Cuma, Temmuz 19, 2024
   
Yazı

KRİTİK VE ANALİTİK DÜŞÜNME (KAD) BECERİSİ NASIL KAZANILIR?

   alt

Kritik ve analitik kelimeleri, belki yabancı olmaları ve daha önceden duymadığŸınızdan dolayı ilk bakışŸta karmaşŸık, çetrefilli bir düşŸünme şŸeklinden bahsediliyor izlenimini oluşŸturabilir. Aslında ne öyle matematiksel denklemler gibi içinden çıkılamayacak kadar zordur, ne de basite alınacak kadar kolaydır. Yöntemleri vardır.

Bu yöntemleri öğŸrenerek ve PRATİK yaparak gelişŸtirebilir ve kalıcı olmasını sağŸlayabilirsiniz.

KAD için"Eserini en güzel, orijinal şŸekilde yapmaya çalışŸan sanatkarın ilk başŸvuracağŸı yardımcıdır" şŸeklinde de bir tarif yapılabilir.

Kritik DüşŸünmek, eleşŸtirel düşŸünmektir.

KAD, insanın bildiğŸi şŸeyin tek doğŸru olmayabileceğŸini veya onun o zaman dilimi için doğŸru olabileceğŸini, doğŸrunun zamana, mekana vb değŸişŸebileceğŸini bilmesi, idrak edebilmesi ile başŸlar, akabinde ise doğŸruya, gerçeğŸe ulaşŸabilmek için bir dizi sorgulama mekanizmaları devreye girer. Bizi ön yargılı ve otomatik bir şŸekilde bu iyidir, bu kötüdür gibi karar vermeye götüren alelade düşŸünme şŸeklinden ayıran tarafı da SORGULAMAdır.

Bu sorgulama mekanizması bizim zanlar, ön yargılar, beklentiler, hayaller gibi soyut kavramlar yerine okuduğŸumuz, işŸittiğŸimiz, gördüğŸümüz şŸeyleri bilinçli bir şŸekilde somut olarak değŸerlendirmemizin yolunu açar. Bu yüzdendir ki kritik düşŸünebilen kişŸi fikirleri değŸerlendirirken sebepler, deliller, sağŸlam kaynakları temel alır ve her olayda alternatif yaklaşŸımların olabileceğŸini de aklından çıkartmaz. Bu şŸekilde düşŸünme hatalarından da korunmuşŸ oluruz.

Analitik DüşŸünmek problemleri çözmekle alakalıdır.

İnsanlık tarihi ile birlikte başŸlayan iyi, doğŸru, güzel'e ait argümanların sistemli bir şŸekilde bugüne ve geleceğŸe rehberlik ettiğŸi özlü sözlerimiz, yüzyıllar öncesinden gelse de kanaatimizce bunlar tecrübelerin KAD süzgecinden geçirilmesi ile elde edilmişŸ materyallerdir.

İfade, davranışŸ, karakterimizi şŸekillendiren KAD; kendimizi, çevremizi, dünyayı doğŸru anlayabilmemiz, doğŸru, tutarlı davranışŸ kalıpları gelişŸtirebilmemiz için vazgeçilmezdir. DiğŸer düşŸünme yöntemleriyle desteklenebilir.

 

                        KRİTİK VE ANALİTİK DÜŞÜNME BECERİLERİ KAZANMANIN BAŞLICA YARARLARI

 

A) Dikkat ve değŸerlendirmeniz gelişŸir.

B) Okuduklarınıza daha fazla odaklanırsınız.

C) DoğŸru soruyu sorma ve doğŸru cevapları bulma, daha az önemli konumdaki ilginizi dağŸıtan noktalarla uğŸraşŸmak yerine size verilen materyaller içerisinde anahtar konumda olan noktaları tespit etme ve doğŸru sonuca ulaşŸma kabiliyetiniz artar.

 

Kritik ve Analitik DüşŸünmenin içeriğŸini, yöntemlerini gayret sarfeden kişŸilerin kavrayabilmesi mümkündür. Fakat bu düşŸünmenin hayat tarzını oluşŸturması bir dizi bilinçli düşŸünme egzersizleri ve zamanla olacak bir durumdur. BUNUN İLJİN, belirli aralıklarla aynı konular üzerinde geri bildirimler şŸeklinde yeniden düşŸünme egzersizleri, beyin fırtınası geçekleşŸtirmek, düşŸünme alanımızı, ufkumuzu açan kitaplar okumak, medyayadan istifade etmek yararlı olur.

 

                    BASİT VEYA ZOR DEMEDEN ÖОRENMEK VE YAޞAMAK İLJİN GAYRET

sloganıyla hepinize bu yolculukta üstün başŸarılar temenni ederiz.

                   

                                       İHSAN LJEVRE ve GELİŞžİM DERNEĞžİ KAD KOMİSYONU

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile