler dağılıp giderlerdi.”

        Ayet-i kerimede boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)     katı kalpli, kötü huylu  

b)     cimri  

c)     sert bakışlı

d)     zengin

13-   “Ey Resulüm! Sen de katı kalpli, kötü huylu olsaydın etrafındakiler dağılıp giderlerdi.”

        Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)     Al-i İmran  

b)     Fussilet  

c)     Ankebut

d)     Yunus

14-    “Ey Resulüm! Sen de katı kalpli, kötü huylu olsaydın etrafındakiler dağılıp giderlerdi.”

         Ayet-i kerime hangi olay üzerine inmiştir?

a)      Uhud harbindeki hezimetten sonra

b)      Hendek harbindeki zaferden sonra

c)      Bedir gazvesindenki galibiyetten sonra

d)      Huneyn savaşından sonra

C) Peygamber Efendimiz’e Uymak Allah’a Uymak Demektir

1-      “O arzusuna göre konuşmaz. O (nun sözleri/hükümleri ilhamdan) vahiyle bildirilenden (ve vahye uygunluktan) başkası değildir.”

         Ayet hangi surede geçmektedir?

a)      Yasin

b)      Fatiha suresi 

c)      Cuma suresi 

d)      Necm suresi

2-     Aşağıdakilerden hangisi gerçek hadis olmadığı halde Peygamber Efendimiz’in söylediği iddia edilen çeşitli sebeplerle birileri tarafından uydurulmuş hadis manasında kullanılmaktadır?

a)     Sahih hadis

b)     Mevzu hadis

c)     Zayıf hadis

d)     Hiçbiri

3-    Yazara göre, bugün Ümmet-i Muhammed’in en büyük kusuru nedir?

a)     Peygamber Efendimiz’in sünnetine uymamasıdır

b)     Başkalarını taklit etmesidir

c)     Başkalarını dinlemesidir

d)     Başkalarını sevmesidir

4-     Aşağıdaki hadis kitaplarından hangisi Türkçeye tercüme edilmiştir?

a)     Sahih-i Buhari

b)     Ebu Davud

c)     Tirmizi

d)     İbn Mace

e)     Hepsi

5-    Aşağıdakilerden hangisi yazar tarafından söylenen, bir kurnazlık olarak din düşmanlarının hadisler konusunda kullandığı ifadelerdendir?

a)    “Hadis-i şeriflerin bazıları hadis değil, birileri hadis diye uydurmuş.”

b)     Okuduklarına, duyduklarına; “Bakalım bu sahih hadis mi, mevzu hadis mi?” diye itiraz etmeleri

c)     “Efendim, yirminci yüzyıldayız, hadisi bırakalım.” 

d)     “Efendim, hadis-i şerifleri nazar-ı dikkate almayalım!”

e)     Hepsi

6-     Aşağıdakilerden hangisi hadis-i şeriflerin önemi ile alakalı olarak yazar’ın kullandığı ifadelerdendir?

a)     Hadis-i şerifi nazar-ı dikkate almayan bir insan İslam’ı anlayamaz; zekatı anlayamaz, namazı kılamaz. Çünkü teferruat hadisten öğrenilmiştir. Namaz kılma emri Kur’an’da vardır, teferruat hadistedir. Zekat verme emri Kur’an’da vardır, teferruat hadis-i şeriflerdedir

b)     Bir insan hadisi kaldırdığı, saymadığı, zaman din tahrip olur, öğrenilemez, uygulanamaz, yaşanamaz

c)     İslam’ın güzelliği ve teferruatı, incelikleri, hikmetleri hadis-i şerifleri okuyunca anlaşılır

d)     Hepsi

7-     Peygamber Efendimiz bir topluluğu bir görevle bir yere göndereceği zaman bu topluluğa kimi başkan, emir olarak tayin etmiştir?

a)     Kur’an-ı en iyi bileni

b)     En iyi mücadele edeni

c)     En iyi yol bileni

d)     En yaşlı ve tecrübeli kişiyi

8-     Peygamber Efendimiz bir topluluğu bir görevle bir yere göndereceği zaman bu topluluğa hangi sureyi bilen kişiyi başkan, emir olarak tayin etmiştir?

a)     Al-i İmran suresini bileni

b)     Bakara suresini bileni

c)     Yasin Suresini bileni

d)     Rahman suresini bileni

9-     İçinde ahkam ayetleri çok olan Bakara suresi kaç ayettir?

a)     57      

b)     83  

c)     286    

d)     33

10-   Bakara suresindeki ibadet ile ilgili ahkam ayetleri konu itibari ile hangisini içerir?

a)     Namaz

b)     Abdest alma

c)     Teyemmüm

d)    Zekat

e)    Hepsi

11-   “Kim başına tayin edilen ……….itaat ederse bana itaat etmiş olur. Kim bağlı olduğu …….. isyan ederse bana isyan etmiş olur.”

        Hadis-i şerifte boş bırakılan alanlarda hangi ifade olmalıdır?

a)     ana babaya

b)     memura

c)     emire

d)     Resul’e

12-   Peygamber Efendimiz, başına tayin edilen emire itaat edenin kendisine itaat etmiş olacağını, ona isyan edeninse kendisine isyan etmiş olacağını belirtmektedir. Bununla birlikte hangi durumda mahluka itaat edilmemesi gerektiğini de bildirmektedir?

a)    Allah’a isyan söz konusu olursa

b)    İstişaresiz karar alırsa

c)    Çok fazla iş buyurursa

d)    Giyinişi güzel değilse

13-   Hadis-i şerifte; “O ………….. nın arkasında çarpışılır, onunla tehlikelerden korunulur.” denilen önder, emirin ne olduğu belirtilmektedir?

a)     Bir kalkan

b)     Bir muhafız

c)     Bir görevli

d)     Bir asker

14-    Peygamber Efendimiz'in göreve gönderdiği kişilerden başlarında olanı diğerlerine emir verdiğinde onlar bu emri yapmamışlardır. Peygamber Efendimiz'in eğer bu emri yerine getirseydiniz cehennemlik olurdunuz dediği emir nedir?

a)      Saçlarını kesmeleri

b)      Suya atlamaları

c)      Ateşe girmeleri

d)      Dağdan aşağı atlamaları

15-    Hz. Ömer çok başarılı bir komutan olan hangi sahabeyi komutanlıktan azl etmiştir?

a)      Hz. Hanzala

b)      Hz. Bilal-i Habeşi  

c)      Hz. Halid b. Velid  

d)      Hz. Amr b. As

16-     Hz. Ömer çok başarılı bir komutan olan Halid b. Velid’i neden komutanlıktan azl etmiştir?

a)       İnsanların zaferleri Allah’tan değil de, onun iyi komutanlığından dolayı kazandıklarını sanmaya başlamalarından dolayı

b)       Sözünü dinlemediğinden dolayı

c)       Ailesine kötü davrandığından dolayı

d)       Galibiyetleriyle övündüğünden dolayı

17-     “İnsanlar ……… idareyle idare olunurlar.”

          Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)       düşündükleri

b)       layık oldukları

c)       benimsedikleri

d)       hayal etmedikleri

18-    Yazar, İslam ülkeleri ve tarihleriyle aynı zamanda Vietnam gibi içerisinde Müslümanların yaşadığı yerlerle ilgilenmemizi belirtmektedir. Aşağıdakilerden hangi İslam ülkesi yazar’ın verdiği örnekler arasında değildir?

a)      Moritanya

b)      Nijerya

c)      Komor Adaları

d)      Cezayir

e)      Sudan

19-     “……….. aç iken tok yatan bir Müslüman bizden değildir.”

          Hadisde boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)       Komşusu  

b)       Arkadaşı  

c)       Anne ve babası  

d)       Ailesi

D) Peygamber Efendimiz Cemiyetin Her Meselesiyle İlgilendi

1-      Hadis-i şerife göre bir Müslümanı uğradığı sıkıntıdan nefes alacak bir rahatlığa kavuşturan kimseye verilecek olan mükafat nedir?

a)      Adı şehidlerle birlikte yazılır

b)       Allahu Teala kıyamet gününün sıkıntısını gideririr, ona rahatlık verir

c)      Ailesinden on kişiye şefaat hakkı verilir

d)      Derecesi arttırılır

2-      Allahu Teala hazretlerinin “Settar” ismi ne manaya gelmektedir?

a)      Kullarının ayıplarını örtücü

b)      Dünyada tüm mahlukatın rızkını veren

c)      Açan, genişleten

d)      Çok sabırlı

3-      “Kim bir Müslümanın avretini örtüverirse Allah da onun avretini kapatıverir.”

         Hadis-i şerifte avret ne manaya gelmektedir?

a)      İnsanın kimseye göstermediği, giyinip örttüğü yerler

b)      İnsanların başkalarına anlatmak istemediği, duyurmak istemediği, duysalar utanacağı halleri

c)       a ve b şıkkı doğrudur

d)      Yalnızca a şıkkı doğrudur

4-      “Allah Allah, bu kitap nasıl bir kitap ki amel defteri ne küçük ne büyük hiçbir şey bırakmamış, hepsini buraya sıralamış saymış. Dünyada ne işlemişlerse karşılarında onları hazır görürler, hiç unutulmamış görürler.”

         Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)      Nisa

b)      Cuma

c)      Kehf

d)      Fil

5-      “Karada veya denizde Müslümanın malına bir telef gelmişse bu ancak………………………...

         Hadis-i şerifde boş bırakılan alanda hangi ifade yer almalıdır?

a)      haram yenilmesindendir

b)      zekatın verilmemesindendir

c)      zikirden uzak kalınmasındandır

d)      gıybet edilmesindendir

6-      “…………. hastalarınızı tedavi ediniz.”

        Hadis-i şerifde boş bırakılan alanda hangi ifade yer almalıdır?

a)      Zikirle  

b)      İlaçla  

c)      Sadakayla  

d)      Duayla

7-      Yazar, başa gelmiş ve gelmekte olan belaların bertaraf edilmesi için ne yapılmasını tavsiye etmektedir?

a)      dua edilmesini  

b)      zikir çekilmesini

c)      sadaka verilmesini

d)      hocaya gidilmesini

8-      Yazar, “Bu imtihan dünyasında Müslümanların yapacakları en kurnazca, en akıllıca, en basiretlice iş …………” demektedir.

         Boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)      Namaz kılmaktır

b)      İyiliği emredip, kötülükten sakındırmaktır

c)      Çok çalışmaktır

d)      Müslüman kardeşlerinin hizmetinde olmaktır

9-     Yazar, Muhammed Hamidullah beyin Peygamber Efendimiz'in Medine’de Müslümanlara yönelik olarak ne yaptığını söylediğini belirtmektedir?

a)      İslam anayasası denilebilecek bir hukuk belgesi ortaya koyduğunu

b)      Kardeşlik bağı teşkil ettiğini

c)      Ortak mali bütçe oluşturduğunu

d)      Askeri savunma teşkilatı kurduğunu

10-   Yazar, aydınların, okumuşların Batının yazarlarının, filozoflarının eserlerini okuyup, Batıyı anlayamadıklarını ve tahlil edemediklerini belirtip, İslam’da hangi anlayışların olmadığını ifade etmektedir?

a)      Din bir duygu anlayışıdır

b)      Kul evinde, seccadesinde ibadetini yapabilir

c)      Sadece dini konularla ilgilenir de dünyevi konularla ilgilenmez

d)      Kulla Allah arasına girilmez

e)      Hepsi

11-   Yazar “Kıl kadar ince, kılıç kadar keskin” ifadesini kullanmaktadır. Yazar, bu ifadenin işaret ettiği şeyin ne olduğunu belirtmiştir?

a)      Sırat

b)      Şeriatın çizgisi

c)      İnsan ömründe karşılaşılan olaylar

d)      Lazer ışını

12-   Müslümanın yolunun şeriatın çizgisinden kaymaması için emniyet nedir?

a)      Hadis-i şerif

b)      Dünyevi ilimler

c)      Tarih bilinci

d)       Dil

13-   Kodeks komenikus (Codex Cumanicus) nedir?

a)      İncil'le ilgili, Hıristiyanlık’la ilgili en eski Hıristiyanlık metinlerini ihtiva eden en eski Türkçe metinlerin bulunduğu eserdir

b)      Hıristiyan papazların yönetimden saklandığı mağaralara verilen addır

c)      Hıristiyanlığı anlatan bir kitaptır

d)      İslam’ın Hıristiyanlık üzerine üstünlüğünün anlatıldığı bir eserdir

14-   Yazar, kimleri ifrat ve tefrit arasında olup tasavvuf aleyhinde hareket etmek ve tasavvufu bilmemekle eleştirmektedir?

a)      Modern selefi akımlara kapılıp tasavvufu inkar eden insanları

b)      Vehhabi üniversitelerinde, Mısırda okuduktan sonra neo-selefilik denilen öğreti ile tasavvufi gerçekleri inkar edenleri

c)      An’anevi yolu takip ederek ve bütün öteki cereyanlardan bihaber bir şekilde tasavvuf yolunu takip eden fakat şeriatten haberleri olmayan kişileri

d)      Hepsi

E) Kur’an Ne Yapacağımızı Hadis Nasıl Yapacağımızı Öğretir

1-      Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz’in hadis-i şerifinde belirtilen Allah-u Tealanın lanet ettiği işleri yapan kadınlardır?

a)      Bedenlerine döğme yapanlar, yaptıranlar

b)      Yüzünün tüylerini yolanlar

c)      Seyrek dişli güzel görünmek için dişlerinin arasını yontanlar

d)      Hepsi

2-      “Allah şu kadınlara lanet etmiştir: Bedenlerine döğme yapanlar, yaptıranlar, yüzünün tüylerini yolanlar, seyrek dişli güzel görünmek için dişlerinin arasını yontanlar, Allah’ın yarattığını değiştirenler.”

         Hadis-i şerif, Esedoğulları’ndan Ümmü Yakup denilen bir kadına ulaştığında hemen İbn Mes’ud’a geldi ve, “Senin şöyle şöyle kadınlara lanet ettiğin haberi bana ulaştı.” dedi. İbn Mes’ud da ona; “Ben, Resulullah’ın lanet ettiği ve Allah’ın Kitabı’nda da yer alan kimselere niçin lanet etmeyeyim?” dedi. Kadın; “Ben, Mushaf’ın iki kapağı arasında ne varsa okudum, fakat senin söylediğini onda bulamadım.” dedi. İbn Mes’ud da ona; “Eğer sen okumuş isen, elbette onu bulmuşsundur. Allahu Teala’nın; ‘……………………………….’ buyurduğunu okumadın mı?” dedi.

          Hadis-i şerifde iki tırnak arasında hangi ifade mevcuttur?

a)      Resul size ne verdiyse onu alın, size ne yasak ettiyse ondan da sakının

b)      Eğer ehlim böyle yapmış olsaydı, o bizimle arkadaşlık etmezdi

c)      Aileme git ve ona bak

d)      Resulullah ondan nehyetti

3-      Yukarıdaki hadis-i şerifte diyalog kuran iki kişi kimdir?

a)      Esedoğullarından Ümmü Eymen – İbn Zeyd

b)      Esedoğullarından Ümmü Yakup – İbn Mes’ud

c)      Murareoğullarından Ümmü Zeliha – İbn Ziya

d)      Murareoğullarından Ümmü Hatice – İbn Hekim

4-      “(Ey Muhammed!) Bunlar (Hanne, Zekeriya, Yahya, Meryem kıssaları) sana vahyettiğimiz gaybın (görmediğin devrin) haberlerindendir. Meryem’e, (küçükken) onlardan hangisi kefil ol(up himayesine al)acak diye kalemlerini (veya kur’a oklarını) atarlarken sen onların yanlarında değildin. Bu hususta çekiştikleri zaman da sen onların yanlarında değildin. “

         Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)      Zariyat

b)       Bakara

c)      Al-i İmran

d)      Neml

5-      “Göklerde ve yerde olanlardan hiç kimse gaybı bilmez. Ancak Allah bilir.”

Ayeti kerime hangi surede geçmektedir?

a)      Yasin suresi

b)      Mülk suresi

c)      Neml suresi

d)      Kasas suresi

6-      Bid’at ne demektir?

a)     Peygamber Efendimiz’in sünnetine, yaşantısına aykırı, zıt, ters olan iş

b)      Allah’a ve Peygamber Efendimize inanmamak

c)      Peygamber Efendimizin sünnetine tabi olmak

d)      Peygamber Efendimizin sözleri, emirleri

7-      Peygamber Efendimiz, Allahu Tealanın bid’at ehli kimsenin hangi ibadetlerini kabul etmeyeceğini bildirmektedir?

a)      orucunu    

b)     namazını  

c)     sadakasını   

d)     haccını  

e)     hepsi

8-      Allahu Teala bid’at ehli kimsenin amellerini kabul edip etmemesi ile ilgili hangisi doğrudur?

a)      Farzını kabul eder

b)      Nafilesini kabul eder

c)      Her yaptığı ameli kabul eder

d)      Hiçbir amelini kabul etmez

9-      “Bir Müslüman kul bana nafile ibadetleri işleye işleye yakınlaşır, yakınlaşır, yakınlaşır… yakınlaşmaya devam eder. Nihayet ben o kulumu severim. Ben o kulumu sevdim mi ………….. olurum, ………….. olurum, …………. olurum, …………. olurum, yürüdüğü ayağı olurum. Benimle görür, benimle işitir, benimle tutar, benimle gider…”

Hadis-i şerifte boş bırakılan alanlarda bulunmayan ifade hangisidir?

a)      gördüğü gözü

b)      işittiği kulağı

c)      tuttuğu eli

d)      söylediği dili

e)      aldığı nefesi

10-   Yazar, yukarıdaki hadisde belirtilen özelliklere, nimetlere nail olan kişinin nasıl bir kişi olduğunu belirtmektedir?

a)      Keramet sahibi

b)      Akıl sahibi

c)      Kutlu

d)      Muradına eren

11-   Peygamber Efendimiz’in hadis-i şerifinde belirttiği Kurbu nevafil ne demektir?

a)      Kulun Allah’a nafile ibadetlerle yakınlaşması

b)      Peygamber Efendimiz’in doğduğu gün

c)      Hicret zamanı

d)      Ensar, Muhacir arasında tesis edilen kardeşliğe verilen isim

12-   Hz. Ömer Efendimiz Medinede mimberde iken birden hutbesini keserek bütün mescid halkının duyacağı şekilde İrandaki hangi komutanına “Ey ………! Dağa dikkat et! Arkanda düşman seni sarıyor!” demiştir.

a)      Sariye  

b)      Hanzala  

c)      Halid b. Velid

d)      Amr b. As

13-   “Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.” ayet-i kerimesi hangi surede geçmektedir?

a)     Fussilet 16

b)      Necm 17

c)      Bakara 265

d)      Yasin 17

14-   Peygamber Efendimiz’in zevceleri ile ilgili bazı maceraları, meseleleri oldu da onlar dediler ki:

        “Bunu sana kim bildirdi? Kendi aramızda olan bir işti. Nereden bildin ya Resulallah?” ayet-i kerimesi hangi surede geçmektedir?

a)     Tahrim

b)     Nisa

c)     Neml

d)     Furkan

15-   Yazar, Allah’ın sevdiği, ona yakın olan bir kişinin Allah’ın izni ile neler yapabileceği ile ilgili hangi örnekleri vermektedir

a)      Hz. Ömer ve Sariye olayı

b)      Peygamber Efendimizin kafilelerin yolda konuştukları şeyleri kendilerine söylemesi

c)      Peygamber Efendimizin, zevceleri ile ilgili kendi aralarında saklı olan bazı meseleleri kendilerine bildirmesi

d)      Peygamber Efendimizin Mekkenin izbandut gibi başpehlivanını yere çalması

e)      Hepsi

16-   Yazar, Allah’ın farzları yanısıra nafilelerini de yapıp Allah’ın sevgili kulu olmayı neye benzetmektedir

a)      Sütlaç yemey

b)      Ballı kaymak yemey

c)      Kaymaklı kadayıf yemeye

d)      Dondurmalı künefe yemeye

F) Yalnız Kur’an ile Amel Etmek, Sünneti Reddetmek Peygamberimiz Tarafından Kınanmıştır

1-      Yazar, Kur’an-ı Kerim’i neye benzetmektedir?

a)      Anayasa    

b)      Ana kitap  

c)      Hayat membaı  

d)      Hepsi

2-      Sizden biriniz muhtemeldir ki beni yalanlayacak, …………….. olduğu halde benden bir hadis-i şerif kendisine ulaşıyor da diyor ki; “Resulullah bunu söylemez, söylememiştir; sen bunu bırak Kur’an’da ne varsa ona uy!”

         Hadis-i şerif’i başka bir hadisle beraber değerlendirdiğimizde tarif edilen kişinin özelliği nedir?

a)      Giyimi, kuşamı yerinde kelli felli bir adam

b)      Güngörmüş yaşlı bir ihtiyar

c)      Tahtına, koltuğuna yaslanmış karnı tok bir adam

d)      Hasta yatağında ölüm döşeğinde olan ucube bir adam

3-      “Resulullah heva-i nefsinden, nefsani, boş, batıl şeyler söylemez. Onun öylediği her şey vahyedilmiş şeylerdir.!”

         Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)      Necm suresi  

b)      Muhammed suresi 

c)      Fussilet suresi  

d)      Mülk suresi

4-      Hadis-i şerifi ortadan kaldırmak yazar tarafından neye benzetilmektedir?

a)      Dereyi kurutmak gibidir

b)      İslamiyet’in derisini yüzmek gibidir

c)      Güneşin ortadan kaybolması gibidir

d)      İslamiyeti toprağa gömmekgibidir

5-      Kur’an’ın en güzel açıklaması kimdendir?

a)      Tefsirlerden        

b)      Meallerden      

c)      Hadis-i şeriflerden  

d)      Alimlerden  

6-      Yazar; “Bazı alimler Kur’an’ı Kerim’i tefsir etmek için hadis-i şerifleri toplamışlar. İlgili ayetlerin izahında böyle eserler meydana getirmişler.” demekte olup buna kimin eserini örnek vermektedir?

a)      İmam Suyuti’nin 

b)      İmam Gazali’nin  

c)      İmam Nevevi’nin

d)      İmam Şafi’nin

G) Kur’an’ı Kendi Kafasına Göre Yorumlayanlar Helak Olacaktır

1-    “Benim ümmetimin mahvolması, helak olması ……….. yüzünden olacak.”

       Hadisde boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)    Kur'an ve süt

b)    içki ve kumar

c)    boş söz

d)    fuhuş

2-    Hadisde Kur’an neden ümmetin mahvolma sebebi olarak zikredilmektedir

a)    Kur’an-ı Kerimi okumamaları

b)    Kur’an-ı Kerim ile amel etmemeleri

c)    Ümmetin şaşkınlarının Kur’an-ı okuyup nahak yere tevil etmeleri, manasını başka tarafa çekip, teviline kalkışmaları (yersiz, hatalı, yanlış istikamette tevil etmeleri

d)    Kur’an-ı Kerim’i yanlış okumaları

3-    Yazar, hadis-i şerife Kur’an’a dayanarak Kur’an’ı Kerim’i anlamanın kolay bir iş olmadığını, ihtisas gerektirdiğini, avamdan kişilerin Kur’an-ı tam olarak anlamayacaklarını dile getirmektedir.

       ‘Allahu Teala hazretlerinin, Nazm-ı Celil’inin muradını, manasını kendisinin bileceğine dair ayet’ hangi surede geçmektedir?

a)    Yasin  

b)    Enbiya  

c)    Al-i İmran

d)    Enbiya

4-    Sicill-i Kavanın nedir

a)    Cumhuriyet dönemi karalarının toplandığı kronolojik yirmi dört ciltlik bir eser

b)    Cumhuriyetten önce devlet memurlarına ait kararnamelerin yer aldığı eser

c)    Ticaretin esaslarının anlatıldığı Osmanlı dönemine ait bir eser

d)    Genel ahlak prensiplerinden bahseden yakın zamanda yayınlanmış bir eser

5-    Sicill-i Kava’yı kim hazırlamıştır

a)    Muallim

b)    Ömer Seyfettin  

c)    Sarkis Karakoç  

d)    Bosnalı Salih Efendi

6-    Derviş üç çeşittir. Aşağıdakilerden hangisi bu üç kategori içerisinde sayılmamaktadır

a)    mürıd-i mutlak

b)    mürıd-i mecazi

c)    mürıd-i mürted

d)    mürıd-i hal

7-    Mürıd-i Mutlak ne manaya gelmektedir?

a)    Zahirde hocasına bağlı ama aslında kendi keyfine bağlı, mecazen derviş ama aslında değil

b)    Sapkınlık içinde olan öğrenci

c)    Şaşkın talebe

d)    Hocası ne derse aynen yapan, usulüne uygun çalışan, vazifeleri yerli yerinde intizamlı yürüten

8-   Mürıd-i mecazi ne manaya gelmektedir

a)   Zahirde hocasına bağlı ama aslında kendi keyfine bağlı, mecazen derviş ama aslında deği

b)   Hocası ne derse aynen yapıyo

c)   Sapkınlık içinde olan öğrenc

d)   Şaşkın taleb

9-  “Müslim” ne manaya gelmektedir?

a)    Kendisini Allah’a teslim etmiş, teslim olmuş

b)    Namaz kılan

c)    Oruç tutan

d)    İbadet eden

H) Önceki Ümmetler Peygamberlerinin Emrine Muhalefet Ettiklerinden Dolayı Helak Oldular

1-   “Allahu Teala sizlerden, sizin gibi, sizin cinsinizden bir peygamber gönderdi. Size karşı ‘haris’, size karşı çok meraklı, üstünüze titriyor ve mü’minlere karşı re’fetli, merhametli, şefkatli.”

     Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)  Tegabün

b)  Müminun  

c)  Ahkaf  

d)  Tevbe

2-   “Allahu Teala sizlerden, sizin gibi, sizin cinsinizden bir peygamber gönderdi. Size karşı ‘…………’, size karşı çok meraklı, üstünüze titriyor ve mü’minlere karşı re’fetli, merhametli, şefkatli.”

      Ayet-i kerimede boş bırakılan alanda hangi ifade vardır?

a)   saygılı

b)   özverili

c)   haris  

d)   sevgi dolu

3-   "Ben sizi bıraktığım zaman, siz de bana ilişmeyin. Çünkü sizden önceki ümmetler ………………. ve peygamberlerine muhalefet ettiklerinden dolayı helak oldular. Ben size bir şeyi emretmişsem gücünüz yettiğince o emrettiğim şeyi yapmaya çalışın. Bir şeyi yasaklamışsam onu da bırakın yapmayın."

      Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır

a)   Allah’ı unuttuklarından

b)   çok soru sormalarından

c)   aşırı gittiklerinden

d)   ticarette sahtekarlık yapmalarından

4-    Eski ümmetlere azap getiren bulutlar olmuş. Uzaktan bulutu görünce;

       “İşte bize yağmur bulutu geliyor.”

       Yağmur yağacak, bereket gelecek diye beklerken büyük felaketlere uğramışlar. Bu yüzden Peygamber Efendimiz ufukta kırmızı, kara bir bulut görse sapsarı kesilirdi.

      Tırnak içerisindeki ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)     Tevbe

b)     Ahkaf

c)     İbrahim

d)     Yusuf

5-     Peygamber Efendimiz’in Ramazanda birkaç gün ashabıyla birlikte kıldıkları fakat sonradan Peygamber Efendimiz’in namaz kılmak için onların yanına çıkmadıkları namaz hangisidir?

a)     Vitir  

b)    Yatsı  

c)    Sabah  

d)    Teravih

6-      Peygamber Efendimiz Teravih namazını birkaç gün ashabıyla birlikte kıldıktan sonra namaz kılmak için onların yanına çıkmamasının sebebi nedir?

a)      Ümmetinin üzerine farz olur diye korkusundan

b)      Rahatsızlandığı için

c)      Bu konuda bu namazı kılmaması için vahiy geldiği için

d)      Ashabının ferdi olarak evde kılmak istemelerinden dolayı

                3. Hafta (76-107. Sayfalar) 

                    Soruları ve Cevapları  

  A) Peygamberimiz  Kur’an’ı Açıklamak için Gönderilmiştir

1- ……….., …………. açıklayıcısıdır; fakat …………, ……….. açıklayıcısı değildir.

Hadis-i şerifde boş bırakılan alanlarda sırasıyla hangi ifadeler olmalıdır?

a)      Sünnet, Kur’an’ın - Kur’an, sünnetin

b)      Kur’an, hadis’in – Hadis, Kur’an’ın

c)      İcma, Sünnetin – Sünnet, icmanın

d)      Kur’an, Sünnet’in -  Sünnet, Kur’an’ın

2-      Yazar, “Dini konular avamın çözeceği konular değildir. Dini  konulardaki yanılma, insanları dünya ve ahiret felaketine götürür.” dedikten sonra bir takım örneklerle bunu açıklamaya çalışmıştır. Aşağıdakilerden hangisi yazarın verdiği örneklerden değildir?

a)      Mütehassıs olmayanların, elektrik hatlarını bilmeyen insanların elektrik santraline girip devrelerle oynamasına izin verilmemesi

b)      Posta, telgraf, telefon binasının içine telefonların bulunduğu yere bir çocuğun sokulup buraları karıştıramayacağı

c)      Uçakların kalkıp inişini kontrol eden kontrol kulesine bir vatandaşın oturtulup, bundan sonra burayı sen idare et  denemeyeceği 

d)      Doktor olmayan birinin elinde neşterle hastaya müdahale edemeyeceği

3-      Yazar; “Neyi beğeneceğiz, neyi tenkit edeceğiz, neyi alacağız, neyi reddeceğiz? Bunun iki tane ölçüsü vardır.”  Dedikten sonra bunun ölçüsünün ne olduğunu ifade etmektedir?

a)      Toplum kuralları ve  ders kitapları

b)      Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünneti

c)      Toplum liderleri ve fukaha

d)      Manevi liderler ve ilmihal kitapları

4-      Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünnetinden çıkan dini delillerden değildir?

a)      İcma-ı ümmet

b)      Kıyas-ı fukaha

c)      Edille-i şer’iyye

d)      Ehl-i hal

5-      Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünneti, İcma-ı ümmet, Kıyas-ı fukaha, Edille-i şer’iyye’nin hepsine birden ne ad verilir?

a)      Din

b)      Beşeri dinler

c)      Toplum kuaralları

d)      İslam şeriatı

6-      Peygamber Efendimiz hadisinde; “ ……………………..Bir tane fakih, …………...., …………..... daha fazla, ezici ve zafer kazanıcıdır. Daha şiddetlidir, şeytanı daha def edicidir.” buyuruyor.

Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde fakih’in abide olan üstünlüğünü ortaya koyarken bir tane fakih’in kaç tane şeytana, kaç tane abidden daha etkili olduğunu belirtmektedir?

a)      bir tane şeytana – bin tane abidden

b)      on tane şeytana – on tane abidden

c)      bin tane şeytana – bin tane abidden

d)      bir tane şeytana – on tane abidden

7-      Fakih kime denir?

a)      Fıkhı, İslam hukukunu, İslam şeriatını iyi bilen insanlar

b)      Aklını iyi kullanan insanlar

c)      Delilsiz hareket etmeyen kişi

d)      İnsanları seven, saygı duyan kişi

8-      Aşağıdaki ifadelerden hangisi kitapta geçmektedir?

a)      Büyüklerimiz; “Allah, hiçbir cahili veli edinmemiştir.” Diyor. Eğer veli edinmişse onu cahil bırakmamıştır, öğretmiştir.

b)      Allah’a en güzel ibadet; dini iyi ve doğru bilerek yapılır.

c)      Her meselede dinin bir zahire ait hükmü vardır; o da önemlidir. Bir de batına yönelik hükmü vardır; o da önemlidir.

d)      İnsanın akidesi bozuk oldu mu, ana meselelerde hata etti mi o zaman yaptığı şeyler de tamamen boşa gider.

e)      Hepsi

9-      “ Nice geceleyin kalkıp ibadet eden, gece namazı kılan insan vardır ki eline geçen sadece ………………………. Nice gündüzleri akşamlara kadar ………. insan vardır ki akşama karı sadece aç ve susuz durmaktan ibarettir. Allah onun o ibadetini kabul etmemiştir.”

Hadis-i şerifde boş bırakılan alanlarda sırasıyla hangi ifadeler olmalıdır?

a)      Kendi emeğidir - koşturan

b)      uykusuz kalmaktır – oruç tutan

c)      uyumaktır – aç kalan

d)      az bir sevaptır – yorulan

10-   Yazar, şimdi çocuk yetiştirmek gerekse nasıl yetiştireceğini belirtmektedir?

a)      Önce Kur’an-ı Kerim’den başlarım.

b)      Arapça ile beraber Kur’an-ı Kerim’i, tefsiriyle, büyük alimlerin anlattığı şekilde öğretirim.

c)      “Evladım! Allah’ın kelamı Kur’an’ı öğrendin. Hayatını buna göre tanzim edeceksin.” derim.

d)      “Bu ayetlerin uygulamasını ilk önce Peygamber Efendimiz kendisi göstermiş. Gel şimdi Peygamber Efendimiz’in sünneti seniyyesini öğren.”

e)      Hepsi doğru

11-   Maide 92 ve Ahzab 36’da konu itibariyle neden bahsedilmektedir?

a)      Cihadın fazileti

b)      Oruç tutmak

c)      Allah’a ve Rasulüne itaat

d)      Zekat vermek

12-   “Allah ve Resulü bir mü’min erkeğe veya hanımına, ‘Şunu şöyle yap bunu böyle yapman lazımgelir.’ diye bir hükmü hükmettiği zaman artık kendisinin bir seçme hakkı, tercih hakkı veya yapıp yapmama durumu bahis konusu olamaz.”

Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)      Ahzab

b)      Yunus

c)      Mümtehine

d)      Enfal

13-   Nisa 64’üncü ayette konu itibari ile neden bahsedilmektedir?       

a)      Peygamberlere itaat

b)      Allah’ın kitaplarına iman

c)      Allah’ın meleklerine iman

d)      Hepsi

14-   “Biz, hiçbir peygamberi başka bir maksatla göndermedik, ancak kendisine itaat edilsin diye gönderdik.” ayeti hangi surededir?

a)      Nisa 64

b)      Zuhruf 16

c)      Mümtehine 27

d)      Tarık 2

15-    Nisa 65. ayette konu itibari ile neden bahsedilmektedir?       

a)      İnsanın akıllarını kullanmaları gerektiği

b)      Sağlıklı beslenmenin önemi

c)      Canları ve mallarıyla cihad edenlerin cennete girecekleri

d)      Resulullah’ın etrafında toplanan kişilerin Peygamber Efendimizi aralarındaki ihtilaflı konularda hakem tayin etmedikçe gerçekten iman etmiş olmayacakları

16-   Nisa suresi 69. ayette ; “Kim Allah’a Resulullah’a itaat ederse işte bu itaat eden kimeler, kendilerine Allah’ın lütfettiği, ikram ettiği, ikram eylediği kimselerin yanında olacaklardır.” denmektedir.        (Nisa 69. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi ayette Allah’ın ikram ettiği kimseler arasında sayılmamaktadır?

a)      Peygamberler     

b)      Şehidler    

c)      Sıddıklar   

d)      Abidler  

e)      Salihler

17-   “Resulullah heva-yı nefsinden, boşuna konuşan bir insan değildir, konuşmaları boş sözler olamaz.”

Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)      Yasin suresi

b)      Fatiha suresi

c)      Cuma suresi

d)      Necm suresi

18-   İslam alimleri vahyi kaça ayırmaktadırlar?

a)      üç           

b)      beş   

c)      dört     

d)      iki

19-   Tilavet edilmiş vahiy manasına gelen Vahy-i metluv nedir?

a)      Peygamber Efendimizin sözleri

b)      Sünnet-i seniyye-i nebeviyye

c)      Kur’an-ı Kerim

d)      Hepsi

20-   Tilavet edilmemiş vahiy olan, Peygamber Efendimizin kalb-i şerifine Allah tarafından ilham edilmiş olan manaları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in kendi cümleleri ile insanlara anlatması; sünnet-i seniyye-i nebeviyye, Peygamber Efendimizin sözlerine ne ad verilmektedir?

a)      Vahy-i gayri metluv

b)      Vahy-i metluv

c)      Peygamber Efendimizin sözleri

d)      Hepsi

21-   “Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.” ayeti hangi surede geçmektedir?

a)      Hakka 44       

b)      Nisa 69           

c)      Necm 4        

d)      Enbiya 107

22-   “Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.” ayetinde geçen ‘rahmet’ ne manaya gelmektedir?

a)      mükafat         

b)      merhamet         

c)      kurtarıcı         

d)      düzeltici

23-   “Ey Resulüm sen o adamlara, o heriflere söyle: Eğer siz Allah’ı seviyorsanız  bana tabi olun da o zaman Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı bağışlasın!”

Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)     Al-i İmran 31. ayet

b)     Necm 16. ayet

c)     Fussilet 54. ayet

d)     Nisa 36. ayet

24-   Al-i İmran suresi 31. ayette “Ey Resulüm sen o adamlara, o heriflere söyle: Eğer siz Allah’ı seviyorsanız  bana tabi olun da o zaman Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı bağışlasın!” buyrulmaktadır. Bu ayet kimler için inmiştir?

a)      Yahudiler          

b)      Gayrimüslimlerden eski ümmetlerden bazıları

c)      Yalnızca a şıkkı doğrudur  

d)      a ve b şıkkı doğrudur

 B) HADİSLERLE PEYGAMBERİMİZ VE SÜNNET   

      Sünnet Ne Demektir?

1-      Sünnet kelimesi genel olarak hangi fiilden gelmektedir?

a)      sünne      

b)      senne      

c)      sene  

d)      süne

2-      “Kim Müslümanlıkta güzel bir yol tutturur ve bu güzel yol kendisinden sonra sürdürülürse o yolda gidenlerin sevabından bir şey eksilmeksizin ………….. de o adeti ortaya çıkarana yazılır.”

“Kim kötü bir çığır açar, kötü bir yol tutturur, o çığırdan da onan sonra başkaları yürürse o yürüyenlerin günahından bir şey eksilmeksizin ……. de bu ilk çığır açana yüklenir.

Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)      bir misli     

b)      iki misli     

c)      üç misli       

d)     dört misli

3-      Aşağıdakilerden hangisi Arapça’da “sünnet” kelimesinin genel anlamıdır?

a)      Bir yol tutturmak, bir adeti devam ettirmek

b)      Arkasından gelmek

c)      Üstlenmek

d)      Merak uyandırmak

4-      Aşağıdakilerden hangisi “sünnet”in özel birkaç manası içerisindedir?

a)      Peygamber Efendimiz’in bize dinimizde örnek olan sözleri

b)      Peygamber Efendimiz’in bize dinimizde örnek olan fiilleri

c)      Peygamber Efendimiz’in takriri

d)      Hepsi

5-      “ On şey ……….., bunları yapmak lazımdır.”

Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)      sünnettendir

b)      fıtrattandır

c)      vaciptir

d)      sadakayı cariyedir

6-      Aşağıdakilerden hangisi fıtrattan olan şeyler arasındadır?

a)      Koltuk altı kıllarının izale edilmesi

b)      Tırnakların kesilmesi

c)      Sünnet edilmek

d)      Hepsi

7-      “Sünnetin önemi denildiği zaman kastedilen Peygamber Efendimiz’in bize örnek olan, bizim kendisinden istifade edeceğimiz ve kendisine uymamız gereken ……………. dir.”

Boş bırakılan alanda aşağıdaki ifadelerden hangisi vardır?

a)      sözleri

b)      hareketleri

c)      sükutu

d)      takriri

e)      hepsi

8-      “Ben …….. efendisiyim, övünmek yoktur.”

“Ben ……………… efendisiyim, övünmek yoktur.”

İki adet hadis-i şerifte boşluk olan alanlarda hangi ifadeler olmalıdır?

a)      Arab’ın – ademoğlunun

b)      Sahabe’nin – mahlukatın

c)      Kainatın – insanlığın

d)      Ailemin – sorumlu olduğum kişilerin

9-      “Canımın elinde olduğu Allah’a yemin olsun ki sizden biriniz gerçek mümin olmuş olamaz, ben onun yanında ………….. da …………. da ………………… da daha sevgili duruma gelmedikçe!”

Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda boş bırakılan alanda hangi ifade geçmemektedir?

a)      Babasından    

b)      Evladından   

c)      Sevilecek bütün insanlardan  

d)      Anasından

10-   Hadis-i şerifte Peygamber Efendimize itaatin ve isyanın kime itaat ve isyanla aynı olduğu belirtilmektedir?

a)      Ana ve babaya       

b)      Hocaya     

c)      Allah’a         

d)      Peygamberlere

11-   Aşağıdakilerden hangisi hadislerde belirtilen bid’at ve bid’at sahibi kişi ile ilgili doğru ifadedir?

a)      Her bid’at sapıklıktır ve sahibini cehenneme götürür.

b)      Allah bid’at sahibinden orucunu, sadakasını kabul etmez.

c)      Allah bid’at sahibinden haccını ve umresini kabul etmez.

d)      Allah bid’at sahibinden cihadı kabul etmez.

e)      Hepsi

12-   Hadisde bid’at sahibi kişinin İslam’la ilgisi olmayacak şekilde çıkıp gitmesi neye benzetilmektedir?

a)      Tereyağından kıl çekilmesine

b)      Kılın hamurun içinden sıyrılıp çıkmasına

c)      Sırat’ı kolaylıkla geçmeye

d)      İnsanın aklının başında olmamasına

C) Peygamberimiz Kur’an Okulunda Yetişmiştir, Kur’an’ın Tatbikatçısıdır

1-      Peygamber Efendimiz kendisini terbiye edenin terbiyesini çok güzel yaptığını belirtmektedir. Kendisini kimin terbiye ettiğini bildirmektedir?

a)      Amcasının    

b)      Annesinin    

c)      Süt annesinin   

d)      Cebrail’in   

e)      Rabbinin

2-      Aşağıdakilerden hangisi cehennem ateşinin değmeyeceği iki göz arasındadır?

a)      Allah korkusundan ağlayan göz

b)      Hudutlarda Müslümanları beklemek için nöbet tutan nöbetçinin gözü

c)      Sadece a şıkkı

d)      a ve b şıkkı

3-      Firavun boğulurken ; “Beni İsrail’in inandığı Allah’a ben de inandım, ben de Müslümanlardanım!” demiş ama bu inancı kendisine fayda

vermemiştir. Tırnak içerisindeki ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)      Yunus suresi 90. ayet

b)      Yusuf suresi 15. Ayet

c)      Bakara suresi 135. Ayet

d)      Al-i İmran suresi 35. Ayet

4-      Allah’u Teala’nın hazretlerinin “Hadi” isminin karşılığı nedir?

a)       Çok sabırlı olan

b)       Kullarına doğruyu gösteren; dilediği kulunu doğru yollara muvaffak kılan

c)       Büyüklük ve ikram sahibi olan

d)       Dilediğini zengin eden; bol bol veren

5-      Yunanlıların taptıkları tanrıların en büyükleri hangisidir?

a)      Baküs         

b)      Venüs         

c)      Zeus       

d)      Neron

6-      Yunan felsefesi hakkında doğru bilgileri hangi İslam aliminin eserinden öğrenebiliriz?

a)     Nedim el-Cisr     

b)     Sokrates     

c)     Fuzuli      

d)     Nedim

7-      Yunanlıların kendi putlarına çattığından dolayı ona kızdıkları filozofları kimdir?

a)      Aristo            

b)      Sokrates   

c)      İbni Rüşd   

d)      İbn-i Sina

8-      Yazar müfredatta hangi felsefenin bahis konusu edilmediğinden, anlatılmadığından şikayet etmektedir?

a)      Yunan Felsefesi      

b)      Latin Felsefesi   

c)      Hint Felsefesi  

d)      İslam Felsefesi

9-      Yazar, İslam felsefesi dışındaki diğer felsefelerin hangi olumsuzluklarına değinmektedir?

a)      Safsatalar içerdiğinden

b)      İnsanı şüphelerle baş başa bıraktığından

c)      Hakikati öğretmediğinden

d)      Hepsi

10-    Yazara göre İslam Felsefesi neden kıymetlidir?

a)      Tefekkürün yolunu açar

b)      İmanı kuvvetlendirir

c)      Kendi kültürümüzü öğretir

d)      Hepsi

11-    Yazar, birisinin "yüz sene mahsul almak istiyorsan ………… yap" dediğini belirtmektedir. Bu kişi ne yapmalıdır?

a)      Yere tohum ekmeli

b)      Ağaç dikmeli

c)      İnsan yetiştirmeli

d)      Hepsi

12-    Yazar, ulemamızın hadis-i şerifler konusunda neler yaptığını belirtmektedir?

a)      Hangi hadislerin doğru, sahih, hangilerinin de uydurma, mevzu olduklarını ayırdıklarını

b)      Halkı uydurma hadislerin peşinde gitmeye zorladıklarını

c)      Hadis rivayetçilerinin hepsinin hayatlarını incelemeden rivayet ettikleri hadisleri kabul ettiklerini

d)      Hepsi

13-    Yazar, sahih hadislerle uydurma hadislerin ayrılma işlemini neye benzetmektedir?

a)      Tereyağından kıl çekilmesi işlemine

b)      Çeşitli aşamaları olan sınavdan geçmeye

c)      Altın, demir, bakır vb. madenlerin topraktan çıkarıldıktan sonra kullanılabilmesi için saflaştırılma işlemine

d)      Gece ile gündüzün tespitine

14-    Peygamber Efendimiz hadisinde “Yahudi ve Nasranilere benzemeye çalışmayın. Selamlarının şeklini bile taklit etmeyin ” buyurmaktadır. Yahudilerin ve Nasranilerin selamları nasıldı?

a)      Yahudilerin selamı parmaklarıyla işaretti. Nasranilerin selamı elleriyleydi.

b)      Yahudilerin selamı başlarını sallamaydı. Nasranilerin selamı parmaklarıyla işaretti.

c)      Yahudilerin selamı gözlerini kırpma şeklindeydi. Nasranilerin selamı adlarını söyleme şeklindeydi.

d)      Yahudilerin ve Nasranilerin selamları ellerini birbirlerine vurmak şeklindeydi.

15-   “Yaratan Rabbinin adını anarak, onunla okumaya başla.” ayeti hangi surede geçmektedir?

a)      Yasin 33   

b)      Alak 1     

c)      Al-i İmran 1   

d)      Bakara 116

16-   İlk insan ve aynı zamanda ilk peygamber kimdir?

a)      Hz. Adem (a.s)        

b)      Hz. Muhammed (a.s)    

c)      Hz. Nuh (a.s)        

d)      Hz. İbrahim (a.s)

17-   Peygamberlerin sonuncusu kimdir?

a)     Hz. Adem (a.s)       

b)     Hz. Muhammed (a.s)    

c)     Hz. Nuh (a.s)        

d)     Hz. İbrahim (a.s)

18-    Kur’an-ı Kerim Peygamber Efendimize hangi melek vasıtasıyla, kaç yılda inmiştir?

a)      Mikail (a.s) – 25 yıl    

b)      Cebrail (a.s) – 23 yıl   

c)      İsrafil (a.s) – 24 yıl  

d)      Mikail (a.s) – 23 yıl

19-   Kur’an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'e hangi yıllar arasında inmiştir?

a)      610 -  632       

b)      612 – 634       

c)      610 – 633     

d)      612 – 632

20-   Peygamber Efendimiz'e kaç yaşında peygamberlik gelmiş, kaç yaşında irtihal-i dar-ı beka eylemiştir?

a)      40 – 65             

b)      41 – 63            

c)      40 – 63       

d)      42 – 65

21-   Peygamber Efendimiz'e vahiy geldiği zaman nasıl bir ses duyulurdu?

a)      Gök gürültüsüne benzeyen bir ses

b)      Yağmur sesine benzeyen bir ses

c)      Boru sesine benzeyen bir ses

d)      Arı vızıltısına benzeyen bir ses

22-   Peygamber Efendimiz'e vahiy geldiği zaman ne tür değişiklikler olurdu?

a)      Peygamber Efendimize değişik bir hal gelirdi

b)      Terlerdi

c)      Devenin üzerindeyken vahiy gelirse deve çökmek zorunda kalırdı

d)      Hepsi

23-   Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy nerede inmiştir?

a)      Evinde         

b)      Mescidde       

c)      Hira dağında       

d)      Devenin üzerinde  

24-   Peygamber Efendimiz Cebrail aleyhisselam’ı ilk defa nerede görmüştür?

a)      Evinde       

b)      Mescidde     

c)      Hira dağında       

d)      Devenin üzerinde

25-   Peygamber Efendimiz'e ilk inen ayetler hangileridir?

a)      Alak suresi 1-5 ayetler  

b)      Fatiha suresi 1-3 ayetler  

c)      Al-i İmran suresi  1-4 ayetler  

d)      Beyyine suresi 1-3 ayetler

26-   Müstakil bir varlığı olan Kur’an-ı Kerim parçalarına ne ad verilir?

a)      Hadis     

b)      Ayet   

c)      Sure   

d)     Cüz

27-   “Ayet” denmesinin kaynağı neresidir?

a)      Peygamber Efendimizin sözü

b)      İslam ulemasının adlandırması

c)      Sahabenin görüşü

d)      Allahu Teala hazretlerinin bizzat kendisi tarafından

28-   Emr-i bil maruf nehy-i anil münker (iyiliği emredip, kötülükten sakındırmak) ayeti hangi surede geçmektedir?

a)      A’raf suresi 157. ayet

b)      Bakara suresi 13. ayet

c)      Cuma suresi 16. ayet

d)      Hicr suresi 5. Ayet

29-   Aşağıdakilerden hangisi içkinin sağlığa zararları arasındadır?

a)      Akla zarar verir

b)      Mideye zararı vardır

c)      Karaciğerde siroza yol açar

d)      Hepsi

         2. Hafta (45-75. Sayfalar)                         

   Genişletilmiş Soruları ve Cevapları         

                                   

   A) Kur’an-ı Kerim’i Öğreniniz ve Okuyunuz

1-     Hadisde; "Kim Kur’an-ı Kerim'i okudu ve onu hıfz etti, ezberlediyse veyahut ahkamını belledi ve onu ortaya koyduysa; Kur'an'ın içinde 'helal' denilen şeyleri helal, 'haram' dediği şeyleri haram bellediyse Allah onu cennete koyar. Ailesi efradından  ...... kişi hakkında ona şefaat selahiyeti, hakkı verir. hepsi cehennemi hak etmiş olan ev ahalisinden ...... tane kişiyi cehenneme düşmekten kurtarır." buyrulmaktadır.

       Hadisde boş bırakılan alanlarda hangi sayı olmalıdır?

 a)   beş         

b)    elli           

c)    otuz           

d)    on

2-    Peygamber Efendimiz "Ben onun cennete sevk edicisi ve deliliyim" ifadesini kullanmaktadır. Bunun için o kişinin hangi şartı yerine getirmesi gerekmektedir?

a)    Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve öğretmek

b)    Kur'an-ı Kerim'i okumak

c)    Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek

d)    Hadisleri ezberlemek

d)    Hepsi

3-    İlmin en başta geleni, ilmin kaynağı, dinimizin kaynağı, her şeyimizin aslı, esasının ne olduğu söylenmektedir?

a)      Güzel ahlak

b)      Hadis

c)      Tıp

d)      Kur’an-ı Kerim

4-      Yaşlılığında Kur’an-ı Kerim’i öğrenen kişinin durumu hadisde nasıl belirtilmiştir?

a)      Gençliğinde öğrenenlere göre mükafatı iki kat olur

b)      Sevabını Allah bilir

c)      Geciktirdiği için günah yazılır

d)      Kendisine faydası olmaz

5-      Çocukken Kur’an-ı ezberleyen kişinin durumu yazar tarafından neye benzetilmektedir?

a)      Şerbeti tam içine kadar almış, tatsız kalmamış çok güzel bir tatlıya

b)      Yaşlığını muhafaza eden ağaca

c)       Sağlıklı bir ömüre

d)      Güzel alışkanlıkları olan bireye

6-      “Hiç şüphe yok ki ben Azimüşşan, Kur’an-ı Kerim’i indirdim ve ben koruyacağım.” ayeti hangi surede geçmektedir?

a)     Fatiha 

b)    Yasin   

c)    Hicr      

d)    Cuma

7-     Peygamber Efendimiz zamanında Kur’an-ı Kerim hafızlarına ne ad veriliyordu?

a)     şüheda    

b)    kurra   

c)    alim   

d)    hafız

8-      Peygamber Efendimiz’e vahiy gelince, vahiy katipleri  onu Efendimiz’in emri üzere yazıya geçirmişler ve hemen ezberlemişlerdir. Aşağıdaki sahabelerden hangisi Peygamberimizin vahiy katipleri arasındadır?

a)     Hz. Ali      

b)    Hz. Halid b. Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari 

c)    a ve b şıkkı

9-     Kur’an-ı Kerim’in ilmi bir heyet tarafından bir cilt, bir Mushaf haline getirilmesi kimin zamanında olmuştur?

a)     Hz. Osman 

b)    Hz. Süleyman     

c)    Hz. Ali   

d)    Hz. Ebu Bekir

10- Hz.Ebubekir zamanında Kur’an-ı Kerim'in bir cilt, bir Mushaf haline getirilmesinin sebebi neydi?

a)     Savaşlarda "kurra" denilen hafızların şehit olması

b)     Halka daha rahat okumak

c)     Yeni nüshaların yazılarak, genişleyen İslam diyarlarına gönderilmek istenmesi

d)     Kur’an-ı Kerim'in daha kolaylıkla okunması

11-      Kur’an-ı Kerim’ ana nüshasından yeni nüshaların yazılarak, genişleyen İslam diyarlarına, çeşitli vilayet merkezlerine gönderilmesi kimin zamanında olmuştur?

a)    Hz. Osman

b)    Hz. Ömer     

c)    Hz. Ali   

d)    Hz. Ebu Bekir

12- Kur’an- Kerim’in eski nüshalarında olmayan veya değişik olanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)      Kufi dediğimiz köşeli yazı ile yazılmıştır. Metinlerinde harf noktaları ve harekeler bulunmamaktadır.

b)      Sayfa büyüklükleri değişebilmektedir.

c)      Bir sayfada bulunan satır sayısı değişiklik gösterebilmektedir.

d)      Hepsi

                           

B) Kur’an-ı Kerim Nasıl Okunmalıdır?

1-      Hadisde manasını fethedebilmemiz için Kur’an-ı  en hızlı kaç günden daha az okumamamız gerektiği bildirilmektedir?

a)      25 gün                   

b)    15 gün                 

c)    7 gün                

d)    3 gün

2-      Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı okurken hadislerde belirtilen şeyler arasında değildir?

a)      Kur’an-ı Kerim’i hüzün ile okumak

b)      Kur’an-ı Kerim’i okurken kıraati sesimizle süslemek

c)       Kur’an-ı Kerim’i okurken “Euzü besmele” çekmemiz, Allah’a şeytandan sığınmamız

d)      Kur’an-ı Kerim’i duygulanmadan okumak

3-      Hadisde Peygamberimiz tarafından Kur’an okumak hususunda insanların en güzeli nasıl ifade edilmiştir?

a)      Sesi güzel olan kimse

b)      Namaz kılan kimse

c)      Dinlediğin zaman haşyetullaha sahip olarak gördüğün kimse

d)      Kıraati güzel olan kimse

4-    Sa' di, Gülistan kitabında Farsça, "Güzel yüzün süsleyiciye ihtiyacı yoktur" sözü nasıl izah edilmiştir?

a)    Kur'an-ı Kerim'in süslenmeye ne ihtiyacı var?

b)    Güzel yüz kendisi konuşur, söze ihtiyaç yoktur.

c)    Yüz'ün süse ihtiyacı olmasa da başka yerler süslenebilir.

d)    Süsleme sanatı için güzel süsleyiciye ihtiyaç vardır.

5-    "Allahu Teala hazretlerinin yarattığı şu ...................... olsa yaza yaza içindeki manaları, inceliklerini, güzelliklerini ifade etmeye gücümüz yetmez." sözünde boş bırakılan landa hangi ifade olmalıdır?

a)     gökler ve dağlar şahit olsa 

b)     denizler mürekkep, ağaçlar kalem

c)     insanlar ve cinler şahit olsun ki

d)     tabiat yok olsa da

6-      “Allahu Teala hazretlerinin kitabının karşısında ben nasıl ayak uzatır da yatarım.” diyen kişi kimdir?

a)      Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman-ı Gazi

b)      Şeyh Edebali

c)       Ertuğrul Gazi

d)      Yıldırım Beyazıt

7-    Osman Gazi kimin kızı ile evlenmiştir?

a)     Şeyh Edebali

b)       Ertuğrul Gazi

c)        Yıldırım Beyazıt

d)     Orhan Gazi

8-    "Sakın haram yeme, Etrafında toplanan insanlara zulmetme, Mallarını yağmalama, onların kafasını kesip de mallarına el koyma. Ulemaya hürmet et. Allah’tan korkmayanı istihdam etme, hizmetinde Allahtan korkmayan insanı tutma. Çünkü o adamın vefası olsaydı, kendisini yaratan Allah'a vefa gösterirdi. ..................."

Yukarıdaki nasihatları kim kime yapmıştır?

a)    Peygamber Efendimiz kızı Hz. Fatımaya

b)    Lokman aleyhisselam oğluna

c)    Şeyh Edebali Osman Gaziye

d)    Osman Gazi oğlu Orhan Gaziye

9-    Yazar küçükken kendisine "Kıyamet gününde  Kur'an-ı Kerim'in ayetleri cildinin kapakları arasından kıyamet alameti olarak ...................... gibi uçup gidecek." denildiğini belirtmektedir. Boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)    arının vızıldayıp gittiği

b)    rüzgarın estiği gibi

c)    kuşlar

d)    yıldız kayması 

10-   "Kur’anı tertiliyle okuyun" ayeti hangi surede bulunmaktadır?

a)    Yasin 

b)    Furkan

c)    Müzzemmil

d)    Beyyine

11-  "Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman Allah'a istiaze et. Racim olan şeytanın şerrinden Allah'a sığın!" ayeti hangi surededir?

a)    Bakara       

b)    Nahl     

c)    Yasin     

d)    Kasas

12-  Bakara suresinin ilk ayeti "Elif Lam Mim" i okuyan Müslüman'a kaç sevap verilir?

a)    10           

b)    20          

c)    30         

d)    70

C) Kur’an Hatmi Sonunda Yapılan Dua Makbuldür

1-      Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)      Kur’an-ı Kerim’in her harfi için on sevap vardır.

b)      Hatim indirildiği zaman yapılan dualar makbul olur.

c)       Kur’an-ı Kerim yedi harf (eda, usül, vecih, tür) üzere inmiştir.

d)      Kur’an-ı Kerim üzerinde münakaşa küfürdür. İnsanı küfre götürür.

e)      Hepsi doğru

2-    Kur’an-ı Kerim'i yedi günde okuyabilen bir kimsenin bir günde okuduğu miktara ne denir?

a)    sahife         

b)    cüz        

c)    menzil         

d)    alem 

     

3-    Yazar tarafından hangi ülkelerin mushaf baskılarında yedi günlük yerlerin işaretlendiği söylenmektedir?

a)    Hindistan ve Pakistan       

b)    Türkiye       

c)    Endonezya       

d)    Mısır

4-    Her günde bir hatim yapıp otuz yıl yaya hacceden kişi kimdir?

a)    Yunus Emre   

b)    Şeyh Sadi    

c)    Bayezid-i Bistami   

d)    Şeyh Ömer Ziyaeddin Gümüşhanevi

5)     Yazar, Gümüşhanevi tekkesinden Şeyh Ömer Ziyaeddin hazretlerinin  Kur’an’ı Kerim'i ne kadar zamanda hatmettiğini rivayet etmektedir?

a)    üç saatte         

b)    iki günde        

c)    altı saatte         

d)    beş günde

6)    Yazar, Kur’anı Kerim'in günde en azından kaç sayfasını okumamızı, okurken de manasını, mealini tefsir kitaplarından takip etmemizi önermektedir? 

a)    bir sayfa           

b)    iki sayfa       

c)    üç sayfa     

d)    dört sayfa

  D) Sakın Kur'an-ı Kerim Üzerinde Münakaşaya Kalkışmayın

1-   Kur’an-ı Kerim kaç harf (vecih) üzere inmiştir?

a)   on         

b)   beş         

c)   yedi

d)   üç

2-   Hadisde Kur’an-ı Kerim ile ilgili olarak hangi şeyin küfür olduğu belirtilmektedir?

a)   Kur’an-ı Kerim üzerinde münakaşa

b)   Kur’an-ı Kerim'i ezberledikten sonra unutma

c)   Kur’an-ı Kerim'i okumama

d)   Kur’an-ı Kerim'i abdestsiz tutma

  

3-   İslamı yeni öğrenen kişiye öncelikli olarak ne yapması tavsiye edilmemektedir?

a)   Namaza başlaması

b)   Halini güzelleştirmeye çalışması

c)   Kur’an-ı Kerim mealini okumaya kalkması

d)   Ahlak kurallarını öğrenmeye başlaması

  

4-   İslamı yeni öğrenen kişiye öncelikli olarak Kur’an-ı Kerim mealini okumaya kalkması neden tavsiye edilmemektedir?

a)   Aklının almayacağı, anlamayacağı, tam kavramayacağı için

b)   Daha öncelikli ibadetler olduğu için

c)   Okuma yazma bilmediği için

d)   Yaşı küçük olduğu için

E) Peygamber Efendimiz Mücessem, İnsan Halinde Kur’andı

1-      Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)      Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ahlakı, huyu Kur’an idi.

b)      Bir insan kırk hadis bellese Allah onu yarın ruz-ı mahşerde alimlerle beraber haşredecek.

c)       Kıyamet kopup da dünyanın düzeni yıkılıncaya kadar Allah’ın dinini tutup destekleyip hakda, hak yolda yürüyen, Allah’ın dinine hizmet edecek bir grup insan daima mevcut olacak. İnsanlar ne kadar bozulsa ne kadar hak yoldan çıksalar bir grup numune insan, hak yolda yürüyen bir taife mevcut olacak.

d)      Hepsi doğru

2-     Peygamber Efendimiz sahabesine çok iltifat ederdi ama bazen de iltifatını keserdi, iltifatını kestiklerinin başına dünya dar gelirdi. Bir sahabesi mescide girdiğinde Peygamber Efendimiz onun selamını almamıştır. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a)     Evini bir kat daha yükseltmesi

b)     Ramazanda oruç tutmaması

c)     Namaz kılmaması

d)     Mescidde namaz kılmaması

3-   İkinci soruda Peygamber Efendimizin evini bir kat daha yükselten sahabeye selam vermemesinin asıl sebebi nedir?

a)   Peygamber Efendimiz dünyaya meyletmeyi, bina yaptırmakla vakit geçirmeyi sevmiyordu

b)   Binanın mescidin yakınında olması

c)   Akrabalarını gözetmemesi

d)   Parasıyla övünmesi

4-     Hurma dallarıyla yapılmış bahçe duvarının üzerine çamur sıvarken Peygamber Efendimiz'in  "Ne yapıyorsun, iş bundan daha önemlidir, ömür böyle değersiz şeylere harcamaya değmez." diye nasihat ettiği sahabe kimdir?

a)     Hz. Osman

b)     Hz. Huzeyfe

c)     Hz. Abdullah b. Ömer

d)     Hz. Ali

5-      "Ne oluyor birtakım insanlara ki benim yaptığım bir şeyi yapmaktan kaçınıyorlar, çekiniyorlar? Allah’a yeminler olsun ki muhakkak ki ben Allah’ı onların en iyi bileniyim ve Allah’tan en çok korkanıyım."                   

Yukarıdaki hadisle bağlantılı olarak Allah’a daha iyi ibadet yapmaya niyetlenen hangi kişilerin ibadet tarzları Peygamber Efendimiz tarafından uygun görülmemiştir?

a)      Allah’a daha iyi ibadet edebilmek için ömrü boyunca evlenmeyeceğini söyleyen,

b)      Nefsinin kabarmasını önlemek için bütün ömründe her gün oruç tutacağını söyleyen,

c)      Geceleri hiç uyumayacağını, hep ibadet edeceğini söyleyen,

d)      Hepsi

6- Yazarın her gün yapmamızı istediği üç şey aşağıdakilerden hangisidir?

a)    Güne erken kalkmak, abdest almak, namaz kılmak

b)    Bir ayet, bir hadis, sahabenin hayatından bir menkıbe öğrenmek

c)    Hasta ziyaret etmek, süt içmek, arkadaşına selam vermek

d)    Erken yatmak, erken kalmak, oruç tutmak

7-   "Bir insan …………....... bellese Allah onu yarın ruz-ı mahşerde alimlerle beraber haşredecek" 

Hadisde boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)   üç ayet         

b)   beş harf             

c)   bir nasihat           

d)   kırk hadis

8-    Yazarın, namazdan da, oruçtan da, sadakadan da, hacdan da, umreden de, Allah yolunda cihaddan da daha üstündür dediği  amel hangisidir?

a)    Ana bayaya iyi davranmak   

b)    Düşünmek   

c)    İlim öğrenmek      

d)    Güzel ahlaklı olmak

9-   Allahu Teala hazretleri cennete girmek hakkına sahip olan ........; 

      "Dur!" diyecek.

      "İçeriye hemen girme, şu şefaate muhtaç insanlardan istediklerine şefaat et, onları da cennete al." diyecek.

      Boşluk olan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)   kuluna                 

b)   alime               

c)   şehide               

d)   abide

10-   Peygamber Efendimiz'in öğleden önce tavsiye ettiği öğle uykusunun adı nedir?

a)   Kaylule               

b)   Beyhude             

c)   Nazire               

d)   Teslime

11-   Yatsı namazından sonra erken yatıp, gece kılınan nafile namaz hangisidir?

a)    İşrak

b)    Evvabin

c)    Duha

d)    Teheccüd

12-     “Uykuyu bir dinlenme yaptı, geceyi bir örtü yaptık; gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık.”

Yukarıdaki ayet hangi surede geçmektedir?

a)      Saf suresi

b)      Yasin suresi

c)       Nebe suresi

d)      İhlas suresi

13-  “Uykuyu bir dinlenme yaptı, ...... bir örtü yaptık; gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık.”

Nebe suresinde geçen ayette boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)   geceyi       

b)   öğleyi     

c)   sabahı     

d)   akşamı

         1. Hafta (27-45. Sayfalar)

           Soruları ve Cevaplar

       Kur’an Ehli Allah Ehlidir -

1-    "........ ehli Allah ehlidir."

Hadisde boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)    Kur'an       

b)    Hadis     

c)    Namaz     

d)    Sünnet

2-      Peygamber Efendimiz "ona uydukları zaman hidayette, terk ettiklerinde ise delalette" kalacaklarını belirterek, insanlar ve cinlere kendisinden sonra neyi/kimi bıraktığını söylüyor?                     

a)      Allah’ın kitabı

b)      Evliyalar

c)      Kendisinin sünneti

d)      Ashabı

3-     Hadisde Allah’ın ipi olarak nitelenen nedir?              

a)      Güzel ahlak

b)      Kur’an-ı Kerim

c)      Gece ve gündüz

d)      Dağlar

4-      Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin itretine dahil değildir?

a)      Ev ahalisi

b)      Sülalesi

c)      Evlatları

d)      Sünneti

e)      Tüm müslümanlar

5-      Hadisde Peygamber Efendimiz kendisinden sonra hangi iki şeye sımsıkı sarılmamızı söylemektedir?               

a)      Kur’an ve İtreti

b)      Ashabı ve Ev ahalisi

c)      Sünneti ve Ashabı

d)      Mekke ve Medine

6- ".................., bana Havz’ın başında kavuşuncaya kadar birbirlerinden ayrılmayacaklar, birbirlerinden farklılaşmayacaklar."  

Hadisde boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)    İlim ve amel

b)    Ümmetim

c)    İman ve ruh

d)    Allah’ın Kitabıyla benim sünnetim

7-    Kureyş’den çok zengin, edip ve itibarlı bir kişi olup, Peygamberimizden Kur’an-ı Kerim’in ayetlerini dinlediğinde onlara hayran olan fakat Ebu Cehil’in tahrikiyle düşündükten sonra bu sihirdir, büyüdür, beşer sözü diyerek hakkı tasdik etmeyen kişi kimdir?

a)      Halid b. Velid

b)      Ömer b. Hisam

c)      Velid b. Muğire

d)      Ebu Leheb

8-      Cenab-ı Hak inkarlarını ispat etmek için “Haydi bakalım, madem ‘beşer sözü’ diyorsunuz, siz de bir mislini yapın!” diye onları ortaya çıkmaya davet ediyor. Aşağıdakilerden hangi surede Kur’an benzeri bir kitap, vahiy getirmeleri istenerek tahaddi (meydan okuma) yapılmamaktadır?

a)      Kasas

b)      İsra

c)      Hud

d)      Yunus

e)      Felak

9-   Peygamber Efendimiz devrinde Araplar'ın en büyük hüneri ne idi?

a)    Resim       

b)    Şiir         

c)    Ticaret       

d)    Güreş

10-   Cahiliye Dönemindeki Araplar'ın bir çoğu hangi konuda samimi değillerdi?

a)    İnkarında, küfründe ve şirkinde

b)    Sözlerinde  

c)    Sevgilerinde

d)    Davranışlarında

11-  "Kureyşin çok zenginlerinden, itibarlı bir kişi olup Peygamber Efendimizden Kur’an-ı kerim'in ayetlerini dinleyince çok beğenmiş, fesahatine, belagatine, ibarenin güzelliğine hayran olmuş, fakat Ebu Cehil’in tahrikleri ile hakkı söyleyemeyip, 'Sözde bir sihir var, büyü var, insanı etkiliyor. Bu, beşer sözü...' demiştir.

Yukarıda tarif edilen kişi kimdir?

a)    Ebu Talip

b)    Velid b. Muğire

c)    Ebu Leheb

d)    Ebu Süfyan

12-  "Sözde bir sihir var, büyü var, insanı etkiliyor. Bu, beşer sözü..." ayeti hangi surededir?

a)    Bakara       

b)    Muhammed           

c)    Müddessir     

d)    Cuma

13-  Arapça'da bir kimseyi bir kimseyi münazara, münakaşa ve yarışma için ortaya çağırmaya ne denir?

a)    tahaddi         

b)    teanni     

c)    cebelleşme     

d)    zıtlaşma

14-  Cahiliye döneminde 360 put çeşidi arasında aşağıdakilerden hangisi mevcuttu?

a)    Lat       

b)    Uzza     

c)    Menat     

d)    Hepsi

15-  "Okumak" kelimesi eski Türkçe'de hangi manada kullanılmaktadır?

a)    İşitmek               

b)    Görmek       

c)    Konuşmak       

d)    Çağırmak

16-  "Eğer insanlar ve cinler Kur’an’ı Kerim'e benzer bir başka karşı kitap veya mukabilini, benzerini getirmeye toplansalar; ona nazire yazmaya, karşısına bir başka eser koymaya kalksalaronun benzeri bir kitap, bir vahiy ortaya koyamazlar, birbirlerine nekadar destekçi olsalar da" ayeti hangi surededir?

a)   Müddessir         

b)   Müzzemmil       

c)   Şura         

d)   İsra

17-  Aşağıdakileren hangileri tahaddi (meydan okuma) ayetidir?

a)   Kasas 28             

b)   İsra 88           

c)   Hud 13           

d)   Yunus 37-38          

e)   Hepsi

18-  Hud suresinde Allah (c.c), Kur'an'ı Peygamber Efendimiz'in uydurduğunu söyleyenlere karşı Allahtan gayri gücü yeten kimseleri de çağırarak ne ortaya koymalarını istemektedir?

a)   on tane sure               

b)   üç ayet           

c)   bir cüz         

d)   iki adet sure

19-    Müseylemetü’l Kezzab nasıl bilinmektedir?

a)      Sözleriyle Kur’an’a meydan okumaya kalkan kişi

b)      Kur’an’a ve sünnete bağlı kişi

c)      Çok zengin, itibarlı, dürüst kişi

d)      Sağlığına çok dikkat eden kişi

20-   "Eğer Muhammed-i Mustafa sizin öyle iddia ettiğiniz gibi kendi başına ortaya çıkıp da Allah'a iftira ederek böyle şeyler ortaya koymuş olsaydı biz onun şah damarını koparırdık! Helak ederdik, mahvederdik" ayeti kerimesi hangi surededir?

a)    Hadid

b)    Hakka

c)    Bakara

d)   Cuma

21- "........... gelince onlara da sapıklar uyarlar. Onların, yapmadıkları şeyleri söylediklerini, her saçma sapan konuda, her vadide atıp tuttuklarını görmedin mi?" buyruluyor.

Şuara suresindeki ayette boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)    Müşriklere

b)    Münafıklara

c)    Kafirlere

d)    Şairlere

22- "………………, Allah’ın gönderdiği uyarıları anlayıp dinleyenlere dünyada ve ahirette huzur ve saadet var! Mahzun ve mahrum kalmak yok, korkmak yok; üzüntü, hüzün yok!"       (Bakara 38. ayet)

Ayette boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)      Allah ve Rasulünü sevenlere

b)      Hidayete tabi olanlara

c)      Yalan söylemeyenlere

d)      Borçluya kolaylık gösterene

23-      "O Allah’tır ey Resulüm, senin üzerine bu Kur’an-ı Kerim’i indiren. Bu indirilen ayetlerin bir kısmı …………. ayetlerdir. Bir kısmı da insanların anlayamayacağı, esrarlı, rumuzlu ayetlerdir."                     (Al-i İmran 7. Ayet)

Ayette boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)      müteşabih

b)      muhkem

c)      hikmetli

d)      esrarlı

24-   Aşağıdakilerden hangisi Al-i İmran suresi 7. Ayette geçen “muhkem” sözünün manası olamaz?  (Al-i İmran 7. ayet)

a)      Tahkim edilmiş

b)      Manası hemen ve aşikar anlaşılabilen

c)       Kendisinden hüküm çıkarılabilen

d)      Rumuzlu uzun cümleler

25-   Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in ayetleriyle ilgili olarak doğru şıktır?

a)      Bazen anlamı iyi anlaşılamayan rumuzlu, müteşabih birkaç harf ayet olabilir

b)      Bazen bir tek kelime olabilir

c)      Bazen birçok kelimeden veya cümleden oluşan uzun cümleler topluluğu olabilir

d)      Hepsi

26-   Aşağıdakilerden hangisi Huruf-ı Mukatta’a tanımının içerisinde yer almaz?

a)      En küçük rumuzlu harfler

b)      Esrarını, rumuzunu Peygamber efendimizin bildiği ama herkesin bilmediği

c)       Bir cümle, kelime oluştururlar

d)      Tek tek söylenen harflerdir

27-   Aşağıdakilerden hangisi Huruf-ı Mukatta’a olan ayete örnek teşkil etmez?

a)      Elif, Lam, Mim

b)      Ha, Mim

c)      Ta, Sin, Mim

d)      Yalan söylemeyin

28-   Ayetlerden oluşan daha büyük Kur’an-ı Kerim bölümlerine ne ad verilir?

a)      sure

b)      ayet-i kerime

c)       cüz

d)      paragraf

29-   En küçük sure kaç ayetten ibarettir?

a)      Bir ayet

b)      İki ayet

c)      Üç ayet

d)      Dört ayet

30-   Kur’an-ı Kerimde en büyük sure hangisidir?

a)      Fatiha

b)      Yusuf

c)      Bakara

d)      Yunus

31-   Kevser ve İhlas sureleri sırasıyla kaç ayettirler?

a)      üç – dört

b)      dört – dört

c)       üç – beş

d)      dört – beş

32-   Bakara suresi kaç ayettir, hangi ayetle başlar?

a)      286 –  Elif, Lam, Mim

b)      255 –  Ha, Mim

c)      135 –  Ya, Sin

d)      416 –  Ayn, Sin, Kaf

33-   “Ayet” kelimesinin manası nedir?

a)      Hakkı batıldan ayıran

b)      Gözle görülen büyük alamet

c)       Sure

d)      Hak söz

34-   Kur’an-ı Kerimde kaç sure vardır?

a)      216 sure

b)      56 sure

c)       414 sure

d)      114 sure

35-  Ayete'l-kürsi kaç ayettir?

a)   bir         

b)   üç       

c)   286     

d)   116

36-  Peygamber efendimiz hadisinde, Allahu Teala hazretlerine göklerden ve yerden, göklerdeki ve yerlerdeki bütün varlıklardan, zenginliklerden, nimetlerden, her şeyden daha sevimli ve sevgili olan şeyin ne olduğu söylemiştir?    

a)    Sünneti

b)    Beytül Haram

c)    Halis kulları

d)    Kur'an-ı Kerim